Musa Çelebi
Osmanlı Şehzadesi


Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından1388 yılında doğdu. Dördüncü Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından biridir. Babasının sağlığında Rumeli'de akıncı beyi oldu.

Ankara Savaşı'na kardeşleri ile birlikte katıldı. Babası Yıldırım Beyazıt ile beraber Timur'a esir düştü.

Timur bir süre sonra Musa Çelebi'ye Bursa ve bölgesi emirliğini verdi. Musa Çelebi, Akşehir'de ölen babasının cenazesini Bursa'ya götürdükten sonra, İsa Çelebi ile savaştı.

Yapılan ikinci savaşta İsa Çelebi'ye yenildi. Önce Germiyanoğlu Yakup Bey'in, bir süre sonra da Karamanoğulları'nın yanına çekildi.

Buradayken kardeşi Mehmet Çelebi ile Süleyman Çelebi'ye karşı anlaştı. Candaroğlu İsfendiyar Bey'in yardımı ile Eflak'a geçti. Eflak, Sırp ve Bulgar kuvvetlerinin yardımlarını alarak Rumeli Beylerbeyini Yanbolu'da yendi.

Bu olay üzerine kardeşi Musa Çelebi'nin üzerine yürüyen Süleyman Çelebi, onu Haliç'te Hasköy yakınlarında yendi. Musa Çelebi Eflak'a çekildi. Bir süre burada kaldı.

Sırp Kralı Lazar'ı yenerek Edirne'ye girdi ve İstanbul'a kaçmaya çalışan kardeşi Süleyman Çelebi'yi öldürttü.

Rumeli'deki Osmanlı eyaletlerinin tek hakimi olarak Edirne'de tahta geçti. Kendi adına para bastırdı.

Musa Çelebi, Çandarlızade İbrahim Paşa'yı vezir, Mihail oğlu Mehmet Bey'i beylerbeyi yaparak, Rumeli'nin yönetimini eline aldı.

Venedik ile yapılan eski bir antlaşmayı yeniledi. Sırp Despotu Stefan Lazaroeviç'in üstüne yürüyerek Nova Brado'yu aldı. Vidin'de isyan eden Bulgar prensini yendi ve Selanik'i kuşattı.

Kardeşi Mehmet Çelebi ile ilişki kuran Çandarlı İbrahim Paşa, Bizans imparatoru Manuel'i Musa Çelebi aleyhine kışkırttı. İstanbul'u karadan ve denizden kuşattı.

Musa Çelebi, Çatalca ve İstanbul önlerinde kardeşi Mehmet Çelebi ile yaptığı savaşı kaybetti. Meriç Irmağı boyunca geri çekilmeye başladı. Sofya'nın güneyinde yapılan savaşı kaybetti.

Yakalanarak 5 Temmuz 1413 tarihinde öldürüldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)