Genç Osman ( 8.6.1604)- (12.1.1622)
Osmanlı Padişahı


Osman 2


Osmanlı Sultanlarının Onaltıncısı


İslam Halifelerinin Seksenbirincisi

Saltanatı: 1618-1622
Babası: I. Ahmet Han
Annesi Mahfiruz Hatice Sultan


Doğumu: 3 Kasım 1604
Şehit edilmesi: 20 Mayıs 16221604 yılında İstanbul'da doğdu. İyi bir eğitimle yetiştirildi. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca öğrendi. Kuvvetli bir edebiyat, tarih, coğrafya ve matematik tahsili gördü.

26 Şubat 1618 tarihinde babasının yerine tahta geçen amcası I. Mustafa, rahatsızlığı nedeniyle tahtı bıraktı. Onun yerine Osmanlı sultanı oldu.

İkinci Osman'ın tahta çıkışının ilk aylarında İran ile barış antlaşması imzalanarak harbe son verildi. Hedefi memleketi 1617'den beri uğraştıran Lehistan meselesini halletmekti.

Bu sırada Boğdan voyvodası Gratiani de Osmanlı'ya karşı cephe almıştı. İhaneti üzerine azledilen Gratiani Lehistan'a sığındı ve büyük destek gördü. Bu devletten aldığı 50-60 bin kişilik bir kuvvetle Osmanlı topraklarına saldırdı. Ancak Özi beylerbeyi olan İskender Paşa, süratle harekete geçip bu kuvvetleri Turla nehrini geçerken imha etti. Düşman ordusundan 120 top ile arabalar dolusu zahire ganimet olarak alındı.

Sultan Osman Lehistan'ı ele geçirip, Baltık denizine çıkmak gayesiyle 21 Mayıs 1621 tarihinde Cuma namazını kıldıktan sonra sefere çıktı.

1 Eylül 1621'de Hotin önüne varıldı ve kale derhal kuşatma altına alındı. Fakat kesin bir netice elde edilemedi.

Ancak Nogay tatarlarının beyi Kantemir Mirza ile Kırım hanının oğlu Nurettin, Lehistan içlerine kadar akınlarda bulundu ve bir çok ganimetle döndüler. Kış mevsiminin gelmesi üzerine Lehistan'la barış yapılarak geri dönüldü.

Askerlik sisteminde düzenlemeler yapmak istiyordu.

Kapıkulu ocaklarını kaldırarak, yerine Anadolu, Suriye ve Mısır Türklerinden oluşan sadece askerlikle uğraşan bir ordu kurmak istiyordu.

Aynı zamanda saray harem ve ilmiye teşkilatlarında da esaslı değişiklikler düşünüyordu.

Ancak bu ıslahat fikirlerine kapıkulu ocakları açıkça karşı çıkıyor, ilmiye sınıfı da çekimser davranıyordu. Nitekim Padişah'ın hacca gitme arzusunu bahane eden yeniçerilerle sipahiler ayaklandılar.

Öncelikle Padişah'ın hacca gitmekten vazgeçmesi isteğiyle başlatılan isyan, daha sonra bazı devlet adamlarının kellesinin istenmesiyle büyüdü. Neticede Sultan Osman Han'ın hal'i ve Sultan Mustafa'nın ikinci defa tahta geçirilmesiyle son buldu.

İsyan sırasında Sultan Osman'ı ele geçiren caniler, reva gördükleri ağır ve kötü sözlerle Orta Cami'ye götürerek orada hapsettiler. Genç Padişah'ın maruz kaldığı hakaretin haddi hesabı yoktu.

Daha sonra Yedikule'ye getirilen II. Osman Han'a karşı veziri azam Davut Paşa'nın tertibiyle on bir cellat saldırdı. Genç Osman, güçlü kuvvetli olduğundan bunlarla uzun müddet boğuştu ise de, içlerinden birisinin omzuna vurduğu bir balta darbesi ile yere yıkıldı.

20 Mayıs 1622 tarihinde boğularak şehit edildi.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)