Ayben Karasu Uysal
akademisyenKTO Karatay Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Akabe Mh Alaaddin Kap Cd 130 42020 Konya
e-posta: [email protected]
[email protected]DOÇ. DR. AYBEN KARASU UYSAL

Araştırma Alanları
§ Deneysel yüksek enerji ve parçacık fiziği
§ pp, p−Pb ve Pb−Pb çarpışmalarının analizi
§ CERN−ALICE Deneyi alt dedektörlerinin kalibrasyonu
– Silisyum Piksel Dedektörü (Silicon Pixel Dedector − SPD)
– Zaman İzdüşüm Odası (Time Projection Chamber − TPC)
§ Yüksek enerjili çarpışmalarda üretilen parçacıkların oluşum mekanizmalarının incelenmesi
– J/ψ mezonu
– Hadronik rezonanslar
– Acayip kuark içeren KS
0 ve Λ parçacıkları
– Tılsımlı kuark içeren D0
, D+ ve D*+ parçacıkları
– Müonlar
§ Yüksek enerjili çarpışmalarda oluşan pion, kaon, proton, müon ve elektron parçacıklarının
momentum spektrumlarının belirlenmesi
– Açısal dağılımları
– Üretim mekanizmaları
– Yük dağılımları
§ Yüksek enerjili jetlerin üretimi
– Jetlerdeki fon dağılımı
– Açısal dağılımın tanımlanması
§ Kurşun çarpışmalarında çekirdekten nötron yayım tesir kesiti analizi
İş Tecrübesi
§ Öğretim Üyesi, KTO Karatay Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Bölümü, 2012 – devam ediyor
– Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı
– Mühendislik Fakültesi Erasmus Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü
– Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Temsilci Üyesi
– Fizik−1, Fizik−2, Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler dersleri öğreticisi
§ Deneysel Fizikçi, ALICE Deneyi, CERN, 2012 – devam ediyor
– ALICE − KTO Karatay Üniversitesi Takım Lideri
– ALICE−RESONANCES grubu raportörü
– Proton−Kurşun fiziği makale hazırlama grubu üyesi
– Kurşun−Kurşun fiziği makale hazırlama grubu üyesi
§ Doktora Sonrası Araştırmacı, ALICE Deneyi, CERN, 2011 – 2012
– Proton−Proton fiziği dedektör kalibrasyon çalışma grubu üyesi
– Proton−Proton fiziği makale hazırlama grubu üyesi
– MasterClass öğreticisi
§ Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, 2003 – 2011
– Fizik lisans laboratuvarlarının hazırlanması ve geliştirilmesi
– Fizik lisans laboratuvar föylerinin yazılması ve editörlüğü
– Mekanik, Elektrik ve Nükleer Fizik lisans laboratuvarlarının asistanlığı
– Fizik−1, Fizik−2, Temel Tanecikler ve Elektronik lisans derslerinin asistanlığı
Eğitim
§ Doktora
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fizik Anabilim Dalı, 2011
Mezuniyet Derecesi: 3.80/4.00
Tez Konusu: ALICE’de √s = 7 TeV’lik pp Çarpışmalarında KS
0
, Λ ve anti−Λ, ∆++(1232)
ve ∆−−(1232) Oluşumlarının İncelenmesi
Danışmanlar: Prof. Dr. Metin SUBAŞI (YTÜ), Prof. Dr. Jean−Pierre REVOL (CERN)
§ Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fizik Anabilim Dalı, 2004
Mezuniyet Derecesi: 3.69/4.00
Tez Konusu: Radyofarmasötiklerin Radyonüklidik Kalite Kontrolü
Danışman: Prof. Dr. Metin SUBAŞI (YTÜ)
§ Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fizik Anabilim Dalı, 2002
Mezuniyet Derecesi: 3.43/4.00
Burslar, Ödüller ve Diğer Başarılar
– Lisans Bölüm Birinciliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fizik Anabilim Dalı, 2002
– TÜBİTAK, Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu, 2002 – 2004
– TÜBİTAK, Yurtiçi Doktora Bursu, 2004 – 2011
– TÜBİTAK, Yurtdışı Araştırma Bursu, 2007 – 2008
– CERN, Araştırma Bursu, 2010 – 2011
– CERN, Araştırma Bursu, 2012 ( ilk 8 ay)
– CERN, Araştırma Bursu, 2013 (2 ay, Temmuz – Ağustos)
– Konya Teknokent/Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi Yayın Teşvik Ödülü, 2014
– CERN, Araştırma Bursu, 2014 (2 Ay, Ağustos – Eylül)

Projelerde Yaptığı Görevler
– Projedeki Görevi: Yürütücü
Projenin Adı: Yüksek Enerjili Proton−Proton ve Ağır İyon Çarpışmalarında Oluşan
Parçacık Ürün Oranlarının İstatistiksel Termal Model Yaklaşımıyla
İncelenmesi
Destekleyen Kuruluş ve Proje Numarası: TÜBİTAK – 3501 Programı, 113F221
Başlama ve Bitiş Tarihi: 2014 – 2016
Proje Bütçesi: 156.000 TL
– Projedeki Görevi: Araştırmacı
Projenin Adı: ALICE Deneyi’nde pp, p−Pb ve Pb−Pb Çarpışmalarında Δ++ ve Δ−−
Rezonans Oluşumlarının İncelenmesi
Destekleyen Kuruluş ve Proje Numarası: TAEK, A5.H6.F2−10
Başlama ve Bitiş Tarihi: 2014 − 2017
Proje Bütçesi: 580.000 TL
– Projedeki Görevi: Araştırmacı
Projenin Adı: Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Büyük Hadron
Çarpıştırıcısı (LHC) Deneylerinden ‘ALICE’ de 14 TeV Kütle
Merkezi Enerjili Proton−Proton Çarpışmalarında Acayip Parçacık
Üretiminin İncelenmesi
Destekleyen Kuruluş ve Proje Numarası: TAEK, A.5.H.P.1.01−9
Başlama ve Bitiş Tarihi: 2007 − 2010
Proje Bütçesi: 68.000 TL
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
– European Physical Society, 2014 – devam ediyor
– ALICE Kolaborasyonu Üyeliği, 2007 – devam ediyor
– Türk Fizik Derneği Üyeliği, 2004 – devam ediyorwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)