Şükri-i  Bitlisi
şair, tarihçi


Osmanlı Devlet AdamıDoğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, 16. yüzyılın ilk yarısında yaşadığını bazı kaynaklardan öğrenmekteyiz. Tahsilini daha sonra kendi ismiyle anılan Bitlis’teki Şükriye Medresesi'nde yaptı.

Bitlis’in yerli beylerindendir. Her sahada kendisini yetiştirdi. Bir çok bölgeyi gezdi. Arapça, Türkçe, Farsça, Kürtçe, Ermenice ve Hindçe öğrendi.

Kaynaklarda kendisinden Mevlana Şükri, Mevlana Aşık gibi isimlerle de bahsedilmektedir. Şuarâ Tezkiresi'nde Şükri-i Bitlisi’nin ümerâdan olduğu belirtilmektedir.

İslami ilimlere vakıftı. Kadılık, müftülük ve müderrislik gibi resmi vazifeler yaptı. Kendisi devrin en büyük hatip ve vaizleri arasındaydı.

Yavuz Sultan Selim’in 1512 yılında tahta geçmesiyle İstanbul’a geldi. Padişaha bir kaside takdim etti. Bu takdimden sonra onun özel meclisine girdi. Padişah ona Diyarbakır taraflarında belli bir toprak parçası verdi.

Yavuz Sultan Selim ile İran, Kanuni Sultan Süleyman ile Belgrad ve Rodos seferlerine katıldı.

Sporla ilgilendi. Murat nehrini yüzerek geçti. İyi ata bindiği, ok atmakta hünerli olduğu, tambur çaldığı ve iyi bir avcı olduğu bildirildi.

Şükri-i Bitlisi’nin, Molla Şihabi isimli bir oğlu vardır. Oğlu manzum Yemen Tarihi’nin yazarıdır.

Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir.

ESERLERİ:

En büyük eseri Selim-Name’dir.
Selim-Namenin tarihi yönü yanında bir başka özelliği de; eserin bütün Türklerin faydalanması için Azeri ve Çağatay Türkçesi'yle yazılmasıdır.

Şükri-i Bitlisi tarafından yazılan Selim-Name, bazı kaynaklarda Fütûhâtü’s-Selimiyye veya Fütûhâtü’s-Selim Han olarak da isimlendirilmektedir.
BİRLİK MESAJI

Türk ile Türki, Kürd ile Kürdem. Evde koyuni, yabanda kurdam sözü ile Anadolu’nun birliği için en güzel sözlerden birini söylemiştir.
HAKKINDA YAZILANLAR

'Şükri Bitlisi' adlı kitap çıktı

Bitlis'te yaşayan araştırmacı yazar M. Törehan Serdar'ın 'Şükri Bitlisi' adlı son kitabı çıktı.

Bitlis Valiliği tarafından 15. eserinden bin adet bastırıldığını söyleyen kitabın yazarı M. Törehan Serdar, Şükri-i Bitlisi hakkında ve yaşadığı dönemle ilgili kitapta ayrıntılı bilgiler verildiğini belirtti. Şükri Bitlisi'nin ölümsüz eseri olan Selimname hakkında da gerekli olan bilgilere yer verdiğini belirten Sedar, "Şükri Bitlisi gizemli ve çok yönlü bir şahsiyet. Ülkenin ve milletin birlik ve beraberliği için mücadele vermiş, ayrılık-gayrılık bilmeyen, dostu dost, düşmanı düşman bilen birisidir. Kitap 107 sayfadan oluşuyor ve Bitlis'in yetiştirdiği nadide şahıslardan biri olan Şükri Bitlisi hakkında detaylı bilgiler bulunuyor" dedi.
iha
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)