Esat Ertaç Erbesler
Sosyal Politikalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı1970 yılında Develi/Kayseri’de doğdu. Lise tahsilini Tekirdağ Namık Kemal Lisesi’nde yaptı. 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeciliği ve Yöneticiliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans tahsilini Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ekonomi Politik ve İşletmecilik Bölümü’nde tamamladı. Halen Arel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Şehircilik Bölümü’nde doktora öğrenimine devam etmektedir.

1991 yılında ticari hayata başladı. Mesleki eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve personel istihdamı alanlarında ticari faaliyetine devam etmektedir.
İstanbul’da faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek ve toplumun ihtiyacı olan sosyal sorumluluk projelerine zemin hazırlamak için Sosyal Politikalar Derneği kurucuları arasında yer aldı ve başkanlığını üstlendi. Sosyal Politikalar Dergisi’ni çıkarttı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.
ESER-AYRINTI

Bosna'da Egemenlik Sorunu-Dayton Anlaşması
Esat Ertaç Erbesler
Biyografi Net Yayınları
İstanbul 2014

Esat Ertaç Erbesler'in Dayton Anlaşması konusunda yazdığı eser, Biyografi Net Yayınları tarafından yayınlandı.Dayton Anlaşması ile Avrupa’nın ortasında süren Bosna Savaşı son bulmuştur… Böylece Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşadığı en kanlı trajedi nihayete ermiştir.

Dayton Barış Anlaşması, tarafların hiç birinin çıkar elde edemediği sadece geçici uzlaşma sağlanan bir anlaşma olmuştur.

Dayton Barış Anlaşması savaşla birlikte ortaya çıkan etkin ayrımcılığı meşrulaştırmıştır. Anlaşma ayrıca Bosna-Hersek içindeki bölünmeyi resmileştirmiştir. Bosna-Hersek sınırları uluslararası düzeyde korunmuşsa da, ateşkes dönemindeki durumun esas alınması, statükonun kalıcı hale gelmesine yol açmıştır. Anlaşmanın sorunlarından biri de Boşnaklar’a yaşam hakkının, sadece Hırvatlarla federasyon yapmaları durumunda sağlanmış olmasıdır.

Dayton Anlaşması, Bosna’da birlikte yaşayan çeşitli etnik gruplar arasındaki çatışmaları ve buna neden olan anlaşmazlıkları çözmüş değildir, sadece bu anlaşmazlıkları ertelemiştir. Hatta tam tersine, etnik çatışmaları ve zaten var olan dini ayrılıkları da pekiştirmiştir.

Bosna’da Egemenlik Sorunu
Biyografi Net Yayınları
İstanbul 2014
ISBN:978-605-9004-00-8www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)