Muhammed Baba Semmasi
mutasavvıfTürkistan’da yetişen evliyanın büyüklerindendir. Ramiten ile Buhara arasında Semmas köyünde doğdu.

Tasavvuf ilmini büyük alim Ali Ramiteni’den öğrendi. Onun derslerinde yetişti. Tasavvufta yüksek dereceye ulaştı.

Hocasının vefatından sonra irşad makamına geçti. Çok talebe yetiştirdi. Bu talebelerinin başında, kendisinden sonra yerine geçen Seyyid Emir Külal gelmektedir. Bir talebesi de Şahı Nakşibend Behaeddin Buhari hazretleridir.

Dört halifesi vardı. Biri Hace Sofi Suhari, ikincisi kendi oğlu Hace Mahmud Semmasi, üçüncüsü Mevlana Danişmend Ali, dördüncüsü de Seyyid Emir Külal hazretleriydi.

1354 yılında vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)