Halil Hulki Aydın
Siirt Eski Milletvekili


din adamı1869 yılında Siirt'te doğdu. Babası Mehmet Bey, annesi Halime Hanım.

Rüştiye ve Medrese'den mezun oldu. Medrese'de müderris ve Siirt Rüştiyesi'nde Öğretmenlik yaptı.

Bidayet Mahkemesi Üyesi, Siirt Merkezi Nüfus Sayımı Encümeni Başkanı, Hazarı Ahtar Medresesinde öğretmen, İdadi Müdür Vekili, Ziraat, Evkâf Maârif Komisyonları Başkanı, Siirt İdare Heyeti Başkanı, Merkez Heyeti Üyesi ve Siirt Sorumlu Katibi Vekili oldu.

İttihad Terakki Fırkası Üyesi ve Siirt Müdafaai Hukuk Teşkilatı Kurucusu ve Başkanı seçildi.

Siirt Müftüsü iken Osmanlı Meclisi Mebusanı'na seçildi.

Sonra TBMM'ne iltihak etti. 2,3,4,5 ve 6. Dönemde Siirt Milletvekilliği yaptı. Şer'iye Encümenliği üyeliğinde bulundu.

Türkiye İş Bankası'nın kurucularındandır.

Arapça ve Farsça biliyordu. Evli ve 8 çocuk babasıydı.

4 Haziran 1940 tarihinde vefat etti.
AYRINTI

Atatürk ile Latife Hanım'ın nikahını kıyan din adamıdır.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)