Mustafa Uzunpostalcı
akademisyen


Samsun Yüksek İslam Enstitüsü Eski Müdürü1939 yılında Konya’da doğdu. Babası, Konya’da ticaretle iştigal eden Yusuf Efendi, annesi Havva Hanım’dır. İlk tahsilini 1951 yılında, Konya Hakimiyet-i Milliye İlkokulu’nda tamamladı. Orta ve lise tahsilini de aynı yıl öğretime açılan Konya İmam Hatip Okulu’na kaydını yaptırarak 1958 yılında tamamladı ve buradan mezun oldu. Yüksek öğrenimini ise 1959 yılında tedrisata başlayan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde sürdürdü ve 1963 yılında mezun oldu. Bu arada Konya Lisesi imtihanlarını dışardan vererek bu okuldan da 1960 yılında diploma aldı. Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olduğu 1963 yılında Tokat İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliğine tayin edildi. Aynı zamanda müdür yardımcısı olarak görevini sürdürürken 1966 yılında kendi isteği ile memleketi olan Konya İmam Hatip Okulu’na naklen atandı. O yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan imtihanı kazanarak Kasım 1966’da Konya Yüksek İslam Enstitüsü’ne Fıkıh ve Fıkıh Usûlü öğretim görevliliğine tayin edildi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü hocalarından Muhammed Tavit et-Tancî’nin danışmanlığında iki yıl içinde ‘Ebu Hanife, Hayatı, Eserleri ve Fıkhi Düşüncesi’ konulu bir tez hazırladı. Bu tezin kabulü üzerine 1969’da asaleten tayini gerçekleşti. Aynı zamanda müdür yardımcılığı da yapan Uzunpostalcı, 1971 yılında vatanî görevini Silvan’da yedek subay olarak ifa edip, 1973’te öğretim görevliliğine tekrar döndü. 1976 yılında öğretime açılan Samsun Yüksek İslam Enstitüsü’ne müdür ve Fıkıh ve Fıkıh Usulü öğretim görevlisi olarak tayin edildi. Bu enstitünün kuruluş ve gelişmesinde büyük emeği ve katkısı bulunan Uzunpostalcı, bu dönemde alınan asistanların İlahiyat Fakülteleri’nde doktora yapmalarını teşvik ederek, doktorasını tamamlayanların bu çalışmalarının Yüksek İslam Enstitüsü’nde de tez çalışması olarak kabul edilmesini sağladı. 1982’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Yüksek İslam Enstitüleri İlahiyat Fakülteleri’ne dönüştürülünce, Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde açılan İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim görevliliğine müracaat etti ve naklen atandı. Yüksek İslam Enstitüsü döneminde sunulan çalışmaların doktora olarak değerlendirileceğini belirten açık kanun hükmüne rağmen, 1986’ya kadar bu konuda bir gelişme olmadı. Uzunpostalcı, 1986’da, önceki çalışmasını geliştirerek ‘Ebu Hanife, Hayatı, Eserleri ve İslam Hukukundaki Yeri’ konulu teziyle Kelam ve Fıkıh Anabilim Dalı’nda doktor, ‘İslam Hukûkunda Hakiki Şahıs ve Ehliyeti’ konusunda yaptığı bir çalışma ile 1987’de doçent oldu, ancak kadro bulunmadığı için görevine öğretim görevlisi olarak devam etti. Kadro açılması üzerine profesörlüğe müracaat etti ve 1989 yılında aynı anabilim dalında profesör oldu. 1988-1993 yılları arasında dekan yardımcılığı, 1993-1996 yılları arasında Konya İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nda bulundu. 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle yaş haddinden emekli oldu.

HAKKINDA YAZILANLAR

BİR NESLİN ÖNCÜLERİ
İlk İmam Hatip Kuşağından Portreler

Yazar: Mahmut Çetin
Ön İnceleme: Şükrü Öztürk, Süreyya Balkış, Ömer Kara
Kapak Kompozisyonu: Ömer Kara
Sayfa Düzeni: Vadi Grafik
ISBN: 978-605-9004-04-6
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
1.Baskı Kasım 2017 Ankara
Sayfa: 702
Ebat: 16x23


BİR NESLİN ÖNCÜLERİ’nde anlatılan isimler:

Tayyar Altıkulaç, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Aydın, Halis Ayhan, Niyazi Baloğlu, Ahmet Baltacı, Ali Şakir Ergin, Halit Güler, Kemal Güran, Ahmet Gürtaş, Yasin Hatiboğlu, Halil Hayıt, Avni İlhan, Hayreddin Karaman, Mehmet Kervancı, Hamdi Mert, Şevki Özkan, Şükrü Öztürk, Selahattin Parladır, Mehmet Ali Sarı, Rıza Selimbaşoğlu, Mehmet Solmaz, Bekir Topaloğlu, Sami Uslu, Ahmet Uzunoğlu, Mustafa Uzunpostalcı, Yakup Üstün, Mustafa Saim Yeprem, İrfan Yücel.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)