Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daDoğu ve Güneydoğu Anadolu^nun Dil Atlası 
Dil atlasları iki şekilde yapılır. Birincisi farklı dillerin, ikincisi ise bir dilin lehçe ya da ağızlarının coğrafi dağılımını gösteren atlaslardır.

Dilbilimin bir kolu olan “dil coğrafyası” (géographie linguistique) sözcüklerin, seslerin, söz diziminin belli bir alandaki değişikliklerinin incelenmesiyle bir dilin yaşamını, lehçelerinin yayılışını aydınlatmaya yönelir. Bu dal, yerleşme tarihini, tarih sorunlarını aydınlatan bilgilerin önemli ipuçlarının sağlanmasına yardımcı olur .
Coğrafi lenguistik çalışmalarının sonuçları dil atlasları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Avrupa’da XIX. yüzyılın sonlarına doğru dil haritalarının hazırlanmaya başlandığını görüyoruz. G. Wenker’in hazırladığı Alman Dil Atlası (Deutsche Sprachatlas) 1876 yılında yayınlanmıştır. J. Gillieron ve onun öğrencisi olan E. Edmont’un hazırladığı Fransız Dil Atlası ise 1902 yılından itibaren değişik haritalar halinde yayınlanmıştır .
Bugün, İtalya, Macaristan, Avusturya, Japonya... gibi dünyanın birçok ülkesinde bu tür haritalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Hatta belli bir coğrafi bölge (Akdeniz ülkeleri, Balkan ülkeleri gibi) veya belli bir siyasal ve kültürel birliğin sınırları içinde bulunan dillerin atlaslarını yapma girişimleri de mevcuttur. Merkezi Hollanda’da bulunan bir kuruluşun Avrupa Dil Atlası üzerinde çalıştığını Prof. Dr. Doğan Aksan yıllar önce yazdığı Her Yönüyle Dil adlı eserinde belirtmektedir .
Farklı dillerin coğrafi dağılımını göstermek üzere hazırlanan atlaslarda, dillerin kendi içindeki özellikleri dikkate alınmaz, öteki dillerden farklı oluşu yeterli bir ölçüt olarak kabul edilir. Bir dilin ağızlarıyla ilgili haritalar hazırlanırken ise, öncelikle o dilin kendi içindeki “ses değişiklikleri, dilbilgisi özellikleri, söz dizimi ayrımları ve söz varlığı bakımından farklar ölçüt olarak alınır” . Bunlar içinde en çok bir dil içindeki ses farklılıkları dil atlaslarına konu olmuştur.
Türkiye’de bugüne kadar, bütün Türkiye’yi içine alan derli toplu bir dil atlası yayınlanmamıştır. Ancak Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili bazı çalışmalar bulunmaktadır. E. Gemalmaz’ın Erzurum ili Ağızları adlı doktora çalışması, Erzurum ili ile sınırlı olmasına rağmen, bu konuyla ilgili olarak adını anabileceğimiz önemli eserlerden biridir. Özcan Başkan’ın “Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme” adlı makalesinde “kale, hisar, höyük, konak” kelimelerinin kullanılışı ile ilgili bir harita verilmiştir. Türkiye Türkçesi ağızları üzerine son zamanlarda yapılan çalışmaların büyük bir bölümünde ağız araştırması yapılan bölge ile ilgili haritalar yer almaktadır. Özellikle Hayaşi(2000:53-62), Bremdemoen(2000:41-44), Özçelik-Boz(2001:253-258), Gülsevin(2002:10-11), Turan(2006:327-332), Sağır(1995: 86), Gülensoy(1988: 131), Korkmaz(1994:95), Boz(2006:333-334), Yıldırım(2006:28-34-36), Demir(2006: 126,531-551), Buran(1997: 17) gibi araştırmacıların Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili haritalarını anmak gerekir. Bütün bu çalışmalardan daha kapsamlı olarak ve ilk defa Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması (Ankara 1996) adlı eserinde 23 harita vererek bu konudaki en önemli çalışmayı yapmıştır .
Bu çalışmada, Türkiye Türkçesi ağızlarının atlasını yapmak niyetinde değiliz. Gayemiz, günümüzde çokça tartışılan, konuşulan ve dünya gündeminde yer alan ülkemizdeki dillerin bir bölümünün haritasını yapmaktır. Bu haritada sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan diller gösterilecektir.
Coğrafi lengüistik, dilbilimin bir koludur. Dolayısıyla, Türkiye’deki dillerin atlasını yaparken daha çok dilbilimsel bir bakışla konuyu ele alacağız. Yani, tarih, kültür ve etnoloji meselesi dikkate alınmadan sadece birbirinden farklı semboller ve dizgeler kullanarak iletişim ve bildirişimi sağlayan toplulukların, bu farklı “dizge” ve “sembol”lerinin haritaları çizilecektir. Bu anlamda tarihî, kültürel ve etnik kökeni ne olursa olsun, iki insan duygu ve düşüncelerini diğer insanlardan farklı olarak anlatabiliyor ve anlayabiliyorlarsa ortada bir dil, bir anlaşma vasıtası var demektir. İşte biz bu anlaşma vasıtalarının haritasını vermeye çalışacağız. Yapacağımız tespit eşzamanlı bir tespittir. Özellikle doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konuşulan Kürtçe ve Zazaca gibi bazı anlaşma vasıtaları tarih, kültür ve etnoloji ile bağlantılı olarak ele alındığında muhtevası ve sonuçları daha farklı bazı boyutlarıyla karşımıza çıkar.
Bugün Urfa yöresinde yaşayan Badıllı (Beğdili), Birecik’teki Barakların; Diyarbakır’ın Karacadağ yöresinde yaşayan Terkân (Türkân) ve diğer yörelerdeki Badıllıların; Mardin yöresindeki Dahilcan ve Suruç yöresindeki Banazan aşiretinin arasındaki Beğdili oymaklarının Viranşehir ve Siverek yöresindeki Karakeçili aşiretlerinin Batı ve Orta Anadolu’daki kolları gibi başlangıçta Türkçe konuştuklarını Ziya Gökalp 1922 yılında Diyarbakır’da çıkardığı Küçük Mecmua’da belirtmektedir. Bu arada, asıl dilleri Süryanice ‘Türöyö” (Sami dillerinin Neo-Aramik kolundan) olan bazı gruplar ile Keldanice (Surit) Arapça ve Ermenice (Hai Lezu) konuşan bazı grupların zamanla dil ve inanç bakımından Kürtleştikleri de Peter Alford ANDREWS tarafından tespit edilmektedir . Dolayısıyla, burada çizeceğimiz dil atlası etnik kökeni belirtmez, sadece kullanılan farklı anlaşma vasıtalarını gösterir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dil ve kimlik tartışmalarına sahne olan bir bölgemizdir. Haritada da görüldüğü gibi bölgede tek bir dilin kesin hâkimiyeti yoktur. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Süryanice, Ermenice, Çerkezce gibi diller, yer yer değişik miktarda ve değişik biçimde kullanılmaktadır. Fakat Türkiye’nin büyük bir bölümünde Türkçenin kesintisiz hakimiyeti söz konusu iken, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, dillerin coğrafi dağılımı öylesine karmaşıktır ki, neredeyse homojen dil bölgeleri çizmek imkânsızlaşmaktadır. Bugün bölge nüfusunun % 85-90’ı Türkçeyi anlamakta ve konuşmaktadır. Şehir ve ilçe merkezlerinde daha yoğun olmak üzere Türkçe bölgedeki en büyük ortak anlaşma vasıtasıdır. Dolayısıyla bölge halkının büyük bir bölümü iki dillidir. Türkçeden başka sırasıyla Kürtçe, Zazaca, Arapça, Süryanice, Ermenice, Çerkezce gibi diller takip eder. Bu harita, bölgede yaşayan dilleri özellikle işlevselliği, kullanım sıklığı ve günlük iletişim dili oluşu bakımından ele almaktadır.

Prof. Dr. Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yay, Ankara 1587, 143. s.
Saadettin Buluç, Diyalektoloji, TDED, 1,(1946), Nr. 3-4, 111-179.3.
Prof. Dr. Doğan Aksan, age., 143.s.
Prof. Dr. Doğan Aksan, age., 143.s.
Efrasiyap Gemalmaz, Erzurum İli Ağızları.1,2,3, Erzurum 1978
Özcan Başkan, Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme, TDAY-B, (1970) 237-25l.s.
Erdoğan Boz, Ağız Atlasları, www.turkishstudies.net
Küçük Mecmua’nın ilk sayısı 5 Haziran 1922 tarihinde çıkmış ve 33 sayı devam etmiştir.
Peter Alford Andrews, Türkiye’de Etnik Gruplar, (Çev. Mustafa Küpüşoğlu) İstanbul 1992, 229 ve ds.
Peter Atford Andrews, age., 178, 211 vd.[email protected] 
  Diğer Makalelerden Başlıklar
 •    İdlib şehitleri
 •    BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
 •    Afrika Kitaplığı
 •    Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
 •    Teröre karşı 1071 akademisyen
 •    Irak’ta Türkmen Partiler
 •    Millî Birlik Komitesi Üyeleri
 •    KKTC Başbakanları
 •    KKTC 100 Sanatçı
 •    2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları
 •    TBMM Azınlık Milletvekilleri
 •    Stalin’in Katlettiği Tatar Aydınları
 •    PKK’yı kuran 120 kişi
 •    ÜÇ BÜYÜKLERİN ŞEHİT FUTBOLCULARI
 •    Biyografik Araştırma Kitapları biyografimarket'te
 •    24 Haziran 2018 Milletvekili Listesi
 •    Dünyayı biçimlendiren 40 hikâye
 •    Tıva Kaynakça
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ DİZİN
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER
 •    AFRİN ŞEHİTLERİ
 •    KKTC 2018 SEÇİMİ MİLLETVEKİLLERİ
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ DİZİN
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ İÇİNDEKİLER
 •    Yüzellilikler Listesi
 •    ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ
 •    OSMANLI PADİŞAHLARI SIRALAMASI
 •    33 yazarın Türk Çocukluğu
 •    MAHMUT ÇETİN HAKKINDA YAZILANLAR
 •    1 KASIM 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    7 HAZİRAN 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    100. Yılında Balkan Harbi
 •    MHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Ak Parti Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    CHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    HDP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Yunan Meclisi’ndeki Türk milletvekilleri
 •    İngiliz istihbaratının fişlediği yazarlar
 •    İpek Yolunda Türk Kültür Mirası
 •    İnternet yazım kısaltmaları
 •    Şair Padişahlar ve Şiirlerinde Kullandıkları Mahlaslar
 •    YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIK
 •    İSMİNİZİN ANLAMI KADIN İSİMLERİ
 •    İSMİNİZİN ANLAMI ERKEK İSİMLERİ
 •    Şehit Soma Madencilerinin İsimleri
 •    ‘İSLAM-SANAT-ESTETİK KONGRESİ’
 •    Çanakkale’de Keskin Nişancı Bir Türk Kızı Şehit Oldu
 •    Anayasa'da Türklük Deklarasyonu'na İmza Atanlar
 •    Boğaz'ın Meşhur Yalıları
 •    TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 100 TÜRK'Ü
 •    İSLAMI SEÇENLER
 •    Dersaadet Sözlüğü Yayınlandı
 •    Biyografi Market Yayında
 •    BİYOGRAFİ MARKET ALFABETİK DİZİN
 •    Mahmut Çetin “Biyografi”yi anlatacak
 •    KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI
 •    ANADOLU BEYLİKLERİ
 •    Sanayi sitesinde bir biyografi atölyesi
 •    Mahmut Çetin ve Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Kitabı'na İLESAM Ödülü
 •    Basın'da Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Net Kitap Fiyat Listesi
 •    Biyografi Kitabı Çıktı
 •    İl il yeni milletvekilleri
 •    Osmanlı Vezirleri
 •    Bulgaristan'da Gazete ve Dergiler
 •    Kosova Edebiyatçıları ve Sanatçıları
 •    Kadın Besteciler
 •    Cengiz Aytmatov ile Konuşma
 •    Milli Sinema ve Yücel Çakmaklı
 •    Terkip Sahibi bir Aydın: Ömer Lütfi Mete
 •    Türk Tarihine Ait Yeni Sırlar
 •    Biyografi Nedir?
 •    Sağı ve solu ile aydınlarımızı ihanet içinde gören farklı bir yazar portresi: Ergun Göze
 •    196 Uygur Türk'ü kurşuna dizildi
 •    BLOG BİYOGRAFİ
 •    Çin Katlediyor
 •    Çin hükümetinin gözaltında tuttuğu uygurlar
 •    İran, Ahmedinejad ve Radikal Muhafazakarların Doğuş Süreci
 •    II. Meşrutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi
 •    Yerli bir dünya görüşüne muhtacız
 •    Oğuzhan’ı kim öldürdü ?
 •    Kürtçe anadil Türkçe ikinci dil
 •    Buran'ın Dil Atlası Çıktı
 •    yabancılaşmış aydın, batı'nın yeniçerisi
 •    Aydın Yabancılaşması Çıktı
 •    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil Atlası
 •    'Türkiye'li Aydın'ın Dini, Türk'e Olan Kinidir
 •    Beylik Kini’nden Öteki Cephesi'ne
 •    Batıniliğin İçyüzü*
 •    Filistin Soruları
 •    Boğaz'daki Aşiret
 •    Atatürk ve Filistin
 •    Türkiye, ‘Ali Osman’ terkibini bulmuştur
 •    Çifte Standartlar Enstitüsü
 •    Menderes’ten Erdoğan’a Ankara’nın ve İstanbul’un iki caddesi
 •    Dayatan perestroika öncesinde Türk Siyasetinde statükocu rehavet • biyografi.net
      İngilizce Biyografi
     English Biography

      ünlü kadınlar

     Nasreddin Hoca
    ben de biyografi.net'teyim
    fıkralardan seçmeler     Makaleler
     İdlib şehitleri
     BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
     Afrika Kitaplığı
     Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
     Teröre karşı 1071 akademisyen
     Irak’ta Türkmen Partiler
     Millî Birlik Komitesi Üyeleri
     KKTC Başbakanları
     KKTC 100 Sanatçı
     2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları

    Biyografik Takvim
  ocak şubat mart
  nisan mayıs haziran
  temmuz ağustos eylül
  ekim kasım aralık

      Tanıtım

      Tanıtım


     İletişim
  BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
  Tel: 0542 235 72 49  [email protected]

  Etimesgut Vergi Dairesi
  11512253662
  Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

   

  Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
  Powered By Webofisi.com