Cemil Hakan Korkmaz
akademisyen, yazar1978 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da, lisans öğrenimini 1996’da öğrenime başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde aldı. 2002 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimini 2004 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı’nda Batı düşüncesine getirilen eleştirel bir yaklaşım olarak “Sömürgeciliğe Üç Farklı Bakış: Smith, Marx, Lenin” adlı teziyle tamamladı. Doktora eğitiminiyse aynı üniversitenin İktisat Anabilim Dalı’nda, “Max Weber’de İktisadi Bakımdan Doğu-Batı Farklılığı” adlı tezle tamamlamıştır.

İstanbul Ticaret Gazetesi’nin kuruluşunun 50. Yılı onuruna İstanbul Ticaret Odası tarafından 2008 yılında düzenlenen Üniversitelerarası Makale Yarışması’nda, “Uygarlıklar Çatışması’na Türkiye’den Cevap Vermek” adlı makalesiyle birincilik ödülüne layık görülen Korkmaz; özellikle düşünce tarihi bağlamında sömürgecilik, oryantalizm, Avrupamerkezcilik ve iktisadi-siyasal eşitsizlikler üzerine çalışmalar yapmaktadır. Halen İstanbul Ticaret Odası’nda görev yapmakta olan Korkmaz’ın, ulusal ve uluslararası düzeydeki çeşitli kongrelere sunduğu bildirilerinin yanında, daha önce yayınlanmış eserleri de bulunmaktadır.
Kongrelere Sunduğu Bildiriler:

• 11. Uluslararası Osmanlı İktisat ve Sosyal Tarihi Kongresi, “Tüccarzade İbrahim Hilmi’de Avrupalılaşmak Düşüncesi”, 17–21 Haziran 2008, Bilkent Üniversitesi, HICOS-Tarih Bölümü

• 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, “Fanon’da Sömürgecilik Karşıtlığının Psikolojik Zemini”, 03–05 Eylül 2008, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği

• 1. Uluslararası Davraz Kongresi, “Avrupa Birliği’nin Kültürel Boyutu: Doğu–Batı Ayrımı ve Avrupalı Olmanın İmkânı”, 24–27 Eylül 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi

• Uluslararası Adam Smith Konferansı, “Adam Smith’in Ahlâk Görüşünün İktisadi İşlevi”, 1–3 Ekim 2009, Kocaeli Üniversitesi

• 2. Uluslararası İktisatçılar Zirvesi, “Bir Örgütlenme ve Davranış Modeli Olarak Tüccar Ahlâkı”, 20–22 Mayıs 2010, İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER)

• Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, “Yoksulluğa Karşı Grameen Bankası Seçeneği”, 13–15 Ekim 2010, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

• 8. Lisansüstü Konferansı, “Avrupa Birliği Entegrasyonu ve Askeri Boyut”, 4 Aralık 2010, Siyasi İlimler Türk Derneği

• İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı, “Borç Krizinin Günümüzdeki Anlamı: Çıkarılması Gereken Dersler”, 20–21 Mayıs 2011, Fatih Üniversitesi

• 3. İktisatçılar Zirvesi, “Sosyal Girişimcilik İçin Bir Çerçeve Modeli: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi”, 10–12 Ekim 2011, İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER)
ESERLERİ:
• Kurtuluş Savaşı’nın İkinci Cephesi: İç İsyanlar, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 2008

• “Uygarlıklar Çatışmasına Türkiye’den Cevap Vermek”, 2023 İçin 13 Genç Fikir, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2008, s. 3–7.

• “Tüccarzâde İbrahim Hilmi’de Avrupalılaşma İdeali”, Halil İnalcık Armağanı II, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2011. (Prof. Dr. Coşkun Çakır ile birlikte)

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)