Nami Çağan ( 1947)
eski bakan


Prof. Dr. Nami Çağan


İbrahim Nami Çağan1947 yılında Amasya'da doğdu. 1969'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Maliye Kürsüsü’nde asistan (1970) oldu. Aynı fakültede Vergi Hukuku dalında doktorasını tamamladı (1975); 1981 yılında Doçent unvanını kazandı.

1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne atandı. 1988’de Mali Hukuk Profesörü oldu.

1977-1978 yıllarında Amsterdam Üniversitesi’nin lisansüstü ‘Avrupa Bütünleşmesi Programı’na katılan Çağan, Ankara Üniversitesi’nin Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde; Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda ve Adalet Yüksek Okulu ile Kara Harp Okulu’nda Kamu Maliyesi, Bütçe Teorileri ve Teknikleri ve Vergi Hukuku dersleri okuttu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “ Uluslararası Vergilendirme” ve “Avrupa Topluluğu Bütçesi” derslerini okuttu.

1982-1984 yılları arasında Ankara Üniversitesi Adalet Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı; 1987-1997 yılları arasında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1991, 1995 ve 1999 yıllarında yapılan genel seçimlere katılarak üç dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Milletvekilliği sırasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Türkiye –AB Karma Parlamento Komisyonu’nda ve TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu’nda üye olarak görev aldı.

30 Haziran 1997 tarihinde kurulan 55. Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı; 11 Ocak 1999 tarihinde kurulan 56. hükümette önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, daha sonra Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 28 Mayıs 1999 tarihinde kurulan 57. Koalisyon Hükümetinde Orman Bakanı olarak görev aldı. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Vergi Hukuku dersi okuttu.

19 Ağustos 2003’de Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına atandı.

2017 yılında vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)