Mahpeyker  Sultan
Hanım Sultan


Sultan Birinci Ahmet Han’ın Hanımı


Kösem Sultan


Sultan Dördüncü Murat ile Sultan İbrahim Han’ın annesi1592 yılında doğdu. Sultan Birinci Ahmet’le evlendi. Şehzade Murat, Şehzade Kasım, Şehzade İbrahim adlı oğulları ile Fatma Sultan isimli bir kızı oldu.

Sultan Birinci Ahmet’in genç yaşta ölmesi ile 27 yaşında dul kaldı. Sultan Dördüncü Murat’ın tahta geçmesi ile Valide Sultan oldu. 30 devletin idaresinde etkili oldu.

Yaptırdığı hayır eserlerinin başında Üsküdar’daki Çinili Camii gelmektedir. Caminin yanında ayrıca okul, çeşme, darülhadis, çifte hamam ve sebil inşa ettirdi.

Boğaziçi’nde Anadolu Kavağı, Yavuz Selim civarında (Çarşamba’da) Valide Medresesi Mescidi ile Çakmakçılar Yokuşu'nda büyük Valide Hanı ile içindeki mescidi yaptırdı.

Rumeli'de milyonlar değerinde vakıfları ve hayratı vardı. Yeni Cami'nin temeli de Mahpeyker Sultan tarafından atıldı.

1651 yılında çıkan bir isyan sırasında Topkapı Sarayı’ndaki asiler tarafından öldürüldü. Eşi Sultan Ahmet Han’ın Sultanahmet Camii yanındaki türbesine defnedildi.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)