Mahmud İncirfagnevi
mutasavvıfBuhara’nın Fagne köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Akbeni nahiyesinde yerleşti. Mimarlıkla geçinirdi. 1315 yılında vefat etti.

Zamanın meşhur velisi Hace Arif-i Rivegeri hazretlerinin derslerinde yetişti. İnsanları irşad edip, saadet yolunu göstermek için hocasından icazet aldı. Bir çok alim yetiştirdi. Binlerce kimsenin hidayete kavuşmasına vesile oldu. Yetiştirdiği alimlerin en büyüğü Hace Ali Ramiteni'dir. Kendisinden sonra halifesi oldu.

1315 yılında vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)