Erol Taş ( 1926)
1926 yılında Erzurum’da doğdu. Sinemaya Acı Günler adlı filmle geçti (1953).

Önemli filmleri:Yılanların Öcü, Susuz Yaz (Metin Erksan), Duvarların Ötesi
(Orhan Elmas), Hudutların Kanunu (Lütfi Ö. Akad), Ayrı Dünyalar (Turgut
Demirağ).www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)