Nevzat Görücü
hukukçu, yazar10 Mart 1942 tarihinde Kayseri ili Develi merkez ilçesinde vasat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlkokulu, mahallesindeki Dumlupınar İlkokulunda, ortaokul ve lise tahsilini de ilçe merkezinde tamamladı. Lise tahsilini müteakip Yahyalı ilçe merkezinde bir yıl süreyle vekil öğretmenlik yaptı.

Daha sonra İstanbul Hukuk Fakültesini kazanan Görücü, aynı fakültenin ikinci sınıfında iken yatay geçiş yapmak suretiyle Ankara Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimine devam etti. Maddi imkânların kısıtlı olması nedeniyle bir yandan okula devam ederken diğer yandan da çalışma durumunda kalan Görücü, İstanbul merkezli günlük “Babıâli’de Sabah” ve “Bizim Anadolu” gazetelerinde muhabir ve idari işlerde görev yaptı.

Hukuk eğitimine devam ettiği 1966 yılında ilk evliliğini de gerçekleştiren müellif, hem çalışıp, hem de fırsat buldukça okuluna devam etti.

Hukuk Fakültesinden mezun olmasını müteakip avukatlık stajına başlayan Görücü, askere gidinceye kadar Ankara Barosuna bağlı avukat sıfatıyla serbest olarak mesleğini sürdürdü. Bu arada hâkimlik mesleğine geçmek

üzere başvuruda bulunarak, imtihanları kazanmak suretiyle C. Savcı Yardımcısı sıfatıyla, ilk görev yeri olan Edirne Merkez Adliyesi’nde görev başladı.

Edirne’de bir süre çalıştıktan sonra, Adıyaman ili Çelikhan ilçesi savcılığına atandı. Akabinde buradaki çalışmaları nedeniyle süresi dolmadan Niğde C. Savcılığı görevine atandı. Niğde’de bir taraftan görevini yürütürken, bir taraftan da Niğde Kapalı Cezaevi mümessili olarak görevini sürdürdü.

1979 yılında C. Başsavcısı olarak Çorum İskilip ilçesine tayin olan Görücü, 1980 ihtilâlini müteakip Erzincan Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde Askeri Savcı sıfatıyla görev yaptı.
Erzincan’daki görevinden sonra asli görevine dönen Görücü, 1984 yılı güz kararnamesiyle Manavgat C. Başsavcılığı görevine atandı.

Buradaki beş yıllık görev süresi sonunda Antalya Merkez Adliyesine atanan Görücü, üç yıl sonra İzmir Merkez Adliyesinde C. Savcı Yardımcısı olarak görev yaptı. İzmir’de görev yapmakta iken 1997 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Emekli olduktan sonra, 2000 yılından itibaren beş yılı aşkın bir süreyle Ankara Ticaret Odası Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

İlk evliliğinden iki kız babası olan Görücü, 2001 yılında ikinci evliliğini Saadet Hanımefendi ile yaptı. Halen Ankara’da ikamet etmektedir.

İslam Felsefesine olan ilgisi nedeniyle Ankara Ticaret Odası Genel Sekreterliği görevinden 2006 yılında ayrılan Görücü, Felsefe ve Kelâm Bilimi üzerine araştırma çalışmalarında bulundu.

ESERİ:

ALLAH’IN VE KAİNATIN VARLIĞI
Yazan: Nevzat Görücü
Ebat: 16,5x24,5
Sayfa: 1036
ISBN : 978-975-8204-14-4

Felsefi bazı düşüncelerin yanlışlığı üzerinden felsefeyi reddetmek çok yerinde bir anlayış olmadığı gibi, bu gerekçe gösterilerek İslâm kelâm anlayışını belirleyen bilgilerin geri plâna atılması da mümkün değildir.

İnsan zihninde oluşan şüpheleri bertaraf etmenin en iyi yolu, farklı görüşleri mukayese etme özgürlüğüdür.

Bu yol felsefeciler ile kelamcılar hakkında bize yeterli bilgi verecek, felsefe-din arasında daha gerçekçi bir değerlendirme yapmamıza imkân sağlayacaktır.

Felsefeci ve Kelamcıların Gözüyle Allah’ın ve Kainatın Varlığı adlı çalışma bu anlayışla kaleme alınmış bir eserdir.

Yazar, “Allah’ın ve Âlemin Varlığı”, “Allah’ın Sıfatları, Rızık, Ecel, Hilafet” ismiyle iki bölümle birlikte; üçüncü bölüm olarak, Kelâm - Felsefe ile ilgili kavramların ve terimlerin daha iyi anlaşılması düşüncesiyle “Kelam ve Felsefe Terimleri Sözlüğü” adlı bir bölüm daha hazırlayarak, bu çalışmalarını tamamladı.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)