Halil Açıkgöz
akademisyen, yazar1952 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Köyü'nde doğdu. Yüksek tahsilini 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. 'Fuat Köprülü'nün Hayat ve Ülkü Mecmualarındaki Fikrî-İçtimaî Yazıları' adlı teziyle mezun oldu. 1977 yılından 1983 yılına kadar İstanbul'un çeşitli liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Türk Dili Bölümü'nde Türk Dili okutmanlığına başladı.

Yazıları Yeni Turgutlu Gazetesi, Tercüman Gazetesi, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, Türk Edebiyatı Dergisi, Doğuş Edebiyat Dergisi, Töre Dergisi, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Denizin Sesi ve İmage of Turkey'de yayınlanmıştır.

Yazı hayatına 1969 yılında; Yeni Turgutlu gazetesinde şiir, hikâye, haber, makale ve fıkralar yazarak başladı. 1983-1998 yılları arasında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nda görevler aldı. Millî ölçüde ve milletlerarası çeşitli kongre ve ilmi toplantılar düzenledi. Birçoğuna tebliğleri ile katıldı. Türk Dünyası'nın çeşitli bölgelerinde saha araştırmaları yaptı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri'nin kurulması için çalıştı. Dersler verdi. Türk dili kursları düzenledi. TRT ve bazı özel televizyonlarda senaryo, kaynak metin yazarlığı ve program danışmanlığı yaptı.

25 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Manisa'nın Turgutlu lçesi Osmancık Köyünde toprağa verildi.
Halil Açıkgöz'ün İnceleme Alanları

Dar plânda Türk dilinin eski (Göktürk, Uygur, Karahanlı) devreleri ile çağdaş Türk lehçe ve şiveleri; geniş planda ise Türk Dünyası Avrasya halklarının dili, folkloru, edebiyatı, sanatı, ilim ve fikir hayatıdır. Bu araştırmaların yanında Türk dili öğretim metodu konusunda da çalışmaları ve uygulamaları vardır.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)