Kerim Sadi
siyaset adamı, yazar


Nevzat Cerrahoğlu



1900 yılında İstanbul'da doğdu. 1919′da İstanbul Sultanisi’ni (İstan­bul Lisesi) bitirdi. Başladığı tıp öğrenimini yarıda bıraktı.

İlk yazısı İzmir’de çıkan Ahenk dergisinde yayınlandı (1918). Daha sonra Aydınlık, Resimli Ay, Yeni Adam gibi dergilerde yazdı.

Aydınlık’ın “Fevkalâde Gençlik Nüshası” adlı özel sayısının yayınına katkıda bulundu.

1925′teki Türkiye Komünist Partisi (TKP) tutuklamasında Şefik Hüsnü (Deymer) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla tutuklanarak 4 yıl hapse mahkum edildi.

Türkiye’de sosyalist hareketin tarihine ilişkin kitapları, broşürleri ve yazı­larıyla tanındı.

1932 yılında “İnsaniyet Kütüphanesi” yayınlarını kurarak broşürler yayımlamaya başladı. Bu broşürlerde, bir­çok ünlü yazar ve edebiyatçıyla polemiğe girdi. Onların tarih, edebiyat ve çeviri anlayışlarını eleştirdi.

Bu arada sosyalist düşünürlerin bazı kitaplarını Türkçeye çe­virdi.

Yazılarında A. Cerrahoğlu adını da kullandı.

12 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

Ansiklopedideki Vahşi (1929)
Kari Marx (1935)
İş Ücreti Nedir? (1935)
“Ekonomicilik” Efsanesi (1938)
Bir İslam Reformatörü: Mehmet Akif (1964)
Türkiye’de Sosyalizmin Tarihi­ne Katkı (1975)




HABER

Müteferrika'dan Kerim Sadi özel sayısı
Zaman 31 Aralık 2015

İstanbul sahaflarından İ. Lütfi Seymen'in yayımladığı Müteferrika dergisi, 48. sayısında Kerim Sadi'nin (1894-1977) biyografisine katkı oluşturacak ve eserlerinin topluca tanınmasına imkân sağlayacak özel bir bölüm ayırdı.

Bu bölümde Zafer Toprak, Bülent Erdem, İsmail Kara, Erden Akbulut, Mustafa Baydar, Selâhattin Hilav ve İlhami Bekir'in birer yazısı yer alıyor. Üniversite çevreleri, akademisyenler, araştırmacılar ve meraklı okurlar için büyük bir kaynak oluşturan yazıların başlıkları şöyle sıralanıyor: ‘Aydınlık'tan Katkı'ya Kerim Sadi'nin Türkiye'de Marksist Düşünceye Katkısı', ‘Çok Bilinen ama Hiç Bilinmeyen!!! Bir Çalışma: İnsaniyet Kütüphanesi', ‘Başlık Büyük Fakat... Kerim Sadi ve İslâmiyet'le Sosyalizm Arasında Kurulan İlişkilere Dair Birkaç Not', ‘Komintern Belgelerinde TKP'li Kerim Sadi', ‘Yazı Hayatının 50. Yılında Kerim Sadi', ‘Kerim Sadi'nin Bazı İnceleme ve Eleştirmeleri', ‘40 Yıl Önce Keri Sadi'. Ayrıca, dergide yer alan Erol Üyepazarcı'nın “Meraklı Tarihi Romanların Yazarı, Bütün Ömrünü Bir Ansiklopediye Adamış Devrişmeşrep ve Anlaşılmamış Bir Tarihçi: Reşat Ekrem Koçu”, İbrahim Öztürkçü'nün “Babanzâde Ahmed Naim Hakkında Muallim Vahyi'nin Uzun Bir Manzumesi”, Mustafa Duman'ın “Fasiküller Halinde Yayımlanan Ermenice Nasreddin Hoca Kitabı” ve Bülent Ağaoğlu'nun “Kâtip Çelebi İçin Neler Yapılmalı - Öneriler” isimli makaleleri dikkatle okunacak birer kaynak eser niteliği taşıyor.







www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)