Mustafa Hulusi Çalgüner
milletvekili, din adamı


Mustafa Hulusi Efendi (Çalgüner)1872 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu.
Mehmet Hamdi Efendi ile Emine Hanım'ın oğlu. İlk öğrenimini Çal'da tamamladı. İstanbul'a gitti.
1899 yılında medreseden mezun oldu. Müderrislik payesi aldı.

Babasının ölümü üzerine 1900 yılında müftülüğe atandı. Müftülük görevi 10 yıldan fazla sürdü. Bu görevi sırasında mûressağı Osmanî Mecidi ve birinci rütbe Osmanî Mecidi nişanları ile taltif edildi.

1911 yılının Mayıs ayında müftülükten ayrıldıktan sonra Kütahya Kadılığı ve Bidayet Mahkemesi Reisliğine atandı. Bu görevleri üç yıl sürdürdü.

1914 yılında Afyonkarahisar Kadılığına getirildi. Aynı zamanda bu sancağın Naibliği görevini de üstlendi.

Kurtuluş Savaşı'nın başlaması üzerine, Afyonkarahisar ve Denizli Milli Mücadele Teşkilatları ile yakın işbirliği yaptı.

Afyonkarahisar kadısı iken 1920 yılında milletvekili seçilerek Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Afyonkarahisar'ı temsil etti.

TBMM'nin açısından hemen sonra Ankara'ya geçerek Mustafa Kemal'in yanında yer aldı.

Meclisin Adliye ve Şer'iye komisyonlarında görev yaptı. Bu arada İstiklâl Madalyası ile taltif edildi.

Dönem sonunda milletvekilliğinden ayrıldı. Hayatına çiftçilikle devam etti.

Evli ve 4 çocuk babasıydı. Arapça ve Farsça biliyordu.

25 Ağustos 1938 tarihinde vefat etti.
AİLE

Oğlu Rıfat Çalgüner TBMM Genel Sekreteri olarak görev yaptı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)