Vagif Sultanlı
akademisyen, yazar26 Mart 1958 tarihinde Azerbaycan Respublikasının Kurdemir ilçesinin Shahseven köyünde doğdu. 1974 yılında Kurdemir ilçesindeki Kohnepazar orta köy okulunu bitirdi. İki yıl Kurdemir Elektrik İdaresi'nde isçi olarak çalıştı. 1976-1981 yıllarında Bakü Devlet Universitesi'nin dil-edebiyat bölümünü bitirdi.

1984 yılında “Azerbaycan Dramaturgiyasında Karakter Problemi” konusunda namizetlik dissertasyonunu mudafaa etti. O dönemden üniversitenin Muasır Azerbaycan Edebiyatı Bölümü'nde öğretmenlik yapmaya başladı. 1997 yılında “Mehmet Emin Resulzade’nin Hayatı ve Edebi Faaliyeti” konusunda doktora tezini mudafaa etti.

1999 yılından bu yana Bakü Devlet Üniversitesi'nin Muasır Azerbaycan Edebiyatı kafedrasının profesörüdür.

İçtimai faaliyetle de meşgul oldu. 1991 yılında 'Umum Dünya Azerbaycanshunaslar Assosiasıyası'nı kurdu ve onun başkanı seçildi. Assosiasıya'nın neşri olarak “Azerbayca'nın Sesi” gazetesini tesis etti.

1995-1998 yıllarında Amerika'nın “Azatlık” ve “Azad Avropa” radiolarının Azerbaycan redaksiyasında edebi verilişler üzre gazeteci gibi çalıştı. Polonya’da neşr olunan “Hudaferin” (1995-1996), İsveç’te yayımlanan “Araz” (1996-1997) dergilerinin baş redaktörü oldu. Baku’de çıkan “Filoloji Araştırmalar” (1996 yılından) ve ABD'de yayımlanan “Dünya Azerbaycanlıları” dergisinin baş redaktörüdür.

Türkiye, Almaniya, Hollanda, İsveç, İran, İngiltere, Rusya ve diğer ülkelerde yapılan uluslararası konferans, sempozyum ve forumlara iştirak etti. Azerbaycan edebiyati ve medeniyetini temsil etti. Yazarın edebi ve ilmi eserleri bir çok yabancı dillere çevrildi.

Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin, Azerbaycan Jurnalistler Birliği’nin üyesi, KIBATEK’in Kafkasya bürosunun sekreteridir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ:

Vagif Sultanlı edebi yaratıcılığa erken başladı. “Yavşan Kokusu” adlı ilk hikayesi universitede okuduğu yıllarda neşrolundu. “İnsan Denisi” ve “Ölüm Uykusu” romanlarının, bir çok hikaye, miniatur, sergüzeşt, esse ve diğer formalarda yazılmış eserlerin muellifidir.

Yazarın bedii düşünceleri “Sönmuş Yıldızlar” (1988), “İnsan Denizi” (1992), “Kul Pazarı” (1999)? “Ölüm Uykusu” (2002) adlı kitaplarında toplandı.

Yazarın “Ölüm Rüyası” kitabı, 2006 senesinde İstanbul’da Avrupa Yakası Yayınları tarafından neşrolundu.

“Mehmet Emin Resulzade’nin Edebi Dünyası” (1993), “Ağır Yolun Yolcusu”(1996), “Azatlığın Ufukları” (1997), “Azerbaycan Muhaceret Edebiyatı” (1998), “Edebi-nazari İllustrasiyalar” (2000), “Ömrün Nicat Sahili” (2004). Bunlardan ilave, müellifin Azerbaycan, Rusya, Türkiye ve Avrupa ülkeleri matbuatında çok sayıda makalesi neşrolundu.

Yazarın tercumecilik faaliyeti Yaroslav Hashek, Ervin Shtritmatter, Reşat Nuri Güntekin, Veyo Meri, Martti Larni, Pyer Lagerkvist, Gustav Stopka, Sergey Jitomirski ve diğer müelliflerin yaratıcılık örneklerini ihata eder.

Vagif Sultanlı’nın tercüme çalışmalarında Sergey Jitomirski’nin Arshimed’in hayatı ve eserlerinden bahseden “Sirakuzlu Alim” tarihi romanı, Reşat Nuri Guntekin’in “Yaprak Dökümü” ve “Değirmen” romanları seçilmekdedir.

ÖDÜLLERİ:
Amerika’nın “Azatlık” ve “Azad Avropa” radyolarındaki faaliyetine göre Azerbaycan Jurnalistler Birliği’nin Hasan Bey Zardabi adına mukafatını (1995), Türk Dünyası Edebiyatına hizmetlerine göre Kıbrıs, Balkanlar ve Avrasya Türk Edebıyatları Kurumu’nun (KIBATEK) ödülünü (2003) aldı.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)