Muhammed Bakır
Oniki İmam'ın Beşincisi


mutasavvıf676 yılında Medine’de doğdu. Hazreti Hüseyin’in torunu ve İmamı Zeynelabidin’in oğlu. Tabiindendir.

Caferi Sadık’ın babasıdır. Künyesi Ebu Cafer’dir.

Sahabeden Hazreti Cabir ve Hazreti Enes ile görüştü. Onlardan ve tabiinden hadisi şerif rivayet etti.

Medine’nin büyük fıkıh alimlerindendir.

Bir çok ilime vakıf olduğu için kendisine, ilimde ve fazilette üstün manasına Bakır denildi.

Ebu İshak es-Sebii, Ata bin Ebi Rebah, Amr bin Dinar, İbni Şihab ez-Zühri, Rebi bin Heysem, Haccac bin Ertad, Mekhul eş-Şami, İmamı Evzai, İmamı Ameş, Kasım bin el-Fadl, İbni Cüreyc, İmamı Buhari, İmamı Müslim ve başka alimler kendisinden hadisi şerif rivayet ettiler.

731 tarihinde Medine'de vefat etti. Medine’deki Baki kabristanında babasının yanına defnedildi.

İmamı Muhammed Bakır'ın Sözleri

* Bir kimsenin seni ne kadar çok sevdiğini anlamak istersen, senin o kimseyi ne kadar sevdiğine dikkat et. Yani sen onu ne kadar seviyorsan o da seni o kadar seviyor demektir.

* Bir kimsenin kalbinde ne kadar kibir varsa, aklında o kadar noksanlık var demektir.

* Mide ve namusunun iffetini korumak kadar faziletli ibadet yoktur.

* İlmiyle insanlara faydalı olan bir alim, bin abidden daha efdaldir. Böyle bir alimin vefatına, şeytan; yetmiş abidin vefatına sevindiğinden daha fazla sevinir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)