İhsan Eliaçık
yazar


Recep İhsan Eliaçık23 Aralık 1961 tarihinde Kayseri'de doğdu. Kayseri ve Kırşehir’deki değişik okullarda ilk, orta ve lise öğrenimi tamamladı (1980). Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu (1985-1990). İlahiyat Fakültesi’nden ayrılarak bağımsız yazarlık hayatına başladı. Kayseri Gündem, Gerçek Hayat, Değişim, Yeryüzü, Bilgi ve Düşünce, Yarın, Özgün İrade, Bilgi Adam, Zaman gibi birçok gazete ve dergide yazdı. Evli ve beş çocuk babası. Arapça ve İngilizce biliyor.

ESERLERİ:
İtikat Üzerine (1992)
İslam ve Sosyal Değişim (1994)
Devrimci İslam (1995)
İslam’ın Yenilikçileri (üç cilt, 2000)
Adalet Devleti; Ortak İyinin İktidarı (2003)
İhyadan İnşaya İslam Düşüncesi (2003)
İslam’ın Üç Çağı (2004)
Mehmet Akif (2004)
Muhammed İkbal (2004)
Aliya İzzet Begoviç (2004)
Yaşayan Kur’an; Türkçe Meal (2006)
Yaşayan Kur’an; Türkçe Meal-Tefsir (üç cilt 2006)
Daru’s-Selam; Evrensel Adalet ve Barış Yurdu (2006)
Gerçek Hayat Dini (2006).
Nuzül Sırasına Göre Yaşayan Kur’an; Türkçe Meal-Tefsir (tek cilt 2007)
Mülk Yazıları I (2009)
Hanginiz Muhammed (2010)
Mülk Yazıları I+II (2011)
Bana Dinden Bahset (2011)
Bu Belde (2011)
Kur’an’a Giriş (2011)
İslam Yenilikçileri 2 cilt (2011)
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)