Hasan Akkuş
hafız, kıraat alimi


İstanbul tilavet geleneği temsilcisi1895 yılında Ankara'nun Kızılcahamam ilçesine bağlı Beşkonak köyünde doğdu. 1899 yılında babası Osman Efendi ile İstanbul'a geldi. Osman Efendi, Gazhane’de işçilik yaptıktan sonra Sirkeci Emirler Mescidi’ne müezzin oldu.

Hasan Akkuş, Hamidiye Külliyesi’ne ait Sıbyan Mektebi’nde okudu. Okulu bitirince Eyüp Kızıl Mescit imam-hatibi Hüsnü Efendi'nin yanında hıfza başladı.

Hafızlığı tamamladıktan sonra 1909 senesinde Ayasofya Merkez Rüş­diyesi'ne kaydoldu. 1913 yılında buradan mezun oldu. Darül-hilafetiI-aliyye medreselerinden Ayasofya Medresesi'ne girdi.

1913 yılında Ayasofya Medresesi ile beraber ilk görevine Çemberlitaş Dizdariye Camii'nde müezzin kayyım olarak başladı.

1915 yılında askere alındı. Yemen cephesi’ne gönderildi. Savaş sırasında İngilizlere esir düştü. 1918 yılında savaşın bitmesiyle esareti bitip İstanbul’a döndü.

1918 yılında Dizdariye Camii’ndeki görevine tekrar başladı. 1923’te Galata Arap Camii imam-hatipliğine tayin edildi.

1926’te Nuruosmaniye Camii’nin önce hatipliğine sonra da ikinci imam hatipliğine atandı. 1934 yılında İstanbul ikinci hafız muallimi oldu. 1936’da Nuruosmaniye Camii başimam hatipliğine getirildi.

1940 yılında II. Dünya Savaşı nedeniyle tekrar askere alındı. Diyarbakır’da ihtiyat zabiti olarak görev yaptı. 1941’de terhisinden sonra tekrar Nuruosmaniye Camii’ndeki görevine döndü.

1948 yılında Nuruosmaniye Camii’nin onarılan medrese bölümünde Cumhuriyet döneminin ilk yatılı Kur’an Kursu’nun açılmasını sağladı.

1970 yılında Nuruosmaniye Camii başimam-hatipliğinden emekliye ayrıldı.

1972 yılında İstanbul'da vefat etti.
Hocaları

Babası Osman Efendi
Eyüp Kızıl Mescit imam-hatibi Hüsnü Efendi
Tabak Yunus Camii imamı Reisülkurra Hacı Hasan Efendi'den kıraatı seb'a ve aşere dersleri aldı.
Nuruosmaniye Camii başimam-hatibi Akreboğlu Hafız Osman Efendi'den takrib dersleri aldı.

Ayasofya Camii imam-hatibi İdris Okur'la birlikte Ayasofya dersiamlarından Ama Hafız Halil Efendi'den ders aldı.
İşlevi

Hasan Akkuş, Cumhuriyet döneminde Kur’an öğretimi, hıfzı ve tilaveti konusunda önemli bir çaba gösterdi. 1948 yılında Nuruosmaniye Camii Kur’an kursunu ilk kez yatılı biçime dönüştürdü. İstanbul tilavet geleneğinin oluşmasına destek sağladı. İsmail Biçer gibi ünlü onlarca hafız yetişmesini sağladı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)