Hüseyin Mazlum Bababalım
milletvekili, din adamı


Hüseyin Mazlum Efendi


Mazlum Baba1859 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde doğdu.
Bektaşi Şeyhi Ali Dede’nin oğludur. Medrese öğrenimi gördü. Babasının ölümü üzerine Bektaşî Tekkesi'nin postnişini oldu.

Mütareke'den (1918) sonra yurdun bir bölümünün işgali üzerine yöredeki Redd-i İlhak Cemiyeti’ni ve daha sonra kurulan Heyet-i Milliye Cemiyeti’ni destekledi.

Birinci TBMM’ye Denizli milletvekili seçilerek 23 Nisan 1920’de Meclis’in açılışında hazır bulundu.

Meclis’te İrşad ve Bayındırlık komisyonlarında çalıştı. Dönem sonunda memleketine dönerek çiftçilikle meşgul oldu.

21 Kasım 1945 tarihinde Denizli'de vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)