Koçi Bey
Osmanlı Devlet Adamı


yazarSultan Dördüncü Murat ve kardeşi Sultan İbrahim’e sunduğu risalelerie tanınan 17. yüzyıl Osmanlı devlet adamı.

Asıl adı Mustafa'dır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Gençliğinde Rumeli’de Görice kasabasından devşirilerek Enderun Mektebi'ne kabul edildi.

Sultan Birinci Ahmet (1603-1617)den sonra padişah olan Sultan Dördüncü Murat (1623-1640) devrinde has odaya alındı. Padişahın itimadını kazanarak musahibi oldu. Bu sıfatla Bağdat Seferi’ne iştirak etti.

Devlet idaresinde gördüğü yolsuzlukları rapor halinde padişaha arz etti (1631). Sultan Murat’ın yerine geçen kardeşi Sultan İbrahim’in de musahip ve sırdaşı oldu. Ona da risaleler sundu (1640).

Sultan İbrahim’in son günlerinde veya hemen sonra emekliye ayrılarak Görice’ye gitti. Orada vefat edip, Plamet köyünde defnedildi.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)