Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'da100. Yılında Balkan Harbi 
100. Yılında Balkan Harbi
Türk Yurdu Yayınları
Ankara 2015
Editör Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİR

Sunuş
Geçen yüzyılda Osmanlı Devleti’ni adım adım çöküşe götüren olayların ve savaşların içinde tarihe “Balkan Savaşları” adıyla geçen lakin yüreklerimizi parçalayan ifadesiyle milletimizin hafızasının bir kenarına “Balkan Faciası” veya “Balkan Bozgunu” olarak not düşülen bu harbin 100. yılında dergimiz Türk Yurdu, misyonunun gereği özel bir sayı hazırlayarak zihnimizi yüz yıl öncesinde yaşanan olaylarla buluşturmuştu.

Savaşlarda bir taraf kaybederken diğer taraf kazanır. Balkan Savaşları’nda biz kaybeden taraf olduk. Rumeli’yi kaybettik. Evladı fatihanların kanlarıyla çizdiğimiz sınırlarımızdan vuruşa vuruşa çekilirken, geride binlerce şehit ve gözü yaşlı insan bıraktık. Bunların yüz binlercesi zor şartlar altında ser sefil vaziyette zayiat vererek çetin yolları aşarak Edirne’ye, İstanbul’a, Bursa’ya velhasıl Anadolu’ya ulaştılar.
Balkan Savaşları’nda Rumeli’yi kaybeden atalarımız, milleti ve devleti yaşatma ülküsünden vazgeçmediler. Yıkılmakta olan devletlerinin içinden nihai bir gayretle ayağa kalkarak millî mücadele ruhunun ateşini yaktılar. Türk Ocakları ve onun yayın organı Türk Yurdu dergisi, bu ruhun kıyama kalkmasında öncü rolü oynadı. Yaşadığımız acılara ve yenilgilere rağmen Türk milletinin varlık kavgasında milliyetçilikten feyz aldılar ve milletin yıkılmış ümitlerini yeniden canlandırdılar.
İşte elinizde okunmaya hazır hâle getirdiğimiz bu kitabı, o günlerin zor şartlarındaki mücadele ortamını ve kıt imkânlarıyla hayata tutunmaya çalışan millet evlatlarının hatırasına, hafızamızı tazelemek amacıyla sizlere sunuyoruz. Balkan Savaşları’nda canlarını bizler için feda etmiş insanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun!


Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİRÖNSÖZTürk tarihinin önemli dönüm noktaları vardır. Osmanlı Devleti’nin son dönemleri bu dönüm noktalarından birisidir. Batıya doğru uzanan fütuhat yolumuzun kapanması ve geri dönüşümüzün başlaması, bu dönemin habercisi gibidir. İkinci Viyana Kuşatması’ndan sonra gelişen olaylar Avrupa’nın gittikçe güçlenmesini, bizim ise gittikçe güç kaybetmemizi ve çözülmemizi artırdı. Artık Osmanlı Devleti her girdiği savaşı kazanamıyor ve egemen olduğu toprakları koruyamıyordu. 1699 yılında Karlofça Antlaşması ile ilk defa resmî olarak büyük çaplı toprak kaybı görüldü. 1912 yılına gelindiğinde ise Osmanlı’nın yeşerdiği Balkan coğrafyasında büyük bir bozgun yaşandı. 1300’lü yıllarda yerleşmeye başladığımız ve şehit kanlarıyla vatanlaştırdığımız bu toprakları kaybetmek, millet hayatımızda derin izler bıraktı.
Yüzüncü yılını 2012 yılında idrak ettiğimiz Balkan bozgununun izleri hala devam ediyor. Yugoslavya dağıldıktan sonra 1990’lı yıllarda Bosna’da ve diğer şehirlerde yaşanan olaylar, yangının korlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Türkiye’nin resmî sınırları dışında olmasına rağmen sancıyı içimizde hissettik. Bölgenin bizim doğal bir parçamız olduğunu yakından gördük. Hiçbir planlama ve projeye dayalı olmayan ilişkiler kendiliğinden gelişiyor. Üsküp ile Bursa arasındaki bağın hangi ruha dayandığını artık daha iyi biliyoruz. Aradan yüzlerce yıl geçse de yaşanan acılar ve terk edilen kökler bizi kendisine çekiyor. Bu hatıralara ve köklere bağlı insanlar, bir millet olmanın şuuru ile hayata bakıyor. Türk milletinin şuurlu fertleri geçmişini doğru öğrenmeye, gününü iyi değerlendirmeye ve geleceğini ortak ülküler ile inşa etmeye özen gösteriyor. Türk Yurdu, 1911’den beri bu ilkeler doğrultusunda milletine ışık olmaya çalışıyor. Elinizdeki kitap bu ışığın küçük bir parçası. Dergi sayfalarından kitap sayfalarına aktarılan bu bilgi ışığından herkesin faydalanması dileğimizdir.


TÜRK YURDUİçindekiler
Bir Başka Açıdan Balkan Faciası • Cezmi Bayram

Balkan Savaşları ve Sonuçları • Yusuf Sarınay

Balkan Bozgunundan Ders Alındı mı? • Mehmet Ali Ünal

Balkan Harbi Sırasında Osmanlı Ordusunun Moral ve Disiplin Durumu • İhsan Burak Birecikli

Balkan Harbi’nde Edirne Kuşatması Esnasında Bulgarların Psikolojik Harp Taktikleri ve Edirne Müdafii Şükrü Paşa • Veysi Akın

Balkan Savaşı (1912-1913) ve Türk Edebiyatı • Nesîme Ceyhan Akça

100 Yılında Balkan Felaketi ve Osmanlı Devlet Bürokrasisinde Akıl Tutulması • Adnan Gül

Balkan Savaşları ve Edebiyata Yansıyan Boyutları • Hüseyin Tuncer

Hatıratların Gözünden Balkan Savaşı Yenilgisine Eleştirel Bir Bakış • Galip Çağ - İsmet Sarıbal

Balkan Savaşı Öncesi Bulgarların Savaş Hazırlıkları • Salim Aydın

Türk Kadın Hakları Tarihinde Bir Dönüm Noktası: Balkan Savaşı’nda Kadınlar Konferansı • Şefika Kurnaz

Sultan Reşad’ın 1911 Yılındaki Rumeli Seyahatinin Programı ve Düşündürdükleri • Kemalettin Kuzucu

Balkan Savaşları ve Göç • Adnan Sofuoğlu - Seyfi Yıldırım

Rumeli’de Bıraktıklarımız: Bulgaristan Türklerinin Eğitim Meseleleri ve Turan Cemiyetleri Birliği Vraca Şubesi Hakkında Bir Vesika • Ömer Özcan

Balkan Harbi’nde Hint Müslümanlarının Yardımları • Berna Türkdoğan Uysal

Osmanlı’ya Büyük Tuzak: Batıda Rumeli, Doğuda Vilayet-i Şarkiye • Erdem Karaca

Ey Gül-i Sadberk, Gülşen-i Melahat Gitti Ah, Ah! • Nihat Boydaş

İkinci Meşrutiyet Dönemi Şiirine Balkan Savaşı’nın Yansımaları • Ülkü Gürsoy

Balkan Savaşı’yla İlgili Bir Seyahatname, Hastanın Başucunda Stephane Lauzanne • Seyfettin Sağlam

Balkan Harbi’nde Limni Adası’nın Yunanistan Tarafından İşgali ve Adadan Çekilen İşgal Telgrafları • Sabri Can Sannav

Balkan Savaşlarının Arka Planında Yaşanan Hayatlar ve Romana Yansıması • Gıyasettin Aytaş

Balkan Savaşlarında Romanya-Bulgaristan Anlaşmazlığı: Güney Dobruca • Ömer Metin

İngiliz Savaş Muhabiri Ellis Ashmead Bartlett’in I Balkan Harbi’ne Dair Değerlendirmeleri • İsmet Türkmen

Manastır, Gözyaşı ve Günümüz • Suzan Çataloluk

Balkan Savaşlarında Bir Propaganda Yöntemi: Fotoğraf ve Karikatür • Yunus Emre Tekinsoy

I Balkan Şavaşı’nda Edirne Müdafaasının Önemi • Ahmet Yiğit

Balkan Harbi Öncesinde Rumeli Islahatı Talepleri ve Gençliğin Tepkisi: “Dârü’l-Fünûn Nümâyişi” • Mustafa Turan

Balkan Savaşlarında Gönüllü Birlikler • Nasrullah Uzman

Balkanlarda İslam-Türk Kimliğinin Bedelini Çok Ağır Ödeyen Bir Topluluk: Pomaklar/Torbeşler/Goralılar • Ahmet Günşen

Balkan Felaketlerinin Sosyokültürel Nedenleri ve Eğitimsel Sonuçlarının Değerlendirilmesi • Ali Gurbetoğlu

Balkanlar ve Milli Kimlikler: Bağımsızlığın ve Balkan Savaşlarının Arka Planı • Hatice Mumyakmaz

Balkan Savaşları ve Darüleytamlar • S Tunay Kamer

Balkan Savaşlarının Tatar Basınındaki Yankıları • Alper Alp

Balkanlarda Türk İzleri • Turan Can

Bosna: Batı Yakasında Değişen Birşey Yok • A Filiz Avşar

SÖYLEŞİ • Emekli Büyükelçi Bilal N Şimşir ile Söyleşi • M Asım Mutlu - Kenan Palalı

[email protected] 
  Diğer Makalelerden Başlıklar
 •    İdlib şehitleri
 •    BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
 •    Afrika Kitaplığı
 •    Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
 •    Teröre karşı 1071 akademisyen
 •    Irak’ta Türkmen Partiler
 •    Millî Birlik Komitesi Üyeleri
 •    KKTC Başbakanları
 •    KKTC 100 Sanatçı
 •    2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları
 •    TBMM Azınlık Milletvekilleri
 •    Stalin’in Katlettiği Tatar Aydınları
 •    PKK’yı kuran 120 kişi
 •    ÜÇ BÜYÜKLERİN ŞEHİT FUTBOLCULARI
 •    Biyografik Araştırma Kitapları biyografimarket'te
 •    24 Haziran 2018 Milletvekili Listesi
 •    Dünyayı biçimlendiren 40 hikâye
 •    Tıva Kaynakça
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ DİZİN
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER
 •    AFRİN ŞEHİTLERİ
 •    KKTC 2018 SEÇİMİ MİLLETVEKİLLERİ
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ DİZİN
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ İÇİNDEKİLER
 •    Yüzellilikler Listesi
 •    ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ
 •    OSMANLI PADİŞAHLARI SIRALAMASI
 •    33 yazarın Türk Çocukluğu
 •    MAHMUT ÇETİN HAKKINDA YAZILANLAR
 •    1 KASIM 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    7 HAZİRAN 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    100. Yılında Balkan Harbi
 •    MHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Ak Parti Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    CHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    HDP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Yunan Meclisi’ndeki Türk milletvekilleri
 •    İngiliz istihbaratının fişlediği yazarlar
 •    İpek Yolunda Türk Kültür Mirası
 •    İnternet yazım kısaltmaları
 •    Şair Padişahlar ve Şiirlerinde Kullandıkları Mahlaslar
 •    YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIK
 •    İSMİNİZİN ANLAMI KADIN İSİMLERİ
 •    İSMİNİZİN ANLAMI ERKEK İSİMLERİ
 •    Şehit Soma Madencilerinin İsimleri
 •    ‘İSLAM-SANAT-ESTETİK KONGRESİ’
 •    Çanakkale’de Keskin Nişancı Bir Türk Kızı Şehit Oldu
 •    Anayasa'da Türklük Deklarasyonu'na İmza Atanlar
 •    Boğaz'ın Meşhur Yalıları
 •    TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 100 TÜRK'Ü
 •    İSLAMI SEÇENLER
 •    Dersaadet Sözlüğü Yayınlandı
 •    Biyografi Market Yayında
 •    BİYOGRAFİ MARKET ALFABETİK DİZİN
 •    Mahmut Çetin “Biyografi”yi anlatacak
 •    KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI
 •    ANADOLU BEYLİKLERİ
 •    Sanayi sitesinde bir biyografi atölyesi
 •    Mahmut Çetin ve Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Kitabı'na İLESAM Ödülü
 •    Basın'da Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Net Kitap Fiyat Listesi
 •    Biyografi Kitabı Çıktı
 •    İl il yeni milletvekilleri
 •    Osmanlı Vezirleri
 •    Bulgaristan'da Gazete ve Dergiler
 •    Kosova Edebiyatçıları ve Sanatçıları
 •    Kadın Besteciler
 •    Cengiz Aytmatov ile Konuşma
 •    Milli Sinema ve Yücel Çakmaklı
 •    Terkip Sahibi bir Aydın: Ömer Lütfi Mete
 •    Türk Tarihine Ait Yeni Sırlar
 •    Biyografi Nedir?
 •    Sağı ve solu ile aydınlarımızı ihanet içinde gören farklı bir yazar portresi: Ergun Göze
 •    196 Uygur Türk'ü kurşuna dizildi
 •    BLOG BİYOGRAFİ
 •    Çin Katlediyor
 •    Çin hükümetinin gözaltında tuttuğu uygurlar
 •    İran, Ahmedinejad ve Radikal Muhafazakarların Doğuş Süreci
 •    II. Meşrutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi
 •    Yerli bir dünya görüşüne muhtacız
 •    Oğuzhan’ı kim öldürdü ?
 •    Kürtçe anadil Türkçe ikinci dil
 •    Buran'ın Dil Atlası Çıktı
 •    yabancılaşmış aydın, batı'nın yeniçerisi
 •    Aydın Yabancılaşması Çıktı
 •    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil Atlası
 •    'Türkiye'li Aydın'ın Dini, Türk'e Olan Kinidir
 •    Beylik Kini’nden Öteki Cephesi'ne
 •    Batıniliğin İçyüzü*
 •    Filistin Soruları
 •    Boğaz'daki Aşiret
 •    Atatürk ve Filistin
 •    Türkiye, ‘Ali Osman’ terkibini bulmuştur
 •    Çifte Standartlar Enstitüsü
 •    Menderes’ten Erdoğan’a Ankara’nın ve İstanbul’un iki caddesi
 •    Dayatan perestroika öncesinde Türk Siyasetinde statükocu rehavet • biyografi.net
      İngilizce Biyografi
     English Biography

      ünlü kadınlar

     Nasreddin Hoca
    ben de biyografi.net'teyim
    fıkralardan seçmeler     Makaleler
     İdlib şehitleri
     BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
     Afrika Kitaplığı
     Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
     Teröre karşı 1071 akademisyen
     Irak’ta Türkmen Partiler
     Millî Birlik Komitesi Üyeleri
     KKTC Başbakanları
     KKTC 100 Sanatçı
     2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları

    Biyografik Takvim
  ocak şubat mart
  nisan mayıs haziran
  temmuz ağustos eylül
  ekim kasım aralık

      Tanıtım

      Tanıtım


     İletişim
  BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
  Tel: 0542 235 72 49  [email protected]

  Etimesgut Vergi Dairesi
  11512253662
  Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

   

  Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
  Powered By Webofisi.com