Hüsameddin Bitlisi
mutasavvıf


Mevlana Hüsameddin-i Ali-ül Bitlisi


İdrisi Bitlisi’nin Babasıİdrisi Bitlisi’nin babasıdır. Hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir.

Alim ve fazilet sahibi bir kimsedir. Daha çok mutasavvıf olarak ün saldı.

Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın hizmetinde bulundu. Bu devletin başşehri olan Diyarbakır'da Uzun Hasan’ın sarayında divan katipliği yaptı. Daha sonra Akkoyunlu Devleti'nin Başşehri Diyarbakır'dan Tebriz’e taşınınca o da Tebriz’e gitti.

Tebriz'de Molla Cami'nin sohbetlerine katıldı.

Çok iyi Arapça biliyordu.

1495 yılında Bitlis’te vefat etti.

Mezarı, Zeydan Mahallesi, Kureyşi Camisi arkasındaki türbededir. Bu türbeyi Bitlis Emirlerinden Abdal Han yaptırdı.

ESERLERİ:

Tasavvuf ve tefsir konularında bazı eserler yazmıştır.

Tefsirle ilgili olarak Arapça İşaret-ül Menzili’l-Küttab isimli 2 ciltlik bir tefsiri bulunmaktadır. Bu eser Edirne'de Sultan Selim Kütüphanesi'ndedir.

Şeyh Abdurezak El-Kaşâni’nin İstilahât-ı Sufiyye isimli kitabını şerh etti. Bu eserin bir nüshası, Manisa Muradiye Kütüphanesi'ndedir.

Ayrıca Tebrizli Şeyh Mahmud-i Şebistari’nin Gülşen-i Râz isimli Farsça esere de şerh yazmıştır. Bu eserin bir nüshası Üsküdar’da Selimiye Kütüphanesindedir.
Mevlana Hüsameddin-i Ali-ül Bitlisi Türbesi

Mezarı, Zeydan Mahallesi, Kureyşi Camisi arkasındaki türbededir. Bu türbeyi Bitlis Emirlerinden Abdal Han yaptırdı.

Bu türbenin içine girildiğinde sağ tarafta Taş Sanduka da Şeyh Tahir-i Gürgi, sol tarafta ise tek parça halinde yere yatık biçimde mermerden yapılmış Mevlana Hüsameddin’in mezarı bulunmaktadır. Şeyh Tahir-i Gürgi’nin, İdris’in dedesi ve Mevlana Hüsameddin-i Ali-ul Bitlisi’nin ise babası olduğu bazı kaynaklarda belirtilmektedir.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)