Hazreti Hafsa
Peygamber Efendimiz’in Hanımı


sahabe


Hafsa binti Ömer


Hazreti Ömer’in kızıPeygamber Efendimiz’e peygamberliğin bildirilmesinden beş yıl önce doğdu. Hazreti Ömer ile Zeyneb binti Mazun’un kızıdır.

Babası Hazreti Ömer, İslamiyet’i kabul edince Hafsa da Müslüman oldu. Huneys bin Huzafe ile evlendi. Huneys ile önce Habeşistan’a sonra Medine’ye hicret etti. Huneys, Bedir ve Uhut gazvelerine katıldı. Uhut’ta yaralanıp, Medine’de şehit oldu. Hazreti Hafsa genç yaşta dul kaldı.

Hicretin üçüncü yılında Peygamber Efendimiz ile nikahlandı.

Peygamber Efendimiz kendisine hitaben; “Ey Hafsa! Sakın çok konuşma! Allahü tealayı anmadan çok konuşmak, kalbi öldürür. Allahü tealanın zikri ile çok konuşmak ise kalbi diriltir” buyurdu.

Peygamber Efendimiz’in sabah namazı için kalktığında, abdest aldıktan sonra sabahın sünnetini evinde kıldığını o haber vermiştir. “Peygamber efendimizin oturarak tesbih namazı (nafile) kıldığını görmedim. Ancak, vefatından bir sene önce tesbih namazlarını oturarak kılmaya başladı” buyurdu.

Peygamber Efendimiz, Hazreti Hafsa’ya özel olarak, kendisinden sonra; Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer’in halife olacağını bildirdi.

Hazreti Hafsa, iradesi kuvvetli, özü sözü bir hanımdı. Peygamber Efendimiz onun hakkında; “Hafsa tam manasıyla babasının kızıydı” buyurdu.

Dinî vecîbeleri hakkıyla yerine getirirdi. Geceleri ibadet eder ve yılın çoğunu oruçlu geçirirdi. Çok bilgiliydi.

Abdullah bin Ömer, Safiyye binti Ebû Ubeyde, Ümmü Mübeşşir, Hamza bin Abdullah, Harise bin Vehb, Abdurrahman bin Haris talebeleri olup, pek çok hususu rivayet ederek haber verdi.

Hazreti Hafsa’ya Peygamberimiz vefat edince, Beytülmal’den tahsisat ayrıldı. Hazreti Ömer’in hilafetinde ise kendisine divandan 10 bin dirhem tahsisat bağlanarak geçindi.

Babası şehit olurken, Hazreti Ebubekir’in toplattığı Kur’an-ı Kerim’i muhafaza etmekle vazifelendirildi.

Hazreti Osman’ın hilafetinde Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması esnasında muhafaza ettiği nüshayı halifeye teslim etti.

665 (H.45) senesinde Medine’de vefat etti. Cenaze namazını Medine valisi Mervan bin Hakem kıldırdı. Baki Kabristanlığı'na defnedildi.
Peygamber Efendimiz'den hadisi rivayet etti

Peygamber Efendimiz'den 60 hadisi şerif rivayet etmiş olan Hazreti Hafsa’dan; Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmüzi, Nesai ve İbni Mace hadisi şerif nakletmişlerdir.

Rivayet ettiği hadisi şeriflerden bazıları:

Peygamber Efendimiz, yataklarına yattıkları zaman mübarek sağ ellerini başlarının altına koyar ve şöyle dua ederdi:

Ya Rabbi! Kullarını dirilteceğin gün, beni azabından koru (“Rabbi kınî azabeke yevme teb’asü ıbadeke”) (3 defa).

Peygamber Efendimiz sağ eliyle yer, sağ eliyle içer, abdeste, giyinmeye, almaya ve vermeye sağdan başlardı.

Bir gün Resuli Ekrem, elbisesini diz kapaklarının altına kadar sıvayıp istirahat ediyordu. Hazreti Ebubekir gelip izin istedi. Habîb-i ekrem izin verdiler. Hallerini değiştirmediler. Sonra hazret-i Ömer gelip izin istedi. Ona da izin verdiler ve hallerini değiştirmediler. Bir grup ashabı kiram da gelip izin istedi. Onlara da izin verdiler ve hallerini değiştirmediler. Daha sonra hazret-i Osman gelip izin isteyince, Resuli Ekrem hemen toparlandı. Elbisesini düzelttiler. Hepsi gittikten sonra, Resulullah’a; “Ey Allah’ın Resulü, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve diğer ashabı kiram geldiler. Durumunuzu değiştirmediniz.

Sonra Hazreti Osman geldi. Elbisenizi düzelttiniz” deyince, Resulullah; “Meleklerin bile haya ettiği Osman’dan haya etmeyeyim mi?” buyurdu.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)