Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daYABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIK 
YABANCI - TÜRKÇE

A

aberasyon: sapınç
ablatif: çıkma durumu
abluka: kuşatım, kuşatma, çevirge
abone: 1) sürdürümcü 2) sürdürüm
absorbe: 1) emme 2) soğurma
abstre: soyut
absürt: saçma, usdışı
adaptasyon: uyarlama
adapte: uyarlanmış
adaptör: uyarlaç
adenit: akkan yangısı
adres: bulunak
aerometre: havaölçer
afazi: söz yitimi
aferist: vurguncu, çıkarcı
afiş: ası
afişe: açıklamak, açığa vurmak
afoni: ses yitimi
aforizma: özlüsöz, özsöz, özdeyiş
aforoz : toplumdışılama
aglütinasyon: kümeleşim
agnosi: tanısızlık
agnostik: bilinemezci
agorafobi: alan korkusu
agrafi : yazma yitimi
agrandisman: büyültme
ajan: 1)görevli, aracı 2)gizli görevli, gizmen
ajanda: andaç
ajur : delikli işleme, gözenek
akont: öndelik
akort: (çalgı için) düzen
akromatopsi: renkkörlüğü
akrostiş: adlama
aks : dingil
aksan : vurgu, söyleyiş
akselerasyon: ivme
akselerograf: ivmeyazar
akselerometre: ivmeölçer
aksesuar : 1) eklenti 2) donatımlık
aksiyom : belit
aksiyon : eylem
aksiyoner: paydaş
aktif : 1) etkin, canlı 2) etkili, etken
aktör: erkek) oyuncu
aktüel: güncel
akustik : yankı düzeni, yankılanım, ses dağılım

akut: iveğen
akuzatif: belirtme durumu
akü (akümülatör) : akımtoplar
alafranga: batılıca
alaminüt: çarçabuk, ayaküstü
alarm: tetikdur
alaturka: doğuluca
alegori: yerine
aleksi: okuma yitimi
alfabe: abece
alivre: dalında satış, önceden satış
almanak : yıllık
alpinist : dağcı
alpinizm: dağcılık
alternatif: 1) seçenek 2) almaşık 3) dalgalı
alternatör: dalgalı akım üreteci
altimetre: yükseklikölçer
alturist : özgeci, özgecil, elcil
alturizm: özgecilik, elcillik
amatör : özngen, özenci
ambalaj (yapmak) : sarmak
ambale (olmak): 1) şaşkına dönmek 2) başı şişmek
ambargo : engelleyim
amblem : belirtke
ambulans: cankurtaran (taşıt)
amenajman: düzenleyim
amfibi : yüzergezer
amnezi : bellek yitimi
amoral : aktöredışı, töredışı
amortisman: sönüm
amortisör: yumuşatmalık
ampirizm: deneycilik
amplifikatör: yükselteç
anabolizma: özümleme
anahtar : açkı, açar
anakronik: çağaşımlık
anakronizm: çağaşım
analitik: 1) irdeleyici 2) irdelemeli
analiz : irdeleme
analjezi: acı yitimi, ağrı yitimi
analjezik: ağrıkesici
analoji : 1)benzeme 2) örnekseme
anarşi: 1) başsızlık 2) kargaşa
anarşik : kargaşalı, karışık
anarşist: 1) baştanımaz 2) kargaşacı
anatomi : 1)gövde yapısı 2) gövde bilimi ançüez : balık ezmesi
anemi: kansızlık
anestezi: uyuşturma
anestezik: uyuşturucu, duyumsuzlaştırıcı angaje : bağımlı, bağlanmış
angajman: bağlantı
angarya : yüklenti
animizm : canlıcılık
anjin: boğaz yangısı
anket: soruşturma, sormaca
anketör : soruşturmacı, "sormacacı"
anomali: sapıklık, sapaklık
anonim : adsız
anons: (sesli) duyuru
anormal: 1) olağandışı, dengesiz 2) sapık
anot: artıuç
ansiklopedi: bilgilik
antant: antlaşma
anten: duyarga
anterit: incebağırsak yangısı
antet: başlık
antifriz: donmaönler
antik: ilkçağ işi
antikor : karşınözdek
antipati: sevimsizlik, karşıtduyu
antitez : karşısav
antoloji: seçki
antre: giriş
antrenman: 1) çalışım 2) alıştırma
antrenör: çalıştırıcı
antrparantez: ayraç içinde, ayrıca,
anyon: eksin
apandisit: körbağırsak yangısı
apel: çağrım
aperiti: açar
apolet: omuzluk
aposteriori: sonsal
apraksi: işlev yitimi
apriori: önsel
apse: irinlenme, yangı, irinşiş
arabesk : 1) arap müziği 2) girişik bezeme
aranje (etmek): düzenlemek, uyarlamak
aranjman: düzenlemek
arazöz : yersular
areometre: sıvıölçer
aristokrasi: soyluerki
aristokrat: beysoylu, soylu
aritmetik: sayı bilimi, sayıbilgisi
arkaik: eskil
arkaizm: 1) aşnılık, eskillik 2) çağaşım
arkeolog: kazıbilimci
arkeoloji: kazı bilimi
armatür : donatı
armoni: uyum
arşiv: belgelik
arter: 1) atardamar 2) anayol
arterit: atardamar bozukluğu
artist: 1) sanatçı 2) oyuncu
asansör: götürgeç
asimetri: bakışımsızlık
asimetrik: bakışımsız
asimilasyon: 1) özümleme 2) benzeşme
asistan: yardımcı
aspiratör: emmeç
astronomi: gök bilimi
astronot: uzayadamı
atak: 1) atılım, akın 2) saldırı
atavizm: atacılık
ateizm : tanrıtanımazlık
atlet: yarışımcı
atletizm: yarışımcılık
atölye: işlik
avangart: öncü
avanproje: öntasarı
avans: öndelik
avantaj: 1) çıkar, yarar 2) üstünlük
averaj: ortalama
avukat: aklamacı, "aklayıcı"
aysberg: buzdağı

B

bagaj: 1) yük, denk 2) yük yeri
baget: çubuk
balans: denge
balast: kırmataş
balisti: atış bilimi
bandaj: 1) sargı 2) kayış
bank: sıra
banliyö: dolaylık, çevre, yörekent
banyo: 1) yunak 2) yıkanma 3) yıkama
baraj: 1)su bendi 2) engel
barisfer: ağıryuvar
bariyer : tosuk
barometre: basınçölçer
batonsale: tuzluçubuk
bej: sazrengi
bek: savunucu
betoniyer: karmaç
biblo: süslük
biblografya: kaynakça
bigudi : sarmaç, kıvırtmaç
bilanço: dengelem
bisiklet: çiftteker
biyografi: özgeçmiş, yaşamöyküsü
biyoloji: yaşam bilimi, dirim bilimi
biyonik: 1) dirimkurgusu 2) dirimkurguluk
biyosfer: dirimyuvarı
blokaj: 1) bekletim 2) yığım
blöf: kandırmaca, kurusıkı
bobin: sarımlık
boks: yumrukoyunu
bombardıman: topa tutma
bombe: şişkinlik, kabarıklık
bonbon : şekerleme
bone: başlık
bonkör: eliaçık, iyiliksever
bonservis: iyi iş belgesi,
botanik: bitki bilimi
boykot : direniş
brakisefal: kısakafalı
branş: dal, kol
bravo: yaşa!
brifing: 1)özetleyim, 2) bilgilendirme
bröve: uzluk belgesi
brülör: yakaç, yakmaç
brüt: kesintisiz
bukle: büklüm, kıvrım
buldozer: yoldüzler, yoldüzer
bulvar: genyol
burjuva: kentsoylu, kenter
burs: öğrenimlik

D

detay: ayrıntı
dikte: yazdırım
direk: doğrudan
doktrin: öğreti
doküman: belge
domestik: evcil
dominant: baskın
done: veri
download: indirme

E

egzersiz : alıştırma
eksper: bilirkişi
endemik: salgın
endoskopi: içgörüm
enerji: erke
enflamasyon: yangı
enformasyon: bilişim
enteresan: ilginç
eritrosit: alyuvar

F

faks: belgeç, belgegeçer
faktör: etken
fenomen: olgu
fetüs: dölüt
filoloji: dil bilimi
filtre : süzgeç
fizyoloji: işlev bilimi
fonksiyon: işlev
fotokopi: tıpkıbasım

G

garanti : güvence
genetik: kalıtım (bilimi)
global: dünyalık
gramer : dil bilgisi
grup : öbek

H

halüsinasyon: varsanı
hegemonya: boyunduruk
histoloji: doku bilimi
homojen: bağdaşık


İ

illüzyon: yanılsama
internet: genel ağ
istatistik: sayımlama
izolasyon: yalıtım

K

kalite: nitelik
kambiyo: dış ticaret
kampüs : yerleşke
kapasite: sığa, kapsam
karakter: kişilik
kategori: ulam
kompleks: karmaşık
kompüter: bilgisayar
komünikasyon: iletişim
konsantrasyon: derişim
konsolidasyon : süreletme
konsonant: ünsüz
kontrol : denetim
kramp: kasınç
kriter: ölçüt
kronik: süreğen
kundura: ayakkabı

L

lenf: akkan
liste: dizelge
lokosit: akyuvar

M

medya: basın-yayın
mekanizma: düzenek
meridyen: boylam
mesaj, posta: ileti
metamorfoz: başkalaşım
metot: yöntem
monoton: tekdüze
moral: özgüç
mutasyon: değişinim

N

normal : olağan
numara: sayı

O

objektif: nesnel
organizasyon: düzenleme
orijinal: özgün
otoban: hızyolu, otoyol
otorite : yetke
over: yumurtalık

P

paradoks: çelişki
parallel: enlem, koşut
parazit: asalak
pasif: edilgen
performans: başarım
plaj: kumsal
plato: yayla
popüler, favori: gözde
prensip: ilke
prezantasyon: sunum
primer: birincil
printer: basıcı, yazıcı
problem: sorun
prodüktör: yapımcı
program: izlence
proje: tasarı
prosedür: işlem, işleyiş
proses: süreç
provokasyon: kışkırtma

R

radyoaktif: ışın etkin
randıman : verim
rapor: yazanak
rat: sıçan
rejisör: yönetmen
resesif: çekinik
restoran: aşevi
rezistans: direnç

S

sekreter: yazman
sekunder: ikincil
selfie: özçekim
sembol : simge
semptom: belirti
sendrom: belirgi
sentez: bireşim
simülasyon: öğrence
sistem: dizge
solüsyon: çözelti
spesifik: özgül
spesiyal: özel
standart: ölçün
statik: duruk
statü: durum
subjektif: öznel

T

teori: kuram
testis: erbezi
trotuar: kaldırım
tümör: ur


[email protected] 
  Diğer Makalelerden Başlıklar
 •    İdlib şehitleri
 •    BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
 •    Afrika Kitaplığı
 •    Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
 •    Teröre karşı 1071 akademisyen
 •    Irak’ta Türkmen Partiler
 •    Millî Birlik Komitesi Üyeleri
 •    KKTC Başbakanları
 •    KKTC 100 Sanatçı
 •    2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları
 •    TBMM Azınlık Milletvekilleri
 •    Stalin’in Katlettiği Tatar Aydınları
 •    PKK’yı kuran 120 kişi
 •    ÜÇ BÜYÜKLERİN ŞEHİT FUTBOLCULARI
 •    Biyografik Araştırma Kitapları biyografimarket'te
 •    24 Haziran 2018 Milletvekili Listesi
 •    Dünyayı biçimlendiren 40 hikâye
 •    Tıva Kaynakça
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ DİZİN
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER
 •    AFRİN ŞEHİTLERİ
 •    KKTC 2018 SEÇİMİ MİLLETVEKİLLERİ
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ DİZİN
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ İÇİNDEKİLER
 •    Yüzellilikler Listesi
 •    ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ
 •    OSMANLI PADİŞAHLARI SIRALAMASI
 •    33 yazarın Türk Çocukluğu
 •    MAHMUT ÇETİN HAKKINDA YAZILANLAR
 •    1 KASIM 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    7 HAZİRAN 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    100. Yılında Balkan Harbi
 •    MHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Ak Parti Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    CHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    HDP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Yunan Meclisi’ndeki Türk milletvekilleri
 •    İngiliz istihbaratının fişlediği yazarlar
 •    İpek Yolunda Türk Kültür Mirası
 •    İnternet yazım kısaltmaları
 •    Şair Padişahlar ve Şiirlerinde Kullandıkları Mahlaslar
 •    YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIK
 •    İSMİNİZİN ANLAMI KADIN İSİMLERİ
 •    İSMİNİZİN ANLAMI ERKEK İSİMLERİ
 •    Şehit Soma Madencilerinin İsimleri
 •    ‘İSLAM-SANAT-ESTETİK KONGRESİ’
 •    Çanakkale’de Keskin Nişancı Bir Türk Kızı Şehit Oldu
 •    Anayasa'da Türklük Deklarasyonu'na İmza Atanlar
 •    Boğaz'ın Meşhur Yalıları
 •    TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 100 TÜRK'Ü
 •    İSLAMI SEÇENLER
 •    Dersaadet Sözlüğü Yayınlandı
 •    Biyografi Market Yayında
 •    BİYOGRAFİ MARKET ALFABETİK DİZİN
 •    Mahmut Çetin “Biyografi”yi anlatacak
 •    KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI
 •    ANADOLU BEYLİKLERİ
 •    Sanayi sitesinde bir biyografi atölyesi
 •    Mahmut Çetin ve Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Kitabı'na İLESAM Ödülü
 •    Basın'da Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Net Kitap Fiyat Listesi
 •    Biyografi Kitabı Çıktı
 •    İl il yeni milletvekilleri
 •    Osmanlı Vezirleri
 •    Bulgaristan'da Gazete ve Dergiler
 •    Kosova Edebiyatçıları ve Sanatçıları
 •    Kadın Besteciler
 •    Cengiz Aytmatov ile Konuşma
 •    Milli Sinema ve Yücel Çakmaklı
 •    Terkip Sahibi bir Aydın: Ömer Lütfi Mete
 •    Türk Tarihine Ait Yeni Sırlar
 •    Biyografi Nedir?
 •    Sağı ve solu ile aydınlarımızı ihanet içinde gören farklı bir yazar portresi: Ergun Göze
 •    196 Uygur Türk'ü kurşuna dizildi
 •    BLOG BİYOGRAFİ
 •    Çin Katlediyor
 •    Çin hükümetinin gözaltında tuttuğu uygurlar
 •    İran, Ahmedinejad ve Radikal Muhafazakarların Doğuş Süreci
 •    II. Meşrutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi
 •    Yerli bir dünya görüşüne muhtacız
 •    Oğuzhan’ı kim öldürdü ?
 •    Kürtçe anadil Türkçe ikinci dil
 •    Buran'ın Dil Atlası Çıktı
 •    yabancılaşmış aydın, batı'nın yeniçerisi
 •    Aydın Yabancılaşması Çıktı
 •    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil Atlası
 •    'Türkiye'li Aydın'ın Dini, Türk'e Olan Kinidir
 •    Beylik Kini’nden Öteki Cephesi'ne
 •    Batıniliğin İçyüzü*
 •    Filistin Soruları
 •    Boğaz'daki Aşiret
 •    Atatürk ve Filistin
 •    Türkiye, ‘Ali Osman’ terkibini bulmuştur
 •    Çifte Standartlar Enstitüsü
 •    Menderes’ten Erdoğan’a Ankara’nın ve İstanbul’un iki caddesi
 •    Dayatan perestroika öncesinde Türk Siyasetinde statükocu rehavet • biyografi.net
      İngilizce Biyografi
     English Biography

      ünlü kadınlar

     Nasreddin Hoca
    ben de biyografi.net'teyim
    fıkralardan seçmeler     Makaleler
     İdlib şehitleri
     BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
     Afrika Kitaplığı
     Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
     Teröre karşı 1071 akademisyen
     Irak’ta Türkmen Partiler
     Millî Birlik Komitesi Üyeleri
     KKTC Başbakanları
     KKTC 100 Sanatçı
     2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları

    Biyografik Takvim
  ocak şubat mart
  nisan mayıs haziran
  temmuz ağustos eylül
  ekim kasım aralık

      Tanıtım

      Tanıtım


     İletişim
  BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
  Tel: 0542 235 72 49  [email protected]

  Etimesgut Vergi Dairesi
  11512253662
  Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

   

  Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
  Powered By Webofisi.com