Gedik Ahmet Paşa
Osmanlı Devlet Adamı


askerSırbistan'da doğdu. Sultan İkinci Murat döneminde, iç oğlanı olarak saraya girdi ve Fatih Sultan Mehmet zamanında askeri rütbeyle saraydan çıkıp, kısa bir süre Rumeli Beylerbeyliği yaptı. 1462 yılında İshak Paşa'nın yerine Anadolu Beylerbeyliği'ne getirildi. İlk büyük askeri başarısını, 1461'de Koyulhisar'ı fethederek sağladı. 1469 yılında Karaman Ereğlisi ve Akhisar'ı fethedip, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Şehzade Mustafa'yı Karaman valisi olarak Konya'ya yerleştirdi. Ertesi yıl Eğriboz'un fethi ile sonuçlanan sefere katıldı. Aynı yıl Anadolu Beylerbeyliği'nden ayrıldı ve vezirlik rütbesini aldı. 1471 yılında Alaiye'yi, ertesi yıl İçel ve Karaman'da Silifke, Mokan, Gorigos, Gülek ve Lülye'yi ele geçirdi. Karamanoğlu Pir Ahmet ve kardeşi Kasım Bey'i yenilgiye uğrattı. Otlukbeli Meydan Savaşı'nın, Osmanlı zaferi ile sonuçlanmasında önemli rol oynadı.

Gedik Ahmed Paşa, 1474 yılında idam edilen Mahmut Paşa'nın yerine veziri azam oldu. Karaman ve İçel'deki askeri faaliyetlerini, düşman eline geçen Ermenek, Manyan ve Silifke hisarlarını geri alarak sürdürdü. 1475'te Kefe, ardından Sulak ve Azap'ı zaptedip, Menkup'u kuşattı.

1477 yılında Arnavutluk'taki İşkodra seferine çıkmayı kabul etmedi. Görevinden alınarak Rumelihisarı'nda hapsedildi. Hersekzade Ahmet'in arabuluculuğu ile serbest bırakılıp, Kaptan-ı Deryalığa ve aynı zamanda Avlonya Sancakbeyliği'ne getirildi. 1479'da Ege'de Kefelonya, Zanta ve Ayamavra'yı zaptetti.

Fatih Sultan Mehmet, bir donanmayla 1480 yılında Gedik Ahmet Paşa'yı Otranto'ya gönderdi. Otranto'yu Ağustos 1480'de fethetti. İtalya'da yeni fetihler için hazırlanırken Fatih Sultan Mehmet'in ölüm haberini aldı. Yeni padişah olan Sultan İkinci Beyazıt'tan destek istediyse de kendisi geri çağrıldı. 1481 yılında Sultan İkinci Beyazıt ile Cem Sultan arasındaki savaşa son anda yetişti. Sultan İkinci Beyazıt'ın savaşı kazanmasında önemli rol oynadı. Buna rağmen, Sultan İkinci Beyazıt'ın Cem Sultan taraftarı olduğunu düşündüğü Gedik Ahmet Paşa'yı hapse attırdı. Kapıkullarının ayaklanmasından sonra serbest kaldı.

Cem Sultan olayından dolayı uzun süre hareketlerinden şüpheedilen Gedik Ahmet Paşa, Sultan İkinci Beyazıt'ın emriyle 18 Kasım 1482 tarihinde Edirne'de boğdurularak öldürüldü.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)