Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ 
A SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/10.00-11.15
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Darkhan KYDYRALİ (Uluslararası Türk Akademisi Başkanı)
Prof. Düsen KASEİNOV (TÜRKSOY Genel Sekreteri)
Ramil HASANOV (Türk Keneşi Genel Sekreteri)
Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Türk Ocakları Genel Başkanı)
A SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/11.30-13.00
1. OTURUM: İPEK YOLU’NUN TEMEL DEĞERLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan KAVUNCU
• Prof. Dr. Selahaddin HALİLOV (Uluslararası Felsefi Araştırmalar Derneği)
Şark ve Garp Medeniyetlerini Birleştiren Yol
• Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)
İpek Yolu’nun Başlangıç Noktası
• Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
İpek Yolu ve Geleneksel Türk Dünya Görüşü Üzerine Tespitler
• Prof. Dr. Osman ERAVŞAR (Selçuk Üniversitesi)
Merv Çevresindeki Kervansaraylar ve Kervan Yolları
ÖĞLE ARASI/03 Mart 2016/Perşembe/13.00-14.00
A SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/14.00-15.30
2. OTURUM: İPEK YOLU’NA STRATEJİK YAKLAŞIM:
İPEK KUŞAK PROJESİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yunus KOÇ (Hacettepe Üniversitesi)
• Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Üniversitesi)
İpek Yolu’nun Jeopolitiği
• Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL (İstanbul Üniversitesi)
İpek Kuşak ve Turan Yazgan
• Doç. Dr. Mustafa AKSOY (Marmara Üniversitesi)
Turfan’dan Turan’a Bir Mezardaki Buluntuların Tarihe Tanıklığı
• Prof. Dr. Okan YEŞİLOT (Marmara Üniversitesi)
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun Önemi
• Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
İpek Yolu’nda Hikmet Yolculuğu
SEMPOZYUM PROGRAMI
A SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/15.45-17.15
3. OTURUM: İPEK YOLU’NDA CANLANAN ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ (Hacettepe Üniversitesi)
• Prof. Dr. Ramazan ÖZEY (Marmara Üniversitesi)
Siyasi Coğrafya Açısından İpek Yolu’ndaki Değişmeler
• Prof. Dr. Fırat PURTAŞ (Gazi Üniversitesi)
Kültürlerarası Yakınlaşma Açısından İpek Yolu
• Yrd. Doç. Dr. Reha YILMAZ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Türk Dış Politikasında Avrasyacı Yaklaşım: Oluşum ve Uygulanabilirliği
• Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇOMAK (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
Anadolu Kültüründe İpek Yolu
• Yrd. Doç. Dr. Halid MAMMADOV (Erciyes Üniversitesi)
İngiltere-Çin Jeopolitik Yakınlaşmasının Bölgesel YansımalarıA SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/17.30-19.00
4. OTURUM: İPEK YOLU COĞRAFYASINDA DİNİN ETKİSİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep KILIÇ (Ankara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU (Ankara Üniversitesi)
İpek Yolu’nda Egemenlik Mücadelesinin Sosyo-Kültürel Aracı Olarak Din
• Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN (Ankara Üniversitesi)
Günümüz Türkistan’ına Dışarıdan Gelen İslami Akımlar: Etkiler ve
Tepkiler
• Prof. Dr. Kâzım SARIKAVAK (Gazi Üniversitesi)
Harranlı Bilgin ve Düşünürlerin Tercüme ve Teliflerinin İslam
Medeniyetine Katkıları
• Prof. Dr. Cemal TOSUN (Ankara Üniversitesi)
İlim ve Hoşgörü Yolu Olarak İpek Yolu
• Prof. Dr. Durmuş ARIK (Ankara Üniversitesi)
Somut Olmayan Kültürel Mirasın İpek Yolu’ndaki İzleri
A SALONU/04 Mart 2016/Cuma/09.30-11.00
5. OTURUM: İPEK YOLU: TARİH VE KÜLTÜR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Üçler BULDUK (Ankara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Şahin MUSTAFAYEV (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)
İpek Yolu Sefaretnameleri: Bir Akkoyunlu El Yazmasında 1419-1421’de
Timurlu Çin Elçiliğinin Tarihi
• Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ (Çukurova Üniversitesi)
İpek Yolu’nda Yürürken Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevî’nin İzinde
Yeniden Birlik Kurma İmkânı
• Doç. Dr. Ferda ESEDOV (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)
İpek Yolu Ticaretinde Hazar Ülkesinin Malları ve Tüccarları
• Yrd. Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM (İstanbul Üniversitesi)
İpek Yolu Mefhumundaki Doğrular ve Yanlışlar  
• Yrd. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU (İstanbul Üniversitesi)
Siyasi Hâkimiyet Tesisinde İpek Yolu’nun Önemi
A SALONU/04 Mart 2016/Cuma/11.15-12.45
6. OTURUM: İPEK YOLU’NDA GELİŞEN ULAŞIM VE ENERJİ HATLARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. B. Ünal İBRET (Kastamonu Üniversitesi)
• Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR (Giresun Üniversitesi)
İpek Yolu’nun Otobanlaştırılması Projesi
• Doç. Dr. Gülpınar AKBULUT (Cumhuriyet Üniversitesi)
21. Yüzyılın Ekopolitik Ürünü: Demir İpek Yolu
• Zhanat MOMYNKULOV (Uluslararası Türk Akademisi)
İpek Yolu’nda Yeni Ulaşım Projelerinin Önemi
• Doç. Dr. Bülent AKSOY (Gazi Üniversitesi)
Türkiye ve Azerbaycan’ın Avrupa’ya Uzanan Stratejik Ortaklığı: TANAP
• A. Buğrahan KARAVELİOĞLU (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Enerji ve Su Jeopolitiği
ÖĞLE ARASI/04 Mart 2016/Cuma/12.45-14.00
A SALONU/04 Mart 2016/Cuma/14.00-15.30

7. OTURUM: İPEK YOLU’NDA EKONOMİK GELİŞMELER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ
• Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ (Hacettepe Üniversitesi)
Ticaret Yollarından Enerji Hatlarına Türk Dünyasının Gelecek Stratejisi
• Doç. Dr. Mustafa YILDIRAN (Akdeniz Üniversitesi)
Ucuz Enerjinin İpek Yolu Ekonomilerinin Geleceğine Etkileri: Gerçekler,
Kaygılar ve Alternatifler Üzerine Analiz
• Prof. Dr. Abdulkadir İLGEN (Bilecik Üniversitesi)
Kadim Yolların Kavşağında Bir Vaha, Stepler ve Çöller Ülkesi: Türkistan
• Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TEZER (Bilecik Üniversitesi)
21. Asırda İpek Yolu Ekonomileri ve Türk Dünyasının Ekonomik Gelişim
Süreci
• Prof. Dr. Recep KÖK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Tabii Zenginlikleri Paylaştıran Diyalog Yolu: Dünün İpek Yolu’ndan
Bugünün Enerji KoridorunaA SALONU/04 Mart 2016/Cuma/15.45-17.15
8. OTURUM: İPEK YOLU’NDA EĞİTİM PROJELERİNİN TOPLUMSAL ETKİSİ
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bülent AKSOY (Gazi Üniversitesi)
• Birol DOK (Başbakanlık)
İpek Yolu’yla Şekillenen Eğitim Dünyamız ve Dirilen Türk Dünyası
• Doç. Dr. Abulfez SÜLEYMANOV (Üsküdar Üniversitesi)
Büyük Öğrenci Projesi’nin İstihdam Bağlamında Değerlendirilmesi
• Yrd. Doç. Dr. Kudret ARTIKBAYEV (Kastamonu Üniversitesi)
Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Yeniden Yapılanma Sürecinde
Büyük Öğrenci Projesi
• Şenay BAŞA (Gazi Üniversitesi)
Türkiye’nin Balkanlarla İlgili Eğitim Politikaları
• Pervin HAYRULLAH (BAKEŞ Genel Müdürü)
Lozan Antlaşması Sonrası Batı Trakya Türk Azınlığının Eğitim Problemleri
A SALONU/04 Mart 2016/Cuma/17.30-19.00
9. OTURUM: İPEK YOLU’NUN SOSYOLOJİK YANSIMALARI
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serdar SAĞLAM (Gazi Üniversitesi)
• Prof. Dr. Dolunay ŞENOL (Kırıkkale Üniversitesi) – Öğr. Gör. Sezgin
ERDEM (Kara Harp Okulu)
Türk Dünyası Toplumsal Hayatında Kadın
• Yrd. Doç. Dr. Hasan KALA (Çankırı Karatekin Üniversitesi) – Öğr. Gör. Akın
ÜÇOK (Kara Harp Okulu)
Orta Asya Türk Toplumlarında Gençliğin Sosyo-Ekonomik Durumu
• Doç. Dr. Kamala UMUDOVA (Bakı Slavyan Üniversitesi)
Azerbaycan-Türkiye Kültürel İlişkilerinin Gelişmesinde Kitap ve Basının
Rolü
• Yrd. Doç. Dr. Rövşen ALİZADE (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Büyük İpek Yolu’nun Göktürk ve Uygur Devletleri Tarihindeki Yeri
• Yrd. Doç. Dr. Taşkın DENİZ (Karabük Üniversitesi)
İpek Yolu’nun Kırgızistan İçin Önemi ve Alınması Gereken Önlemler
B SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/11.30-13.00
1. OTURUM: İPEK YOLU’NDA YAKINLAŞMANIN DİLİ OLARAK EDEBİYAT
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet EKİZ (Niğde Üniversitesi)
• Doç. Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK (Erciyes Üniversitesi)
Colin Falconer’in “İpek Yolu” Romanı
• Yrd. Doç. Şamil YEŞİLYURT (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
“Lacivert Taşı” Romanında Mekân-Kültür İlişkisi
• Okt. Ece SERRİCAN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Zaman Yeli/Güvercin’e Ağıt ve Kalenderiye’de İpek Yolu
• Öğr. Gör. Hilâl AKÇA (Erciyes Üniversitesi)
Mekândan İnsana: Şarkın Modern Gelini “Şehribar”
• Yrd. Doç. Dr. Elmurod KHOLMATOV (Kastamonu Üniversitesi)
Abdullah Avlânî’nin Müşterek Türkçe Oluşturma Girişimi
ÖĞLE ARASI/03 Mart 2016/Perşembe/13.00-14.00
B SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/14.00-15.30
2. OTURUM: İPEK YOLU’NDA SÖZLÜ KÜLTÜRÜN SEYAHATİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
• Prof. Dr. Melek ÖZYETGİN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Eski Türk Hukuk Belgelerinin Işığında İpek Yolu’nda Uygurlar
• Doç. Dr. Ranetta GAFAROVA (Ardahan Üniversitesi)
Kırım ve İpek Yolu: Tarih ve Kültür
• Doç. Dr. Çulpan ZARIPOVA ÇETİN (Kafkas Üniversitesi)
Klasik Rus Kaynaklarında İpek Yolu
• Prof. Dr. Ağaverdi HALİLOV (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)
Oğuz Destanı’nda Kervan Motifi
• Dr. Mahir BAYRAMOV (Azerbaycan Öğrenme Cemiyeti)
İpek Yolu Ülkelerinin Atasözlerinde Ticari Dürüstlük Konsepti
B SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/15.45-17.15
3. OTURUM: GEZGİNLER GÖZÜYLE İPEK YOLU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat AYPEK (Gazi Üniversitesi)
• Prof. Dr. Bekir DENİZ (Akdeniz Üniversitesi)
Oğuzların İpek Yolu Üzerinde Bulunan Eski Şehirleri ve Bugünkü
Durumları
• Timur ÖZKAN
İpek Yolu’nda 10 Durak
• Ali Adnan AKGÜNDÜZ
Gezgin Gözüyle Orta Asya
• Kadir TOSUN
Gezgin Gözüyle İpek Yolu ve İran
• Umut ÖZDEMİR (Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Uluslararası İpek Yolu Projeleri
B SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/17.30-19.00
4. OTURUM: İPEK YOLU’NUN TARİHÎ VE KÜLTÜREL GÜCÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)
• Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi ve Yumuşak Gücü
• Yrd. Doç. Dr. Abdullah MOHAMMADI (Ardahan Üniversitesi)
Tarihî İpek Yolu’nun Tekrar Canlanması: Afganistan-Orta Asya Hattı
• Doç. Dr. Ekrem KALAN (Akdeniz Üniversitesi)
Ortaçağ İpek Yolu’nda Diplomat ve Ajan Olarak Tüccarlar
• Prof. Dr. Madiar ELEYOV (El Farabi Üniversitesi)
İpek Yolu Üzerinde Yer Alan Aktöbe (Balasagun) Şehri
• Doç. Dr. Dokey TALEEV (El Farabi Üniversitesi)
İpek Yolu ve Türk Uygarlıkları

B SALONU/04 Mart 2016/Cuma/09.30-11.00
5. OTURUM: İPEK YOLU’NDA BASIN YAYIN VE SİNEMA İLİŞKİLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN (Gazi Üniversitesi)
• Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇETİN (İpek Üniversitesi)
Dünden Bugüne Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sinema
• Yrd. Doç. Dr. Tunç BORAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
İpek Yolu’ndan Geçen İlk Belgesel Film: Grass
• Mehmet Akif ERBAŞ (TRT Belgesel)
Kırgız’ın Yok Edilen Hafızası: Atabeyit Katliamı Belgeseli
• Yrd. Doç. Dr. İbrahim ATABEY (Gazi Üniversitesi)
İpek Yolu’nda Ortak Türkçenin Oluşmasına Basın Yayının Katkısı
• Öğr. Gör. Tuna AKÇAY (Gazi Üniversitesi)
İpek Yolu’ndaki Arkeolojik ve Tarihî Değerlerin Fotoğraf Sanatıyla
Tanıtılması
B SALONU/04 Mart 2016/Cuma/11.15-12.45
6. OTURUM: TÜRK DEVLETLERİNİN BİRLEŞTİRİCİ UNSURU OLARAK İPEK YOLU TURİZMİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muharrem TUNA (Gazi Üniversitesi)
• Doç. Dr. Bilgehan GÜLCAN (Gazi Üniversitesi)
Türk Dünyası İlişkilerinde Kritik Faktör Olarak Turizm
• Yrd. Doç. Dr. Aysun DEMİREZ GÜNERİ (Gazi Üniversitesi)
Göktürkler Döneminde Orta Asya’da İpek Yolu Vasıtasıyla Yayılan Veba
• Doç. Dr. Kutay OKTAY (Kastamonu Üniversitesi)
Organize İpek Yolu Turları Üzerine Bir İnceleme
• Öğr. Gör. Dr. Bakıt TURDUMAMBETOV (Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi)
İpek Yolu’nda Helal Turizm Potansiyeli: Kırgızistan Örneği
• Cem BAYRAK (Marka Kalkınma Ajansı)
Ayaş-Sapanca İpek Yolu Hattının Turizme Hazırlanması
ÖĞLE ARASI/04 Mart 2016/Cuma/12.45-14.00
B SALONU/04 Mart 2016/Cuma/14.00-15.30
7. OTURUM: TÜRKİYE’DE İPEK YOLU HATLARINDA TURİZM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ERAVŞAR (Selçuk Üniversitesi)
• Prof. Dr. B. Ünal İBRET - Doç. Dr. Selahattin KAYMAKCI (Kastamonu
Üniversitesi)
Tarihî İpek Yolu Üzerinde Bir Turizm Kenti: Tosya
• Doç. Dr. Ünal ÖZDEMİR - Yrd. Doç. Dr. Güzin KANTÜRK YİĞİT (Karabük
Üniversitesi)
Değişen Fonksiyonel Özellikleri Açısından Safranbolu Cinci Hanı
• Mine SOFUOĞLU (Çengelhan R. M. Koç Müzesi Yöneticisi)
Yeniden İşlevlendirilen Hanlar: Çehgelhan Örneği ve Rahmi M. Koç
Müzesi
• Mustafa KILIÇ (Saruhan Kervansarayı)
İpek Yolu Turizminde Saruhan Örneği
• Yrd. Doç. Dr. Cinzia TAVERNARI (Abdullah Gül Üniversitesi)
Road Caravanserais Studies: Issues and Perspectives
B SALONU/04 Mart 2016/Cuma/15.45-17.15
8. OTURUM: İPEK YOLU’NDA TÜRKLÜK BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK (Akdeniz Üniversitesi)
• Doç. Dr. Nadejda TYDYKOVA (S.S. Surazakov Bilim Araştırma Altayistik
Enstitüsü)
Büyük İpek Yolu’nun Altay’daki Etkisi
• Doç. Dr. Margarita KUNGAA (Tıva Sosyal Araştırmalar Enstitüsü)
İpek Yolu Bağlamında Tıva Sözlü Edebiyatı
• Doç. Dr. Tohid MELİKZADE (Urmiye Azeran Kurumu)
İran Azerbaycan’ında Yaddaşlarda Kalan İpek Yolu Mevzusu
• Aynur QEZENFERQIZI (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)
Kumuk Kültürünün Gelişmesinde ve Dağıstan’daki Halkları Etkilemesinde
İpek Yolu’nun Önemi
• Yrd. Doç. Dr. Behruz BEKBABAYI (Allameh Tabataba’i Üniversitesi)
İpek Yolu Üzerinde Türk ve Fars Etniklerine Ait İki Önemli Yaratılış Destanı

ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ

B SALONU/04 Mart 2016/Cuma/17.30-19.00
9. OTURUM: İPEK YOLU’NDA SİVİL TOPLUM VE GENÇLİK
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ (Gazi Üniversitesi)
• Murat Emre ŞAHİN (Genç Akademisyenler Derneği)
Türk Dünyası Etkileşim Ağı Olarak Sivil Toplumun Önemi
• Dr. Halit Gökalp KÜÇÜK (Türk Dünyası Birlik Platformu)
Üniversite Gençliğinin Türk Dünyası Üzerine Sivil Toplum Çalışmaları ve
Türk Dünyası Birlik Platformu
• Arş. Gör. Mehriban SARDAROVA (Azerbaycan Devlet Pedagoji
Üniversitesi)
İpek Yolu Aynı Zamanda Eğitim Yoludur
• Ahmet SAĞLAM (Türk Dünyası Öğrenci Derneği)
Türk Dünyası Gençliği ve İpek Yolu
• Ali Ekber RIZA (TİKA)
Irak’tan Şam’a ve Anadolu’ya Uzanan İpek Yolu ve Bir Sivil Toplum
Örgütü Olarak Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler Birliği
PROGRAM
C SALONU

ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ
C SALONU/04 Mart 2016/Cuma/09.30-11.00
1. OTURUM: İPEK YOLU’NDA KÜLTÜR UNSURLARI
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK (Erciyes Üniversitesi)
• Dr. Serdar ERKAN (Hacettepe Üniversitesi)
Ortak Türk Dünyası Müzikolojisine Doğru Bazı Söylemler
• Doç. Dr. Timur VURAL (Niğde Üniversitesi)
Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya Askerî Müzik Çalgıları
• Doç. Dr. Feyzan VURAL (Niğde Üniversitesi)
Geçmişten Günümüze İpek Yolu Çizgisinde Türk Arpları
• Alisher DAVIDOFF (Millî Kütüphane Başkanlığı)
İpek Yolu’nda Buhara ve Semerkant
• Dr. Ayşegül ÇELİK (Gazi Üniversitesi)
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde İpek Yolu’nun İki Durağı: Konya ve
Kayseri

C SALONU/04 Mart 2016/Cuma/11.15-12.45
2. OTURUM: İPEK YOLU’NDA SOSYO-EKONOMİK UNSURLAR
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erdal AKSOY (Gazi Üniversitesi)
• Ulfat ABUZAROV (Azerbaycan Beynelhalk Bankası)
İpek Yolu Projesinin Gerçekleşmesinde “Azerbaycan Beynelhalk
Bankası’nın” Verdiği Kredilerin Rolü
• Kayırbek ARISTANBEKOV (Uluslararası Türk Akademisi)
İpek Yolu Üzerinde Bulunan Ülkelerin Ekonomik İmkânları ve Fırsatları
• Doç. Dr. Mustafa GÖKÇE (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) – Yrd. Doç.
Dr. Hasan IŞIK (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
İpek Yolu’nda Orta Asya Enerji Nakil Hatları
• Doç. Dr. Melahet BABAYEVA (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi)
Türkiye ve Azerbaycan Folklorşinaslığının Teşekkül Tarihinden
• Doç. Dr. Ahmet Ali ARSLAN (Ardahan Üniversitesi)
İbn-i Sina’dan Kars’a İpek Yolu Boyunca Uzanan Türk Topraklarında
Yabanda Yetişen İlaç Bitkileri
ÖĞLE ARASI/04 Mart 2016/Cuma/12.45-14.00
C SALONU/04 Mart 2016/Cuma/14.00-15.30
3. OTURUM: İPEK YOLU’NDA SOSYO-POLİTİK UNSURLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dolunay ŞENOL (Kırıkkale Üniversitesi)
• Öğr. Gör. Çağrı ALAGÖZ (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Sovyetler Birliği’nde Türk Halklarına Uygulanan Dil Politikalarının
Kurumsal Temelleri
• Doç. Dr. Nurullah ALTUN (Çankırı Karatekin Üniversitesi) - Aybike DİNÇ
(Kırıkkale Üniversitesi)
İpek Yolu Türk Coğrafyasında Toplumsal Güven Düzeyi
• Mustafa YILMAZ (Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Rusya ve Post Sovyet Ülkelerinde Kadın Ticareti
• Emre KARTAL (Gazi Üniversitesi)
İpek Yolu Coğrafyasında Bir Tehdit Olarak Radikal Selefîlik ve Terör
• Dr. Saida ZEYNALOVA (Bakı Teknik Sosyal Lisesi)
Çağdaş Azerbaycan’ın Orta Eğitim Kurumları
C SALONU/04 Mart 2016/Cuma/15.45-17.15
4. OTURUM: İPEK YOLU’NDA YENİ GELİŞMELER
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Fahri ATASOY (Kırıkkale Üniversitesi)
• Okt. Saliha CÖMERT (Niğde Üniversitesi)
Şair Erdem Bayazıt’ın Seyahatnamesi: İpek Yolu’ndan Afganistan’a
• Yrd. Doç. Dr. Zhala BABASHOVA (Kastamonu Üniversitesi)
Vatan Özlemiyle Geçen Bir Hayat Hikâyesi: Elmas Yıldırım
• Doç. Dr. Turhan ÇETİN (Gazi Üniversitesi)
İpek Yolu’nda Kültürel Turizm Destinasyonu: Cumalıkızık
• Doç. Dr. Ufuk KARAKUŞ (Gazi Üniversitesi)
Ayaş-Sapanca Hattında Beypazarı Örneği
• Ali KILCI (Vakıflar Genel Müdürlüğü)
İpek Yolu Kervansaraylarının Turizme Kazandırılmasında Alarahan
Örneği

[email protected] 
  Diğer Makalelerden Başlıklar
 •    İdlib şehitleri
 •    BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
 •    Afrika Kitaplığı
 •    Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
 •    Teröre karşı 1071 akademisyen
 •    Irak’ta Türkmen Partiler
 •    Millî Birlik Komitesi Üyeleri
 •    KKTC Başbakanları
 •    KKTC 100 Sanatçı
 •    2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları
 •    TBMM Azınlık Milletvekilleri
 •    Stalin’in Katlettiği Tatar Aydınları
 •    PKK’yı kuran 120 kişi
 •    ÜÇ BÜYÜKLERİN ŞEHİT FUTBOLCULARI
 •    Biyografik Araştırma Kitapları biyografimarket'te
 •    24 Haziran 2018 Milletvekili Listesi
 •    Dünyayı biçimlendiren 40 hikâye
 •    Tıva Kaynakça
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ DİZİN
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER
 •    AFRİN ŞEHİTLERİ
 •    KKTC 2018 SEÇİMİ MİLLETVEKİLLERİ
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ DİZİN
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ İÇİNDEKİLER
 •    Yüzellilikler Listesi
 •    ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ
 •    OSMANLI PADİŞAHLARI SIRALAMASI
 •    33 yazarın Türk Çocukluğu
 •    MAHMUT ÇETİN HAKKINDA YAZILANLAR
 •    1 KASIM 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    7 HAZİRAN 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    100. Yılında Balkan Harbi
 •    MHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Ak Parti Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    CHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    HDP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Yunan Meclisi’ndeki Türk milletvekilleri
 •    İngiliz istihbaratının fişlediği yazarlar
 •    İpek Yolunda Türk Kültür Mirası
 •    İnternet yazım kısaltmaları
 •    Şair Padişahlar ve Şiirlerinde Kullandıkları Mahlaslar
 •    YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIK
 •    İSMİNİZİN ANLAMI KADIN İSİMLERİ
 •    İSMİNİZİN ANLAMI ERKEK İSİMLERİ
 •    Şehit Soma Madencilerinin İsimleri
 •    ‘İSLAM-SANAT-ESTETİK KONGRESİ’
 •    Çanakkale’de Keskin Nişancı Bir Türk Kızı Şehit Oldu
 •    Anayasa'da Türklük Deklarasyonu'na İmza Atanlar
 •    Boğaz'ın Meşhur Yalıları
 •    TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 100 TÜRK'Ü
 •    İSLAMI SEÇENLER
 •    Dersaadet Sözlüğü Yayınlandı
 •    Biyografi Market Yayında
 •    BİYOGRAFİ MARKET ALFABETİK DİZİN
 •    Mahmut Çetin “Biyografi”yi anlatacak
 •    KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI
 •    ANADOLU BEYLİKLERİ
 •    Sanayi sitesinde bir biyografi atölyesi
 •    Mahmut Çetin ve Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Kitabı'na İLESAM Ödülü
 •    Basın'da Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Net Kitap Fiyat Listesi
 •    Biyografi Kitabı Çıktı
 •    İl il yeni milletvekilleri
 •    Osmanlı Vezirleri
 •    Bulgaristan'da Gazete ve Dergiler
 •    Kosova Edebiyatçıları ve Sanatçıları
 •    Kadın Besteciler
 •    Cengiz Aytmatov ile Konuşma
 •    Milli Sinema ve Yücel Çakmaklı
 •    Terkip Sahibi bir Aydın: Ömer Lütfi Mete
 •    Türk Tarihine Ait Yeni Sırlar
 •    Biyografi Nedir?
 •    Sağı ve solu ile aydınlarımızı ihanet içinde gören farklı bir yazar portresi: Ergun Göze
 •    196 Uygur Türk'ü kurşuna dizildi
 •    BLOG BİYOGRAFİ
 •    Çin Katlediyor
 •    Çin hükümetinin gözaltında tuttuğu uygurlar
 •    İran, Ahmedinejad ve Radikal Muhafazakarların Doğuş Süreci
 •    II. Meşrutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi
 •    Yerli bir dünya görüşüne muhtacız
 •    Oğuzhan’ı kim öldürdü ?
 •    Kürtçe anadil Türkçe ikinci dil
 •    Buran'ın Dil Atlası Çıktı
 •    yabancılaşmış aydın, batı'nın yeniçerisi
 •    Aydın Yabancılaşması Çıktı
 •    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil Atlası
 •    'Türkiye'li Aydın'ın Dini, Türk'e Olan Kinidir
 •    Beylik Kini’nden Öteki Cephesi'ne
 •    Batıniliğin İçyüzü*
 •    Filistin Soruları
 •    Boğaz'daki Aşiret
 •    Atatürk ve Filistin
 •    Türkiye, ‘Ali Osman’ terkibini bulmuştur
 •    Çifte Standartlar Enstitüsü
 •    Menderes’ten Erdoğan’a Ankara’nın ve İstanbul’un iki caddesi
 •    Dayatan perestroika öncesinde Türk Siyasetinde statükocu rehavet • biyografi.net
      İngilizce Biyografi
     English Biography

      ünlü kadınlar

     Nasreddin Hoca
    ben de biyografi.net'teyim
    fıkralardan seçmeler     Makaleler
     İdlib şehitleri
     BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
     Afrika Kitaplığı
     Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
     Teröre karşı 1071 akademisyen
     Irak’ta Türkmen Partiler
     Millî Birlik Komitesi Üyeleri
     KKTC Başbakanları
     KKTC 100 Sanatçı
     2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları

    Biyografik Takvim
  ocak şubat mart
  nisan mayıs haziran
  temmuz ağustos eylül
  ekim kasım aralık

      Tanıtım

      Tanıtım


     İletişim
  BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
  Tel: 0542 235 72 49  [email protected]

  Etimesgut Vergi Dairesi
  11512253662
  Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

   

  Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
  Powered By Webofisi.com