Kılıç  Arslan 2.
Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı


asker, siyaset adamı


İkinci Kılıç Arslan


Türkiye Selçuklu Devleti’nin Beşinci SultanıBirinci Kılıç Arslan’ın torunu ve Birinci Mesut’un oğludur. İkinci Kılıç Arslan, babasının sağlığında, 1144 yılında Elbistan meliki oldu. İkinci Haçlı Seferi'nden sonraki savaşlara katıldı.

Elbistan melikiyken hakimiyetini genişleterek, Maraş, Göksun ve Antep’i idaresine aldı. Birinci Mesut vefat etmeden önce, oğullarını, töreye göre, ülkesinin değişik bölgelerinin idaresine tayin etti. İkinci Kılıç Arslan’a Konya düştü.

Sultan Mesut daha sağlığında İkinci Kılıç Arslan’ı muhteşem bir merasimle taç giydirip, 1155 yılında tahta geçirdi. Bütün oğullarına ve komutanlarına da bi’at ettirdi. Sultan Mesut’un 1156 senesinde vefatıyla, Kılıç Arslan Türkiye Selçuklu Devleti sultanı oldu.

İkinci Kılıç Arslan, ülke içinde istikrar ve komşu Türk beyleriyle anlaşma sağladıktan sonra, güney sınırını tehdit eden Ermeni Prensi Stepher’e karşı 1156 yılında sefere çıktı. Hakimiyeti altındaki yerlerde İslamiyet'in adaletini tesis ettirip, yerli gayri müslim ahalinin teveccühünü kazandı.

Daha sonra batıya yönelen İkinci Kılıç Arslan, 1159 yılında Eskişehir yakınlarında Bizans İmparatoru Manuel’in kuvvetlerini yenip, bölgeden uzaklaştırdı.

Meşhur Bizans oyunları ile Türkleri birbirine düşürme siyaseti takip eden Bizans İmparatoru Manuel ile görüşmek için İstanbul’a gitti. İkinci Kılıç Arslan’a, bu ziyareti sırasında çok itibar edildi.

Bizanslılarla yapılan anlaşma gereğince batı sınırlarını emniyete alan İkinci Kılıç Arslan, Anadolu birliğini kurmak için teşebbüse geçti. Elbistan, Darende ve çevresini, Kayseri ile Zamantı bölgesini ve Malatya’yı Danişmendlilerden; Ankara ve Çankırı’yı da kardeşi Şahinşah’tan aldı. Sivas, Niksar ve Tokat’ı zaptedip, Danişmendli Beyliği'ni 1178’de ortadan kaldırdı.

Böylece Anadolu’da birliği sağlayıp, batıya rahatça dönebilecek duruma geldi.

İkinci Kılıç Arslan, doğudaki faaliyetlerini tamamladıktan sonra, Bizans sınırına yerleştirdiği Türkmenlere gaza akınları yapmalarını emretti. Akıncılar; Denizli, Kırkağaç, Bergama ve Edremit’e kadar yıldırma faaliyetlerinde bulundular.

Bütün bunlar Bizans İmparatoru Manuel’in dikkatinden kaçmıyordu. Danişmendlilerin Sivas şubesi hükümdarı Melik Zünnun, Amasya taraflarından İkinci Kılıç Arslan’a karşı yardım edeceği vadiyle Manuel’i Türkiye Selçuklu Sultanı ile savaşa teşvik etti.

Bizans İmparatoru Manuel, Bizanslılardan başka Frank, Macar ve Peçeneklerden kurulu 100 bin kişilik ordusuyla Türkiye Selçuklu Devleti’ni ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Bizanslıları yakından takip edip, orduyu her zaman teyakkuz halinde bulunduran İkinci Kılıç Arslan buna daima hazırdı. İki ordu Göller bölgesinde karşılaştı. İkinci Kılıç Arslan az sayıdaki kuvvetleriyle sahte geri çekilme taktiğini tatbik etti.

Miriokefalon Vadisi'nde Bizans ordusunu Türk akıncıları çevirme harekatıyla sardı. Eylül 1176 yılında yapılan bu savaşta Bizans ordusu imha edildi. 5 bin araba dolusu silah, malzeme, erzak ve mücevheratı ganimet aldılar. Bu savaş sonunda, Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı Bizanslılara iyice öğretilip, Türk vatanı muhafaza edildi.

Sınırdaki statüyü korumayı ve yıllık vergiyi vermeyi kabul eden Manuel, İstanbul’a dönünce anlaşmaya uymadı. İkinci Kılıç Arslan, anlaşmanın kuvvet yoluyla tatbikine teşebbüs etti. Türk akıncıları, zafer sonrasında Uluborlu, Eskişehir, Kütahya ve havalisini 1182’de zaptetti.

1183’te Denizli dahil Ermeni hakimiyetini ortadan kaldırarak Silifke’yi fethettiler.

Başarılı bir saltanat hayatından sonra yaşlanıp yorulan Sultan İkinci Kılıç Arslan, 11 oğlunu ülkesinin değişik bölgelerinin idaresine tayin etti. İkinci Kılıç Arslan, Konya’da oturuyor, ülkeyi veziri İhtiyarüddin Hasan idare ediyordu. Kardeşler arasında hakimiyet mücadeleleri başladı. Kardeş mücadelelerinin silahlı kavgaya dönüştüğü sırada, Eyyubiler Devleti’nin kurucusu Selahaddin Eyyubi, 1187 senesinde Haçlıların elinden Kudüs’ü alınca, Avrupa’da tekrar Müslümanlar üzerine sefer hazırlıkları başladı. Almanya imparatoru ile İngiltere ve Fransa krallarının idaresindeki Üçüncü Haçlı Seferinde, Alman ordusu karadan Anadolu üzerinden Kudüs’e ulaşmak istiyordu.

İkinci Kılıç Arslan, devletin buhranlı anında Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa ile, Anadolu’yu tahrip etmeden Suriye’ye inmelerini şart koşarak anlaşma yaptı. Fakat Alman ordusunun Akşehir’de Türklere saldırıp yenilmesi, Almanların Konya’ya girip şehri tahrip etmelerine sebep oldu. Konya’da 5 gün kalan Almanlar, Suriye’ye gitmek için hareket ettiler.

İkinci Kılıç Arslan, oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev’in yanında 80 yaşındayken 1192 yılında vefat etti.
İkinci Kılıç Arslan'ın Misyonu

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en büyük hükümdarlarından olan İkinci Kılıç Arslan, Anadolu’da milli birliği tesis için çalıştı. Miriokefalon Meydan Muharebesini kazanarak Türkiye’nin Türk yurdu olarak kalmasında önemli rol oynadı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)