Friedrich Sarre
sanat tarihçi, arkeolog1865 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. Carl Humann'dan etkilenerek, Ortaçağ anıtlarından çalışmak üzere Anadolu'ya gitti. 1895 ve 1896 yıllarında, Frig, Lycaonia ve Pisidia alanlarını ziyaret etti. Bu alanda pek çok epigrafik malzeme ve mimari anıt keşfetti.

Orta Doğu, özellikle de İran ve İstanbul'da topladığı arkeolojik nesneleri, 1899 yılında Berlin'de, 1903 yılında da Paris'te sergiledi.

1905 yılında Ernst Herzfeld ile tanıştı. Birlikte 9. yüzyıl Abbasi hanedanının başkenti Samarra'da kazılar yaptılar. 1945 yılında öldü.

Ölümünden kısa bir süre sonra evinde bir yangın çıktı. Yangında kitap, fotoğraf ve makalelerinin çoğu tahrip oldu.
ENGLISH BIOGRAPHY

Date born: 1865
Place Born: Berlin, Germany
Date died: 1945
Place died: Neubabelsberg, Germany

Collector and archaeologist of middle eastern art. After meeting Carl Humann (q.v.), Sarre traveled to Anatolia to study its medieval monuments. In 1895 and 1896, he visited Phyrigia, Lycaonia, and Pisidia. Sarre discovered several architectural monuments in the area, where he collected epigraphic material. His work interested Arabists such as Bernhard Moritz (1859-1939), Eugen Mittwoch (1876-1942), and Max van Berchem (q.v.). Sarre collected objects from the Middle East, specifically Iran and Istanbul, which were exhibited in Berlin in 1899, and at the Exposition des arts musulmans in Paris in 1903. He met Ernst Herzfeld (q.v.) in 1905, and together, they excavated a site in Samarra, the 9th-century capital of the Abbasid dynasty. They published their findings in Archäologische Reise im Euphrat-und Tigris Gebeit. An exhibition catalogue of Islamic art in Munich included an essay written by Sarre about the Persian carpets. He donated most of his collection to the Kaiser-Friedrich Museum in Berlin. Many of Sarre's books, photographs, and papers were destroyed when his house burned down shortly after his death.
ESERLERİ:

Küçükasya Seyahati 1895 Yazı
(Selçuklu Sanatı ve Ülkenin Coğrafyası Üzerine Araştırmalar)
(Reise in Kleinasien -Sommer 1895-)
Friedrich Sarre
Pera Turizm ve Ticaret A.Ş.

"Bu kitap, benim 1895 yılı Haziran ve Temmuz aylarında, antik çağda Frigya, Lykaonia ve Pisidya bölgelerinde ve Türk vilayeti Konya'ya yapmış olduğum Küçükasya gezisinde elde ettiğim, sanat tarihine ve coğrafyaya dair bilgileri içeriyor.Bu gezinin en temel bilimsel amacı, Selçuklu İmparatorluğu'nun XIII. yüzyıldaki altın çağında Konya'da inşa edilen yapıtlarda görülen erken Türk mimarisinin tanınması ve araştırılmasıydı.

Çok gelişmiş bir sanatın şahitleri olan bizler de, özellikle antik dönem anıtları konuunda çok da derine inmeyen araştırmalarla ilgilenen ve bu anıtları değerli bulan seyyahlardaki ilgi ve hayranlığa sahip olarak yola koyulduk.Karşımıza nerede çıkarsa çıksın, bu anıtları etraflıca incelemeyi ve eğer varsa, anıtlardaki yazıtları bazen fotoğraf çekerek, bazen de kopyalayarak
bütünüyle belgelemeyi görev bildik...
Konya Selçuklu Abideleri
Friedrich Sarre
(Konya İpek Yolu, Özel Sayı: Konya II, Konya 1999, s. 97-144) adlı kitabı

Şehabettin Uzluk ve Ali Osman Öztürk'ün çevirisiyle yayınlanmıştır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)