İsmail Saib Sencer
Beyazıt Kütüphanesi Eski Müdürü


Arap Dili ve Edebiyatı Uzmanı1871 yılında İstanbul’da Kocamustafapaşa’da doğdu.

Rüştiye ve İdadi tahsilinden sonra Tıbbiye'ye girdi. Ailesinin geçimini sağlamak için Tıbbiye'yi yarıda bıraktı. Mekteb-i Hukuka başladı.

Beyazıt Kütüphanesi ikinci hafızı kütüplüğü dolayısıyla Hukuk Fakültesi tahsilini de bıraktı.

Bir yandan kütüphane memurluğu yaparken, diğer taraftan cami derslerine devam etti. Beyazıt dersiamlığı payesini kazandı. Medreselerin kapatılmasına kadar müderrislik (profesörlük) yaptı.

1920 yılında Beyazıt Kütüphanesi müdürü oldu. Ölünceye kadar bu vazifede kaldı. Hayatının son 50 yılını burada geçirdi.

Arapça ve Arap Edebiyatı uzmanıydı. Kütüphanenin bir odasında kaldığı için bütün zamanını kütüphaneye ve kütüphaneye gelenlere hizmetle geçirirdi. Araştırma yapanlara, ilim adamlarına yardımcı olurdu. Hayatını kitaplara verdi. Hiç evlenmedi.

Katip Çelebi’nin Keşfü’z Zünun adlı eserine ilaveler yapmak suretiyle bir zeyl meydana getirdi.

1940 yılında İstanbul'da vefat etti. Merkez Efendi Mezarlığı’na gömüldü.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)