Cemal Öğüt
öğretmen, hukukçu, din adamı


Hacı Cemal Öğüt1887 (H. 1304) senesinde Mora Yenişehir’e bağlı Alasonya’da doğdu. Bu sebeple Alasonyalı Cemal Öğüt veya Hacı Cemâl Öğüt diye meşhur oldu.

Müderris ve Müftü Ömer Hulusi Efendi'den Arapça ve Arap edebiyatı okudu ve hafızlığını tamamladı. Ortaokul ve liseyi memleketinde okudu. 1903 senesinde İstanbul’a geldi. Dârülfünûn (İstanbul Üniversitesi) Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ayrıca ders vekili Hacı Ali Efendiden ilim öğrendi. Fatih dersiâmlarından İzmirli Halîl Efendi ve Düzceli meşhur âlim Zahid Kevserî’den ilim öğrenip icazet aldı.

Müezzin olarak din hizmetine başladı. İstanbul merkez vâizi olarak vazife yaptı. Gençliğinde güreşle ve hat sanatıyla meşgul oldu. Astronomiye karşı merak duydu. Dört defâ mukaddes topraklara gidip hac vazîfesi yaptı. Kurtuluş savaşında Millî Müdâfaa Grubu saflarına katıldı. Millî Müdâfâ Cemiyeti'nin İstanbul Beşiktaş havalisini teşkilatlandırdı. 44 maddelik tüzüğünü hazırladı. İstanbul’dan temin ettiği silahları Anadolu’ya sevk etti. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ankara’ya gitti. Ankara dönüşünde Şeyh Esad Efendi ile görüştü. Bir müddet evine çekilip inzivâ hayatı yaşadı. Mısır'da bulunan Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Sabri Bey kendisine mektuplar yazdı. Evinde din dersleri okuttu. 1950 senesinde Kore Şehitleri için ilk defa radyodan okunan mevlid programında konuşma yaptı. İmam-Hatip Okulunda Siyer ve Ahlâk dersleri okuttu, radyoda konuşmalar yaptı. Bir ara İmralı Açık Cezaevinde vazifelendirildi. 27 Mayıs 1960 ihtilâlinden sonra Diynet İşleri Başkanı olması teklif edildi, kabul etmedi.

Güler yüzlü, hoş sohbet ve cömert bir kimse olan Hacı Cemal Öğüt herkesle iyi geçinirdi. “İctihad kapısı kapalı mıdır?” diye kendisine sorulan soruya: “İctihad kapısı açıktır, fakat ictihad yapabilecek ehil kimseler kalmadı” şeklinde cevap vermişti.

Komünizmin en büyük düşmanlarındadı. “Bu illetin Türkiye’mize yerleşeceğini görmektense ölmeyi tercih ederim” derdi. Necip Fazıl Kısakürek’le iyi görüşürdü.

1966 (H. 1386) senesinde İstanbul’da vefât etti.

7000 ciltlik kütüphanesi İstanbul İlahiyat Fakültesi'ne vasiyeti üzerine hibe edildi.

ESERLERİ:
Hacı Cemal Öğüt dînî konularda birçok eserler yazdı. Bunlardan bâzıları: 1) Hazret-i Fâtıma, 2) Kadın İlmihâli, 3) Ana-Baba Hakkı, 4) Eyüp Sultan, 5) İçtimâî ve Ahlâkî Temizlik, 6) Kur’ân-ı Azîm-üş-Şâna Göre Maddî ve Manevî Fezâ Âlemleri.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)