Ali Sururi Tönük
milletvekili


din adamı1888 Karahisarışarki doğumludur. Müderris ve Avukatlık yaparken 32 yaşında Karahisarışarki Milletvekili seçilmiştir. Şer'iye, İrşad, Kanun-u Esasi Encümeni başkanlığında bulunmuş, ll. Dönemde TBMM Başkan Vekili iken 30.9.1926'da vefat etmiştir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)