Muhammed bin Abdülvehhab
Vehhabiliğin Kurucusu


siyaset adamı1699 yılında Necd Çölündeki Hureymile kasabasına bağlı Uyeyne köyünde doğdu. Temim kabilesine mensuptur.

Gençliğinde önce ticaretle uğraştı. Basra, Bağdat, İran, Şam ve Hindistan taraflarına gitti. Şam’da tahsil yaptı.

Bu sırada İbni Teymiyye’nin kitaplarını okudu. Fikirlerinin etkisinde kaldı.

1730 yılında Necd’e döndü. Köylüler için küçük din kitapları yazdı. Bu kitaplara mutezile ile diğer bozuk fırkalardan aldığı kendi düşüncelerini de karıştırdı. Fikirlerini önce kendi çevresinde yaymaya çalıştı.

1744 yılında Riyad yakınlarındaki Der’iyye kasabasına yerleşti. Der’iyye ahalisi ve şeyhleri olan Muhammed bin Suud buna tabi oldular.

Muhammed bin Suud’la işbirliği yaptı. Çevreden güçlü bir destek sağladı.

Kendi düşünce ve görüşleri doğrultusunda hareket etmeyen Müslümanları kafir olarak suçladı. Bu insanların kanlarının ve mallarının helal olduğunu bildirdi.

Kendisine kadı, Muhammed bin Suud’a hakim ismini verdi. Gelecekte çocuklarının bu makama geçmelerini temin eden bir kanun hazırlattı.

Başta kardeşi Süleyman olmak üzere, alimler onun fikirlerinin bozuk olduğunu bildirdiler.

Gayesi Hicaz ve Irak bölgesini ele geçirip, ayrı bir devlet kurmak olan Muhammed bin Abdülvehhab, 1765 yılında ölen Muhammed bin Suud’un oğlu Abdülaziz bin Muhammed’le işbirliği yaptı.

Abdülaziz bin Muhammed, Muhammed bin Abdülvehhab’ın uygun görmesiyle hilafetini ilan etti.

22 Haziran 1792 tarihinde öldü.

İngilizler tarafından desteklenen bozuk fikirleri daha sonra dini ve siyasi bir görüş olarak Arabistan yarımadasına hakim oldu.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)