Nahit Sırrı Örik ( 22.5.1895)- (18.1.1960)
yazar22 Mayıs 1895 tarihinde İstanbul'da doğdu. Divan sahibi Ahmet Hafız Paşa'nın torunu ve Hasan Sırrı Bey'in oğludur. Babası Hukuk Mektebi hocası, Rüsumat Müdir-i Mütercimi ve Şura-yı Devlet Azası'dır. Ayrıca Şekspir'den iki oyun çevirmiştir.

Nahit Sırrı Örik, önce özel dersler aldı. Sonra Beşiktaş'taki Afitab-ı Maarif Rüşdiyesi'nden mezun oldu. Sırayla bir İngiliz, bir Fransız okulunda okudu. Galatasaray Mekteb-i Sultânisi'ne girdi. Okuduğu hiçbir okulu bitirmedi. Bir süre Mekteb-i Hukuk'un derslerine katıldı. Burayı da yarım bıraktı (1913).

Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci yılında yurt dışına çıkarak Tiflis, Berlin, Paris, Viyana, Roma ve Kopenhag gibi Batı kentlerinde yaşadı.
Cumhuriyet'in ilanından sonra geri döndü (1928). Yurda dönüşünden hemen sonra Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda mütercim olarak görev aldı. 18 Ocak 1960 tarihinde İstanbul'da öldü.

ESERLERİ:

Hikaye Kitapları:
Kırmızı ve Siyah
San'atkârlar
Eski Resimler
Eve Düşen Yıldırım

Romanları:
Eve Düşen Yıldırım
Kıskanmak
Sultan Hamid Düşerken

Oyunlar:
Sönmeyen Ateş
Muharrir
Alınyazısı

İnceleme:
Edebiyat ve sanat Bahisleri
Tarihi Çehreler Etrafında
Roman ve Hikaye

Gezi Notları:
Anadolu
Bir Edirne Seyahatnamesi
Kayseri-Kırşehir-Kastamonu

Hatıraları:
Eski Zaman Kadınları Arasında
ESER-AYRINTI

Anadolu'da -Yol Notları-
Kayseri Kırşehir Kastamonu
Bir Edirne Seyahatnamesi
Nahid Sırrı Örik
Arma Yayınları / Nahid Sırrı Örik Dizisi

Anadolu'da -Yol Notları- (1939) Bir Edirne Seyahatnamesi, (1941) ve Kayseri, Kırşehir, Kastamonu (1955) adlı üç ayrı kitaptan oluşan elinizdeki eser 1930'lu yılların Türkiye'sinden önemli bir kesit sunmaktadır.

Nahid Sırrı Örik gezip gördüğü Edirne, Kayseri, Kırşehir, Kastamonu, Yozgat, Adapazarı, İzmit, Elmadağ, Bağlım, Gölbaşı, Haymana, Polatlı gibi yerleri kendine özgü üslubu ile anlatmaktadır.

Türk edebiyatında seyahatname adı verilen gezi kitapları içinde çok önemli yer tutan bu üç kitap aynı zamanda 1930'lu yılların Türkiyesi için önemli bir belge niteliğini taşımaktadır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)