Kazım Özalp ( 1880)- (1968)
Milli Savunma Eski Bakanı


TBMM Eski Başkanı


emekli asker, milletvekili1882 yılında Makedonya Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Köprülü’de doğdu. 1902 yılında Harp Okulu’nu, 1905’te Harp Akademisi’ni bitirdi.

İlk görev yeri olan Selanik’te 36.Alay’da görev yaparken İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. 1909’da 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılması hareketine, 1912’de Balkan Savaşı’na katıldı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ruslarla savaştı ve rütbesi 1914’te binbaşılığa, başarılarından dolayı 1915’te yarbaylığa, 1917’de albaylığa yükseltildi.

1919’da Kurtuluş Savaşı başlayınca Heyeti Temsiliye kararıyla Kuzey Cephesi komutanlığına atandı. 1920’de Aznavur Ayaklanması’nı bastırdı.

1. Dönem TBMM’ye Karesi milletvekili olarak girdi. 1921’de olağanüstü yetkilerle Kocaeli bölge komutanı olarak görevlendirildi. İzmit ile Adapazarı’nı düşmandan geri aldı.

Emrine verilen kolorduyla Sakarya Savaşı’na katıldı, gösterdiği başarı nedeniyle Eylül 1921’de rütbesi tümgeneralliğe yükseltildi. 1921 sonunda kolordu komutanlığını bıraktı.

Ocak 1922’de Milli Savunma Bakanlığı görevini üstlendi. Aynı yıl korgeneral, 1926’da orgeneral oldu. 1927’de emekliye ayrıldı.

TBMM’deki yerini 1920’den, siyasal yaşamdan çekildiği 1954’e kadar aralıksız korudu. 1924-1935 arasında TBMM Başkanı, 1935-1939 arasında ikinci kez Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptı.

6 Haziran 1968 tarihinde Ankara’da vefat etti.

ESERLERİ:

1.Milli Mücadele
1971-1972’de yayınlandı.

2.Atatürk'ten Anılar
Kazım Özalp, Teoman Özalp
ESER-AYRINTI

Atatürk'ten Anılar
Kazım Özalp, Teoman Özalp
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

1930'lu yıllarda çocuk yaşlarında olan, bugünün belirli yaş düzeyinin üzerindeki akranlarımdan bir kısmı, Atatürk'ü, bir kez uzaktan dahi görmüş olmayı, haklı olarak büyük bir mutluluk saymaktadırlar. Ben bu yönden gerçekten çok şanslı bir insanım. Babamın ona yakınlığı nedeniyle çok kereler Atatürk'le beraber olabilmek şansına eriştim. Bu ülkede yaşayan herkes, eğer Atatürk ile ilgili bir anısı varsa, bunu milletine mal etmeyi bir görev saymalıdır. Bu nedenle, her ne kadar çocuk yaşlarımdaki anılar da olsa, bazıları, büyük dersler alınacak değerdedir. Anılarımı bu kitap içerisinde ikinci bölüm olarak yayınlamayı mutlu bir fırsat sayıyorum. Ailemizin elinde bulunan ve bazıları bugüne kadar hiç yayınlanmamış olan fotoğrafların, bu yayına bir katkı sağladığı inancındayım. Kitabın birinci bölümünü oluşturan babamın anılarında, kendi yazdıklarına aynen sadık kalınmış, ancak o devirde kullanılmakta olan Arapça kelimelerin bazıları, gençlerin daha iyi anlayabilmeleri için, bugün kullanmakta olduğumuz şekilde Türkçeleştirilmiştir. Belirli bir tarihten sonraki anılarda, soyadları ve kullanılmaya başlanmış bulunan yeni kelimeler kullanılmıştır…www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)