Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daİpek Yolunda Türk Kültür Mirası  
ARAŞTIRMA-İNCELEME

İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası Bilgi Şöleni Tebliğleri


Türk Ocakları Genel Merkezi 3 Ekim Türk Günü kutlaması Çerçevesinde Uluslararası ‘İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası’ Bilgi Şöleni hazır-ladı. 3-4 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Bilgi Şöleni’ne farklı disiplinlerden 60 bilim insanı bildiri sundu. Elinizdeki kitap bu bildirilerden Bilgi Şöleni düzenleme komitesine ulaşan metinlerden oluştu. İpek Yolu’nun farklı yönlerinin tartışılıp aydınlatıldığı bu Bilgi Şöleni yeni projelerin ve çalışmaların yönünü belirleyecek bilimsel bilgi eksikliğini giderecektir. Dünyanın en zengin kültür mirasına sahip alanlarından birisi olarak İpek Yolu her yönüyle incelenmeye ve keşfedilmeye değer bir konu olduğu bu eserle daha iyi görülecektir. Projeye katkı sağlayan bütün kurumlar ve kişilerin bu kitabın oluşmasındaki değerini okuyucu takdir edecektir.

İPEK YOLUNDA
TÜRK KÜLTÜR MİRASI
Editör: Fahri Atasoy

Fiyat: 40 TL (KDV Dahil)
Ebat: 23.5 x 16,5
Sayfa: 588
ISBN : 978-975-7739-72-2


TÜRK YURDU YAYINLARI
Sezenler Sokak Nu:4/12 Sıhhiye Ankara
Telefon: 0 (312) 229 69 74
https: // www.turkyurdu.com.tr
e-posta: [email protected]


İÇİNDEKİLER

Takdim ...............................................................................................................................................................7
İpek Yolu’nda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası - Dr. Fahri ATASOY ............................................................9
Kadim Türkler ve İpek Yolu’nun Tarihî Gelişimi - Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL ...............................................14
İpek Yolu Güzergâhı - Yrd. Doç. Dr. Bülent AKSOY ......................................................................................21
Orta Asya’da İpek Yolu Kültür Mirası ve UNESCO’nun İpek Yolu Projesi - Prof. Dr. Şahin MUSTAFAYEV ..........30
İpek Yolu’nda Kültürel Etkileşim: 6-10. Yüzyıllarda Ticaret, Siyaset ve Din - Prof. Dr. Üçler BULDUK ..........40
İpek Yolu’nda Yaşayan Hâlklar İçin Cengiz Yasalarının Önemi - Prof. Dr. Sadettin GÖMEÇ ............................46
İpek Yolu’nun Başlangıç Güzergâhında Tehlikedeki Türk Toplum ve Kültürleri: Sarı Uygurlar - Prof. Dr. Abdulreşit Celil KARLUK .................................................................................................................................................56
İpek Yolu’nun 8-9. Yüzyıllar Arasında Moğol Kavimlerine Kültürel Etkisi - Dr. Enkhbat AVIRMERD .........76
Kâşgar Şehrindeki El Sanatları Bağlamında Modernleştirme Sürecinde Uygur Kültür Mirasının Sorunları - Prof. Dr. Küreş TAHİR ...................................................................................................................................................80
16. Yüzyıldaki Anadolu Ticaret Yolları - Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ ........................................................101
Seyyahların Gözünden 19. Yüzyılda Osmanlı Yolları: Bozulmalar ve Yaşanan Güçlükler - Dr. Fahri YILDIRIM ...115
Büyük İpek Yolu Üzerindeki Taraz Şehri ve Türk Yolları - Nurbolat BÖGENBAYEV .................................128
Türkistan’dan Anadolu’ya Defin Gelenekleri ve Mezar Yapıları - Yrd. Doç. Dr. Turgay YAZAR .......................135
İpek Yolu’nda Türk Kültürünün İzleri: Tamgalar - Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY .......................................146
İpek Yolu’nda Hâlılar, Kilimler, Bezemeler - Yrd. Doç. Dr. Nuran SAY .........................................................156
İstanbul’a Şair ve Yazarların Yolculuğu - Prof. Dr. Cemal KURNAZ .............................................................165
İpek Yolu’nda Masalların Yolculuğu - Prof. Dr. Ali YAKICI ..........................................................................175
İpek Yolu’ndaki Göç Hareketlerinin Türk Edebiyatına Yansımaları - Seda ARTUÇ .....................................189
İpek Yolu’nda Hâlk Âşıkları ve Hâlk Hikâyeleri - Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN ..........................................203
Türklerin Karşılaştığı Dinlerle Etkileşimi - Prof. Dr. Durmuş ARIK ............................................................220
Mani Dininin Uygurlar Tarafından Kabulü ve Türk Kültürüne Etkisi - Prof. Dr. Harun GÜNGÖR ..............233
İpek Yolu’nun Mavera-ün-nehir’deki Hadis Çalışmalarına Etkisi - Dr. Kudret ARTIKBAYEV ......................244
Sovyet Sonrasında İpek Yolu’nda Hanefilik ile Selefiliğin Hâkimiyet Mücadelesi - Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN ............255
Menkıbelerin Kurduğu Zaman ve Mekân: Ahmed Yesevi ve Hacı Bektaş Örneği - Prof. Dr. Ahmet TAŞGIN .......267
İpek Yolu’nun Hazarlarda Yahudi Kültürüne Etkisi - Prof. Dr. Mustafa ÜNAL ............................................273
Özbekistan’da Gündelik Hayatta Türk ve Türkiye’ye Dair Algılar - Dr. Ayşe Çolpan KAVUNCU ....................284
İpek Yolu’nun Türklere Sunduğu Jeo-stratejik İmkânlar - Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU .........................294
Yeniden Canlanan İpek Yolu’nda Ekonomik Stratejiler - Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ ............................301
Tarihî İpek Yolu’nun Türkiye’ye Sunduğu Ekonomik Fırsatlar - Doç. Dr. Mustafa YILDIRAN .......................308
İpek Yolu’nda Türk Dünyasının Jeopolitik Önemi - Prof. Dr. Ramazan ÖZEY ............................................328
İpek Yolu ve Türk Konseyi - Prof. Dr. Darhan KYDYRALİ ..........................................................................359
Yeniden Canlanan İpek Yolu’nun Dünya Ticaretine Getirdikleri - Hüseyin ERDEM ...................................364
İpek Yolu’nun Güvenliğinde Kültürel Diplomasinin Rolü ve TÜRKSOY - Doç. Dr. Fırat PURTAŞ .................372
Kazakistan Bilgilerine Göre İpek Yolu Boyundaki Büyük Orta Asır Şehirleri - Prof. Dr. Madiar ELEYOV ......377
İpek Yolu Üzerinde Bulunan Eski Türk Şehirleri - Prof. Dr. Bekir DENİZ ...................................................381
Orta Asya’dan Anadolu’ya Minyatür Sanatı - Yrd. Doç. Dr. Sevay OKAY ATILGAN .................................425
Göktürk Döneminde Orta Asya’nın Maddi Kültürü - Yrd. Doç. Dr. Ferhad MAKSUDOV ............................446
Anadolu Selçuklu Dönemine Ait İki Nadide Eser: Mızrak Ucu ve Kilit - Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ .....453
İpek Yolu’nda Timurlular - Prof. Dr. Mehmet ALPARGU ...........................................................................464
Selçuklular ve İpek Yolu - Prof. Dr. Tuncer BAYKARA ................................................................................480
9. Yüzyılda İpek Yolu Ticaretinde Araplar ve Hazarların İşbirliği - Prof. Dr. Farda ASADOV ...........................487
İpek Yolu’nda Türk Mimarisi - Doç. Dr. Gözde RAMAZANOĞLU ...........................................................496
İpek Yolu’nun Türk Sanatına Etkisi: Kervansaraylardaki Süsleme Motiflerine Yansımalar - Yrd. Doç. Dr. Can ŞAHİN ......510
Anadolu Selçuklu Kervansaraylarında Süsleme Sanatı Örnekleri - Araş. Gör. Şükrü DURSUN ......................526
İpek Yolu ve Müzikal Miras - Dr. Serdar ERKAN .........................................................................................555
Türk Dünyası Geleneksel Müzik Kültüründe Genellikler ve Onları İnceleme Sorunları - Shakhym GULLYEV .....563
İpek Yolu Üzerinde Azerbaycan Medeniyeti - Gulnaz ABDULLAZADE ...................................................570
Musiqi irsimizde Böyük İpek Yolu - Habiba MAMEDOVA...............................................................................575
İpek Yolu’nda Türkçe ve Alfabe - Yrd. Doç. Dr. İbrahim ATABEY.................................................................580


[email protected] 
  Diğer Makalelerden Başlıklar
 •    İdlib şehitleri
 •    BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
 •    Afrika Kitaplığı
 •    Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
 •    Teröre karşı 1071 akademisyen
 •    Irak’ta Türkmen Partiler
 •    Millî Birlik Komitesi Üyeleri
 •    KKTC Başbakanları
 •    KKTC 100 Sanatçı
 •    2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları
 •    TBMM Azınlık Milletvekilleri
 •    Stalin’in Katlettiği Tatar Aydınları
 •    PKK’yı kuran 120 kişi
 •    ÜÇ BÜYÜKLERİN ŞEHİT FUTBOLCULARI
 •    Biyografik Araştırma Kitapları biyografimarket'te
 •    24 Haziran 2018 Milletvekili Listesi
 •    Dünyayı biçimlendiren 40 hikâye
 •    Tıva Kaynakça
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ DİZİN
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER
 •    AFRİN ŞEHİTLERİ
 •    KKTC 2018 SEÇİMİ MİLLETVEKİLLERİ
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ DİZİN
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ İÇİNDEKİLER
 •    Yüzellilikler Listesi
 •    ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ
 •    OSMANLI PADİŞAHLARI SIRALAMASI
 •    33 yazarın Türk Çocukluğu
 •    MAHMUT ÇETİN HAKKINDA YAZILANLAR
 •    1 KASIM 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    7 HAZİRAN 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    100. Yılında Balkan Harbi
 •    MHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Ak Parti Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    CHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    HDP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Yunan Meclisi’ndeki Türk milletvekilleri
 •    İngiliz istihbaratının fişlediği yazarlar
 •    İpek Yolunda Türk Kültür Mirası
 •    İnternet yazım kısaltmaları
 •    Şair Padişahlar ve Şiirlerinde Kullandıkları Mahlaslar
 •    YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIK
 •    İSMİNİZİN ANLAMI KADIN İSİMLERİ
 •    İSMİNİZİN ANLAMI ERKEK İSİMLERİ
 •    Şehit Soma Madencilerinin İsimleri
 •    ‘İSLAM-SANAT-ESTETİK KONGRESİ’
 •    Çanakkale’de Keskin Nişancı Bir Türk Kızı Şehit Oldu
 •    Anayasa'da Türklük Deklarasyonu'na İmza Atanlar
 •    Boğaz'ın Meşhur Yalıları
 •    TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 100 TÜRK'Ü
 •    İSLAMI SEÇENLER
 •    Dersaadet Sözlüğü Yayınlandı
 •    Biyografi Market Yayında
 •    BİYOGRAFİ MARKET ALFABETİK DİZİN
 •    Mahmut Çetin “Biyografi”yi anlatacak
 •    KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI
 •    ANADOLU BEYLİKLERİ
 •    Sanayi sitesinde bir biyografi atölyesi
 •    Mahmut Çetin ve Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Kitabı'na İLESAM Ödülü
 •    Basın'da Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Net Kitap Fiyat Listesi
 •    Biyografi Kitabı Çıktı
 •    İl il yeni milletvekilleri
 •    Osmanlı Vezirleri
 •    Bulgaristan'da Gazete ve Dergiler
 •    Kosova Edebiyatçıları ve Sanatçıları
 •    Kadın Besteciler
 •    Cengiz Aytmatov ile Konuşma
 •    Milli Sinema ve Yücel Çakmaklı
 •    Terkip Sahibi bir Aydın: Ömer Lütfi Mete
 •    Türk Tarihine Ait Yeni Sırlar
 •    Biyografi Nedir?
 •    Sağı ve solu ile aydınlarımızı ihanet içinde gören farklı bir yazar portresi: Ergun Göze
 •    196 Uygur Türk'ü kurşuna dizildi
 •    BLOG BİYOGRAFİ
 •    Çin Katlediyor
 •    Çin hükümetinin gözaltında tuttuğu uygurlar
 •    İran, Ahmedinejad ve Radikal Muhafazakarların Doğuş Süreci
 •    II. Meşrutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi
 •    Yerli bir dünya görüşüne muhtacız
 •    Oğuzhan’ı kim öldürdü ?
 •    Kürtçe anadil Türkçe ikinci dil
 •    Buran'ın Dil Atlası Çıktı
 •    yabancılaşmış aydın, batı'nın yeniçerisi
 •    Aydın Yabancılaşması Çıktı
 •    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil Atlası
 •    'Türkiye'li Aydın'ın Dini, Türk'e Olan Kinidir
 •    Beylik Kini’nden Öteki Cephesi'ne
 •    Batıniliğin İçyüzü*
 •    Filistin Soruları
 •    Boğaz'daki Aşiret
 •    Atatürk ve Filistin
 •    Türkiye, ‘Ali Osman’ terkibini bulmuştur
 •    Çifte Standartlar Enstitüsü
 •    Menderes’ten Erdoğan’a Ankara’nın ve İstanbul’un iki caddesi
 •    Dayatan perestroika öncesinde Türk Siyasetinde statükocu rehavet • biyografi.net
      İngilizce Biyografi
     English Biography

      ünlü kadınlar

     Nasreddin Hoca
    ben de biyografi.net'teyim
    fıkralardan seçmeler     Makaleler
     İdlib şehitleri
     BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
     Afrika Kitaplığı
     Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
     Teröre karşı 1071 akademisyen
     Irak’ta Türkmen Partiler
     Millî Birlik Komitesi Üyeleri
     KKTC Başbakanları
     KKTC 100 Sanatçı
     2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları

    Biyografik Takvim
  ocak şubat mart
  nisan mayıs haziran
  temmuz ağustos eylül
  ekim kasım aralık

      Tanıtım

      Tanıtım


     İletişim
  BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
  Tel: 0542 235 72 49  [email protected]

  Etimesgut Vergi Dairesi
  11512253662
  Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

   

  Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
  Powered By Webofisi.com