Mehmet Eröz
akademisyen, yazar


Prof. Dr. Mehmet Eröz1930 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde doğdu. İstanbul Ticarî İlimler Akademisi'nden 1955’te mezun oldu. 1958’de İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Şeker Fabrikaları A.Ş.’de bir süre müfettiş olarak görev aldı.

1961 yılında İktisat Fakültesi'nde Z. Fahri Fındıkoğlu’nun asistanı oldu. Göçebe Ekonomisi ve Türk Göçebelerinde İçtimaî Organizasyon adlı doktora teziyle, 1965 yılında sosyoloji doktoru unvanını aldı.

Marksizm, Leninizm ve Tenkidi adlı teziyle 1971’de doçent oldu. Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik adlı teziyle 1977’de profesör oldu.

20 Haziran 1986 tarihinde vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)