Amiran Kurtkan Bilgiseven
sosyolog, akademisyen, yazar


Amiran Kurtkan Bilgiseven1926 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu İstanbul Paşabahçe İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi İstanbul Kandilli Kız Lisesi’nde tamamladı. Yüksek öğrenimini 1947 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde bitirdi. Bir süre İstanbul Defterdarlığı'nda çalıştı. 1956 yılında İktisat Fakültesi’ne sosyoloji asistanı olarak girdi. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun asistanı oldu. 1960'ta doktor, 1965'te doçent 1970'te profesör unvanı aldı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü'nden emekli oldu.

2005 yılında İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

• Fındıkoğlu Bibliyografyası, 1960
• Türkiye'de Küçük Sanayiinin İktisadi Ehemmiyeti, 1962
• Yeni Sosyoloji Dersleri, 1964
• Adapazarı'nın Sanayileşmesi, 1967
• Maliye Sosyolojisi, 1968
• Cemiyet (Tercüme), 1971
• Sosyolojik Açıdan Tasavvuf ve Laiklik, Kutsun Yayınevi, İstanbul 1977
• Sosyoloji III, 1980
• Türk Milletinin Manevi Değerleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1984
• Din Sosyolojisi, 1985
• Milli Eğitim Stratejimiz Nasıl Olmalıdır, 1986
• Millî eğitim stratejimiz nasıl olmalıdır?, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1986
• Yugoslavya'da Türk Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1987
• Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987
• Köy Sosyolojisi, 1988
• İslâmiyet'in Kültürel Özellikleri ve İslâmi Kavramlar, 1989
• Atatürk, Laiklik ve İslam, Kemalist Atılım Birliği Yayını, 1989
• Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989
• Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 1990
• Türkiye'ye yönelik etnik iddialara dayalı bölücü faaliyetler, Bayrak Matbaası, İstanbul 1991
• Genel Sosyoloji, 1992
• Sosyolojik Açıdan İslâmiyet ve İslâmî Kavramlar, 1992
• Eğitim Sosyolojisi, 1992
• Türkiye'de Milli Birliği Bozan Ayrılık: Alevî-Sünnî Ayrılığı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1991
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)