Moiz Kohen
gazeteci, yazar


siyaset adamı1883 yılında Serez’de doğdu. Asıl adı Moiz Kohen’dir (Cohen). Babası İzhak Kohen bir hahamdı.

Öğrenim hayatına Serez’de başladı. Daha sonra Selanik’te Alliance Israëlite Universelle’e ve yahudi okuluna aynı zamanda devam etti. Aralık 1907’de Selanik’te Ecole Imperiale de Droit’da okudu, ardından İstanbul’da hukuk tahsili yaptı.

1908’de Selanik’te Matild Bendavid ile evlendi.

Meslek hayatına Selanik’te mezun olduğu Yahudi Öğretmen Okulu’nda kısa bir süre hocalık yaparak başladı.

Yabancı ticaret firmalarında ve Selanik Ticaret Kulübü’nde katiplik ve muhasebecilik yaptı.

1905’te sonradan Yeni Asır ismini alacak olan Asır gazetesinde sosyal ve ekonomik konulara dair yazılar yazdı. Burada beş yıl boyunca yazar ve yazı işleri müdürü olarak görev yaptı.

Gazeteciliğin yanı sıra serbest avukatlık yaptı.

1905’te İttihat ve Terakkî Cemiyeti’ne üye oldu. 1910 yılında kısa bir süre Selanik Vilayet Meclisi üyeliği ve genel katipliği görevini üstlendi.

1912 yılında Selanik’in Yunan işgaline uğraması üzerine birkaç aylığına Viyana’ya gitti. Daha sonra İstanbul’a yerleşti.

Darülfünun’da 1914-1918 arasında müderris muavini ve tercüman olarak çalıştı. 1916-1922 yıllarında Duhan Türk Anonim Şirketi’nin ve 1922’den itibaren Herman Spierer ve Ortakları Şirketi’nin genel müdürlüğünü yaptı. Türk tütünlerinin ihracatını gerçekleştiren kurumların başında bulundu.

1936’da İktisat Vekâleti bünyesinde toplanan tütün kongresinin genel kâtipliğini yaptı. Ardından Türk Tütüncüler Birliği’nin genel sekreterliğini yürüttü.

1945-1950 arasında İstanbul belediye meclis üyesiydi.

İstanbul’a ilk troleybüsün kurulmasına öncülük etti.

1954 ve 1957’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi.

1950’den itibaren İstanbul Tüccar Derneği’nde faaliyetlerini sürdürdü ve genel sekreterlik görevini üstlendi.

Emekliye ayrıldıktan sonra Fransa’nın Nice şehrine yerleşti. Dışişleri Bakanlığı’na verdiği bir dilekçe ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Nice fahrî konsolosluğuna talip oldu. Ancak dönemin Demokrat Parti yönetimi bu isteğini kabul etmedi.

1961 yılında Nice şehrine öldü.

ESERLERİ:

Türkler Bu Muharebede Ne Kazanabilirler? Büyük Türklük, En Meşhur Türkçülerin Mütâlaâtı (1330/1914), Türkismus und Pantürkismus (Weimar 1915), The Turkish and Pan-Turkish İdeal, War Staff, Intelligence Division (London 1917), Türkleştirme (1928), Kemalizm (1936), Türk Ruhu (1944).
Kullandığı isimler

Moiz Kohen, Tekin Alp, Munis Tekinalp, Musa Tekinalp adlarını kullandı.
HAKKINDA YAZILANLAR

Bir Kimlik Arayışının Hikâyesi
Liz Behmoaras
Remzi Kitabevi
HAKKINDA YAZILANLAR

Tekinalp
Bir Türk Yurtseveri (1883-1961)
Jacob M.Landau
İletişim Yayınevi

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)