İsmail Küçükkılınç
araştırmacı, yazar


hukukçu1971 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. 1990’da Kadirli İHL’den,1994’te de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı sene, aynı üniversitenin Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Bir hukuk fakültesinde dil ve bilim birincisi olarak Anayasa Hukuku asistanlığını kazanmasına rağmen mezun olduğu lisenin İHL olduğunun yetkililerce öğrenilmesi üzerine gadre uğradı ve ilk sene tüm dersleri vermesine rağmen yüksek lisans eğitimine ara verdi. 2009’da aftan istifade ile tezini verdi. Bu tez, 2011 senesinde Cedit Neşriyat tarafından II. Meşrutiyet’in İlanında Halk Unsuru unvanıyla basıldı. Çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlandı, bazı kitaplara katkı sundu. Kısa adı “Darbeleri Araştırma Komisyonu” olan T.B.M.M. Araştırma Komisyonu’nda uzman olarak görev aldı.
Evli ve iki çocuk babası olup halen serbest avukatlık yapmaktadır.
ESERİ

Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık
İsmail Küçükkılıç
Ötüken Neşriyat
İstanbul 2016

Kemalist camiada İttihadçılık, vatanı kurtaran Mustafa Kemal’i ortadan kaldırmaya çalışan, zaten hatalarıyla koskoca bir imparatorluğu yıkıma sürükleyen, komitacı isimlerin hâkim olduğu bir yapı ve zihniyettir.

Sağ-milliyetçi-muhafazakâr camiada ise esas itibariyle İttihadçı algısı Abdülhamid merkezlidir. Yaygın bir kanaate, hatta inanca göre; Abdülhamid, Filistin’de Yahudilere bir karış toprak vermemiştir; bunu unutmayan Yahudiler ve onların güdümündeki masonlar da İttihadçılar kanalıyla Halife Padişahı tahttan indirmişlerdir. İttihadçılar da hain masonlardır. Liberal çevrelere göre de, İttihadçılık, Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra başta gayrimüslimleri, tüm gayr-ı Türk etnik unsurları dışlayan, Türkçü, totaliter, komitacı bir yapıdır ve bu hususiyetlerini Kemalizm’e miras bırakmıştır.

Son zamanlardaki liberal bakış açısına göre İttihadçılık neredeyse Ermeni Tehciri ve soykırım iddiası ile eş anlamlı bir manayı tazammun etmektedir.

Hâlbuki İttihadçılık; kendinden önceki Jön Türklük ve sonraki Kemalizm’le anılamayacak derecede bağımsız ve farklı bir anlayış olduğu gibi, Kemalist, Abdülhamidci ve liberal çevrelerce oluşturulmaya çalışılan algının aksine her kötülüğün kaynağı olan bir yapı da değildir.

Türk tarihinin en buhranlı döneminde ciddi bir sorumluluk üstlenerek, devleti içinde bulunduğu ateş çemberinden geçirmeye çalışan İttihadçılar, bütün iyi niyetlerine rağmen, canlarından daha çok sevdikleri Osmanlı Devleti’ni kurtaramamışlarsa da bugünkü yaşadığımız toprakları bize armağan etmişlerdir.

İsmail Küçükkılınç, büyük bir titizlikle kaleme aldığı Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık kitabında İttihadçılık hakkındaki menfi iddiaları ve ithamları tek tek çürüterek İttihadçıları, artık Türk tarihine mâl olmuş tarihî bir yapı olarak objektif bir gözle anlatıyor.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)