Kadir Cangızbay
akademisyen, yazar1947 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Lisesi'ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. İki yıl sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1974 yılında AİTİA'ne asistan olarak girdi. Aynı akademide 'Kavramsal Bir Yapı Olarak Özyönetim' adlı doktorasını verdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. Birgün gazetesi köşe yazarı. Doğu Batı, Birikim, Türkiye Günlüğü ile Toplum ve Bilim gibi dergilerde makaleleri yayınlandı.

ESERLERİ:
Sosyoloji ve Felsefe, Gurvitch (çeviri ve derleme)
Özgürlüğün Bilimi, Gurvitch Sosyolojisi (çeviri-derlerme)
Siyaset-ötesi Toplum
Komprador Rejimin Anatomisi
Sosyolojiler değil Sosyoloji
Sosyolojik Praksis
Gurvitch, Sosyoloji ve Felsefe
Hiçkimsenin Cumhuriyeti
Çok-hukukluluk, Laiklik ve Laikrasi
Globalleş(tir)me Terörü
Sosyalizm ve Özyönetim
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)