Celaleddin Kardeş
mutasavvıf, din adamı, şair1888 yılında Siirt'in Merkez Dumlupınar Mahallesinde doğdu. Babası, din adımı Şeyh El Hatip'tir. İlk tedrisatını babasından aldı. Şam Dini Bilimleri Fakültesi'nde tahsilini tamamlayarak Siirt’e döndü.

İstiklal Harbi'nde Kuva-yı Milliye saflarında Moral Hocalığı görevinde bulundu.

Sonraki yıllarda vaiz ve İmam-Hatip olarak çalıştı.

Türkçeyi en iyi bir şekilde kullandığı gibi Osmanlıca, Farsça, Arapça olarak da hutbeler irad eder, hitap ettiği topluluğun dilleriyle kendilerine daha yakın olmanın yolunu seçerdi. Fıkıh bilgileri yanında felsefe, mantık, riyaziye, tarih, coğrafya, astronomi gibi ilimleri de iyi derecede bilir, müspet ilimleri öğrenmenin, en az dini bilgileri öğrenmek kadar gerekli olduğunu savunurdu.

Ömrünün son 40 yılını uzlette geçirdi. Bu uzun süre içinde hiç çarşıya inmedi. Alışveriş yapmadı. İmam-Hatip olduğu ve evinin çok yakınında bulunan Şeyh El-Cerrah Camii ile evi arasında vakit namazlarında gidip geldi.

Aynı zamanda şairdi. Kitaplarının bir kısmı Siirt İl Müftülüğü binasındaki kütüphanede adına açılan bölümde muhafaza edilmektedir.

15 Haziran 1973 Cuma günü vefat etti. Siirt Merkez Cerrah Camii'ne defnedildi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)