Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'dayabancılaşmış aydın, batı^nın yeniçerisi 
Mahmut Çetin’i biz Boğaz’daki Aşiret kitabıyla tanıdık… Kitapları yanında, TV5’teki Kitabiyat programı ve biyografi.net internet sitesinin editörlüğünü yapıyor. Mahmut Çetin’le yeni çıkan ‘Aydın Yabancılaşması’ kitabını konuştuk.

Boğazdaki Aşiret, X İlişkiler, Genetik İhanet, Teyze ile Prenses ve şimdi de Aydın Yabancılaşması bu kitaplarda ne anlatıyor Mahmut Çetin ?

Aslında Aydın Yabancılaşması, önceki kitapların nedenini, niçinini anlatıyor. Önceki her bir kitap, batılılaşmanın belirli bir bölümünü anlatır, örnekleriyle bir omurgayı yakalamaya çalışır. Aydın Yabancılaşması, bu işin sosyolojisinin peşindedir.
Kitapta ilk dikkatimizi çeken şey heterodoksi kelimesi… Hatta siz Aydın Yabancılaşması’nın hemen altına ‘üstseçkin heterodoksi’ demişsiniz.
Heterodoksi kelimesini, bir kelimeyle karşılamak zor. Batınilik ve rafızilik kelimesinin ortalamasını aldığımızda, yaklaşık olarak heterodoksi kelimesiyle karşılayabiliriz. Ehli sünnet kelimesinin tam zıttıdır da diyebiliriz heterodoksi’ye.

O zaman alevi-sünni farkı temel inceleme noktalarınızdan biri mi?

Hayır, alevliğin konumuzla doğrudan bir ilgisi yok. Ama dolaylı olarak, alevilik de işin içinde. Bizim asıl ele aldığımız kesim üstseçkinler, bürokrasi ve tekelci sermaye içindeki heterodoks eğilimler ve diğer yabancılaşma düşüncelerinin dönem dönem Türk aydınını etkilemesi… Burda alevilik değil ama bektaşilik karşımızda. Bunun yanında melamilik ve mevleviliğin yabancılaşmadaki katkıları da konumuzun içinde.

Üstseçkin deyince bürokrasinin ve sermayenin bir kısmını anlıyoruz.

Evet… Bir millet bütünü var, bir de kendini bunun içinde hissetmeyen, insanımıza böcek gibi bakan bir zümre var. Milletimizin değerleriyle çatışan, ihtilaf alanlarını körükleyen bu insanların bilinmesi gereğine olan inancımız, bize bu kitapları yazdırıyor zaten.

Burda nasıl bir yapıyla karşılaşıyoruz ? Bunların kökenleri, inançları, ilişkileri ?

Bir kere bunların etnik yapılarından bir sonuca varma imkanımız yok. Mesela bunlar sadece sabetaycılardan oluşuyor diyemeyiz. Onlardan bazıları da var. Bizim içimiziden devşirilmenler de var.

Bunu biraz açılım...

Evet açılması gereken bir durum. Etnik veya inanç farkından ziyade bir zihniyet var karşımızda. Bu zihniyeti topyekun yabancılaşma olarak ifadelendirebiliriz. Toplumları ayakta tutan şey değer yargılarıdır. Bu toprağın insanlarıyla hiçbir kültürel bağı olmayan Türkiye'deki küçük bir mutlu azınlık, değer yargılarımızı tahrip ederek toplumun geleceğiyle oynuyor. Adeta bir yabancılaşma ideolojisiyle karşı karşıyayız. Bu ideolojinin hedefi özel olarak birey, genel olarak da toplum olmakla birlikte, kurum olarak hedef ailedir.

Boğazdaki Aşiret literatürümüze girdi. Aydın Yabancılaşması’nın da böyle bir durumu var mı?

Tabii her kitabın bir kaderi var. Her insan gibi… Eğer tarihin bu diliminde söylenmesi gereken bir şeyi söylemişsek, kalıcı olabilir. Yoksa kainatta söylenmemiş söz yok. Bunun öne çıkabilmesi için toplumsal matrisin bir tarafından yakalamak gerekiyor.

İnşa edilmiş piramiti gözlemlediğinizde kim nerede görüyorsunuz?

Bir tarafta bürokratik bir yapı var. Eski Osmanlı paşalarına dayanan bir çerçeve. Bunun dışında burjuvaziden çok yoğun olarak bu yapıya dahil olan bir grup var. Evliliklerle artık bürokratik yapıyla burjuvazi içiçeleşiyor. Bunların ortak noktası da bir 'değil'de kilitleniyor. O hayırda köylülerin sınıfsal yükselişi, sosyal mobiliteyi aşmaları ve inanç olarak da belirli değerlerin muhafazasında ısrarcı olmaları. Burada çok ciddi bir çatışma var.

Neyin çatışması?

Nüfuz alanlarının çatışması. Para kazanmak artık marifet olmaktan çıkmıştır. Para artık Türkiye'de her kesimde var. Kimisi emeğiyle, kimisi eroin furyasıyla, kimisi kumarla kazanıyor parayı. Bürokratik yapının ve burjuvazinin yani Tekelci Sermayenin kilitlendiği alan 'değil'dir. Bu değil, Türklük kavramının, İslam’dır ve hususen sistem şuurunu ifade eden bir bütüncüllük arzeden Sünni İslam’dır. Bunlar İslam üzerinde gelişigüzel oynamak istiyorlar. Tanrı'yla pazarlık etmekten haz duyuyorlar. Kurbandan oruca, namazdan örtünmeye her şeyi tartışma konusu yapmak istiyorlar. Bizim tavrımız net. Din tartışılmaz, inanılır ve yaşanılır. İstemeyen inanmaz. Ama benim değerlerimi tartışamazsınız!

Sosyete, mutlu azınlık, bürokratik zihniyet, süper dejenereler, üst zenginler bütün bu tanımlar bizi nasıl bir sonuca ulaştırıyor?

Bunların nerede başladığı ve nerede bittiği o kadar net değil. Hepsi iç içe girmiş vaziyette. Bir kere bunların hepsi üst tabakayı oluşturuyor. Mesela mutlu azınlık bir niteleme olabilir; ama öbür tarafta üst zenginler, sosyete… Bunlar fiili durumu karşılıyor. Aydın Yabancılaşmasıüstseçkinlerin düşünce değişim aşamalarını yakalamaya çalışıyor.

Üstseçkinler yaşadığı yabancılaşmanın ve toplumu yozlaştırmanın farkında mı ?

Çetin Altan'ın bir sözü var: Biz sıradan ateist değiliz, biz paganız. Paganlar başka türlü olamadıkları için Tanrı tanımazlar, diyor. Yetiştirilme tarzlarından dolayı başka türlü olamadıkları için Tanrı tanımazlar. Şimdi bu çevrede kendi içerisinde bir dünya kurmuş. Okul, eğlence, tatil, evlenme hepsi bir çevre içinde olup bitiyor. Dışındaki sürülere böcek gibi bakıyorlar. Bunların güldükleri şeyler bellidir, seyrettikleri filmler bellidir... Çetin Altan’ı, çocuklarını ve torunlarının düşünün. Dededen toruna ailenin bütün fertleriyle yabancılaşmanın içindeler. Sağ, muhafazakar bir zemine oturacak, teorisinde Mehmet Altan var. Etnik damara şerbet dökülecek Ahmet Altan devreye girecek. Süper Star finalisti pazarlanacak onu da Yılmaz Erdoğan’ın birlikteliği torun Sanem Altan yapacak. Şebeke şakır şakır ve iğrenç bir şekilde çalışıyor.
'Mutlu azınlık için; mutlu azınlık sömürgecidir ve sömürüsünün devamını, yerli halkın kültürünü tamamen değişikliğe uğratmakla göstermektedir.' diyorsunuz.
Aslında bu söz bire bir benim değil. Ben de sosyalbilimcilerin, araştırmacıların birikiminden yararlanıyorum. Bu cümlenin özüne bakınca, bunların aileyi hedef aldıklarını görüyoruz. İşinde gücünde aile kurumu içinde bir insanı dönüştürmek zor. Önce süper starlığı cazip bir değer haline getiriyor ondan sonra şebekeye dahil olanlar eliyle kitleleri dönüştürüyor.

Buna nasıl karşı duracağız ?

Yapılması gereken; yerli düşünceye mensup aydın tavrının öne çıkması. Halk üzerine düşeni yapabildiği kadar yapıyor.

Aydın tavrı nasıl öne çıkacak ?

Halkın içinde ve önünde olan bir aydın tipi, mutlaka çözümler üreterek öne çıkmalı. Yahya Kemal'den başlayarak ifadesini bulan bir ekol, değişerek devam etmek. Çözümlerini sert kararlarla, jakoben, dır'lı cümlelerle değil, hayatın içinde arayışını sürdürerek ve geleneğin yorumlanarak modernize edilmesi tarzında bir yaklaşım. Tanpınar'dan Cemil Meriç'e ve günümüze kadar uzanan bir zincir. Bunun açılımları sol da sağ da olabilir.

Bu üst zenginler güçlerini nereden alıyorlar?

Sosyal çevrelerinden alıyorlar. Üst zenginler kendilerine daha çok kar sağlayan kaynakları arar ve onlarla bütünleşmeye çalışırlar. Bunun için de iktidar elitlerine, siyasi iktidarı elinde bulunduran 'veto gruplarına' nüfuz etmeye ve onları kendi içlerine çekmeye çalışırlar. Mason locaları, masonik kulüpler veya enternasyonal derneklerin katkısıyla yerlerini korurlar, yeni iş sahaları bulmak suretiyle güçlerini daha da büyütürler.

Bunların karşısında nasıl durulacak ?

Bunların gücü yerlilerin organize olamamasından kaynaklanıyor. Onun için yerlileri bölebildikleri kadar bölmek, yozlaştırabildikleri kadar yozlaştırmak ve giderek yabancılaştırmak istiyorlar.

Bizim gücümüz nedir üstseçkinler karşısında ?

Değerlerimiz... Bir bütünlük arzeden dinimiz ve bin yıllardır yaşayan insani özler taşıyan törelerimiz...
Ama burada sizi rahatsız eden bir şey olmamalı.
Ama bunların yaptığı devlet ile millet, din ile bilimi, geçmiş ile geleceği sürekli çatıştırmak. Bunlar sanki ezilenden yanaymış gibi durup, etnik ayrımcılığı desteklerler... İnanç özgürlüğünden yanayız diyerek Alevi-Sünni çatışmasını körüklerler. Dindar-laik de bunların bir çatıştırma alanıdır. Bütün çatışma alanlarında çirkin bir taraf olmak yaptıkları. Düşünün Nazım Hikmet’i, “Ben yanmasam sen yanmasan/ Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa” diyor. Ama kendisi herkesle her türlü işbirlikçiliğini yapıyor. Fakat ona inanan gariban solcular, bir yanlış uğruna canını feda edebiliyor. Bizim görevimiz bu kirli ilişkileri gözler önüne sermek.

www.biyografi.net de sizin yönetiminizde... Niçin biyografi.net ?

Bilgi toplumu hepimizin bildiği bir kavram. Artık bilgi toplumunu yaşıyoruz. Bilgi artık ücretsiz olarak, kolay olarak insanlara ulaşabilmeli. www.biyografi.net bu düşünceyle hizmete sunulmuş bir proje. Çok şükür iyi gidiyor.

xxxxxxxx
Mahmut Çetin Kimdir?
1963 yılında Ankara’da doğdu. Erzurum AÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. TRT Yardımcı Prodüktörlük Kursu’na katıldı. Askerlik görevinden sonra İstanbul’a geldi. Uzun yıllar TGRT’de program yapımcısı olarak çalıştı. Çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı. Beyan ve Platform dergilerini çıkardı. Şu anda www.biyografi.net internet sitesinin editörlüğünü yapıyor ve Kitabiyat programının yönetmeni. Evli ve iki çocuk babası olan Çetin’in yayınlanmış eserleri: İslam Sanatının Yeniden Teşekkülü, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Bebek ile Mücahit, Boğazdaki Aşiret, Hırka, Radyo İçin Üç Oyun, Perinçek ve Aydınlık Hareketi, X İlişkiler ve Kart Kurt Sesleri, Eminönü Sözlüğü, Çalıntı Polemikleri, Genetik İhanet ve Aydın Yabancılaşması...

Milli Gazete 19 Mart 2009

[email protected] 
  Diğer Makalelerden Başlıklar
 •    İdlib şehitleri
 •    BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
 •    Afrika Kitaplığı
 •    Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
 •    Teröre karşı 1071 akademisyen
 •    Irak’ta Türkmen Partiler
 •    Millî Birlik Komitesi Üyeleri
 •    KKTC Başbakanları
 •    KKTC 100 Sanatçı
 •    2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları
 •    TBMM Azınlık Milletvekilleri
 •    Stalin’in Katlettiği Tatar Aydınları
 •    PKK’yı kuran 120 kişi
 •    ÜÇ BÜYÜKLERİN ŞEHİT FUTBOLCULARI
 •    Biyografik Araştırma Kitapları biyografimarket'te
 •    24 Haziran 2018 Milletvekili Listesi
 •    Dünyayı biçimlendiren 40 hikâye
 •    Tıva Kaynakça
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ DİZİN
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER
 •    AFRİN ŞEHİTLERİ
 •    KKTC 2018 SEÇİMİ MİLLETVEKİLLERİ
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ DİZİN
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ İÇİNDEKİLER
 •    Yüzellilikler Listesi
 •    ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ
 •    OSMANLI PADİŞAHLARI SIRALAMASI
 •    33 yazarın Türk Çocukluğu
 •    MAHMUT ÇETİN HAKKINDA YAZILANLAR
 •    1 KASIM 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    7 HAZİRAN 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    100. Yılında Balkan Harbi
 •    MHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Ak Parti Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    CHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    HDP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Yunan Meclisi’ndeki Türk milletvekilleri
 •    İngiliz istihbaratının fişlediği yazarlar
 •    İpek Yolunda Türk Kültür Mirası
 •    İnternet yazım kısaltmaları
 •    Şair Padişahlar ve Şiirlerinde Kullandıkları Mahlaslar
 •    YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIK
 •    İSMİNİZİN ANLAMI KADIN İSİMLERİ
 •    İSMİNİZİN ANLAMI ERKEK İSİMLERİ
 •    Şehit Soma Madencilerinin İsimleri
 •    ‘İSLAM-SANAT-ESTETİK KONGRESİ’
 •    Çanakkale’de Keskin Nişancı Bir Türk Kızı Şehit Oldu
 •    Anayasa'da Türklük Deklarasyonu'na İmza Atanlar
 •    Boğaz'ın Meşhur Yalıları
 •    TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 100 TÜRK'Ü
 •    İSLAMI SEÇENLER
 •    Dersaadet Sözlüğü Yayınlandı
 •    Biyografi Market Yayında
 •    BİYOGRAFİ MARKET ALFABETİK DİZİN
 •    Mahmut Çetin “Biyografi”yi anlatacak
 •    KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI
 •    ANADOLU BEYLİKLERİ
 •    Sanayi sitesinde bir biyografi atölyesi
 •    Mahmut Çetin ve Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Kitabı'na İLESAM Ödülü
 •    Basın'da Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Net Kitap Fiyat Listesi
 •    Biyografi Kitabı Çıktı
 •    İl il yeni milletvekilleri
 •    Osmanlı Vezirleri
 •    Bulgaristan'da Gazete ve Dergiler
 •    Kosova Edebiyatçıları ve Sanatçıları
 •    Kadın Besteciler
 •    Cengiz Aytmatov ile Konuşma
 •    Milli Sinema ve Yücel Çakmaklı
 •    Terkip Sahibi bir Aydın: Ömer Lütfi Mete
 •    Türk Tarihine Ait Yeni Sırlar
 •    Biyografi Nedir?
 •    Sağı ve solu ile aydınlarımızı ihanet içinde gören farklı bir yazar portresi: Ergun Göze
 •    196 Uygur Türk'ü kurşuna dizildi
 •    BLOG BİYOGRAFİ
 •    Çin Katlediyor
 •    Çin hükümetinin gözaltında tuttuğu uygurlar
 •    İran, Ahmedinejad ve Radikal Muhafazakarların Doğuş Süreci
 •    II. Meşrutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi
 •    Yerli bir dünya görüşüne muhtacız
 •    Oğuzhan’ı kim öldürdü ?
 •    Kürtçe anadil Türkçe ikinci dil
 •    Buran'ın Dil Atlası Çıktı
 •    yabancılaşmış aydın, batı'nın yeniçerisi
 •    Aydın Yabancılaşması Çıktı
 •    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil Atlası
 •    'Türkiye'li Aydın'ın Dini, Türk'e Olan Kinidir
 •    Beylik Kini’nden Öteki Cephesi'ne
 •    Batıniliğin İçyüzü*
 •    Filistin Soruları
 •    Boğaz'daki Aşiret
 •    Atatürk ve Filistin
 •    Türkiye, ‘Ali Osman’ terkibini bulmuştur
 •    Çifte Standartlar Enstitüsü
 •    Menderes’ten Erdoğan’a Ankara’nın ve İstanbul’un iki caddesi
 •    Dayatan perestroika öncesinde Türk Siyasetinde statükocu rehavet • biyografi.net
      İngilizce Biyografi
     English Biography

      ünlü kadınlar

     Nasreddin Hoca
    ben de biyografi.net'teyim
    fıkralardan seçmeler     Makaleler
     İdlib şehitleri
     BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
     Afrika Kitaplığı
     Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
     Teröre karşı 1071 akademisyen
     Irak’ta Türkmen Partiler
     Millî Birlik Komitesi Üyeleri
     KKTC Başbakanları
     KKTC 100 Sanatçı
     2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları

    Biyografik Takvim
  ocak şubat mart
  nisan mayıs haziran
  temmuz ağustos eylül
  ekim kasım aralık

      Tanıtım

      Tanıtım


     İletişim
  BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
  Tel: 0542 235 72 49  [email protected]

  Etimesgut Vergi Dairesi
  11512253662
  Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

   

  Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
  Powered By Webofisi.com