Mustafa Hilmi Soydan
milletvekili, din adamı1881 yılında Niğde'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Niğde’de tamamladı. Medrese öğrenimi gördü.

1903’te Şer’iyye Mahkemesi İkinci Kâtipliğine ve daha sonra Başkâtipliğine atandı. Çeşitli yerlerde memur olarak görev yaptı.

Kurtuluş Savaşı için kasaba ve köylerden asker ve bağış topladı. Pozantı ve Adana cephelerinde direnişin sürdürülmesinde etkili oldu.

Dava vekilliği yaparken 39 yaşında, 1. Dönem Niğde Milletvekili seçildi(1920). Milletvekilliği sona erince kendi isteğiyle Niğde Hazine Vekilliğine atandı (1925).

Avukatlık yaptı. 1938 yılında Niğde Müftüsü oldu. Bu görevinden 1953’te emekliye ayrıldı.

10 Ekim 1958 tarihinde Niğde'de vefat etti.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)