Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daİSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER 
İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ
BİRLİK/YANSITMA/İŞLEVSELLİK/GÜZELLİK/AŞKINLIK

Tevhid’den hareket eden ve tenzih’le doğayı yansıtan sanatçı tabiyatın içkinliğini yakalar.

Bu ilahi güçle dolan sanat çabası, maddeyi güzel kılar.

Bu kitap; İslam Sanatı’nın Özellikleri’ni birlik, yansıtma, işlevsellik, güzellik ve aşkınlık şeklinde sıralamıştır.

Sanat felsefesi, duygularla ilgili bir alanı bilgiyle çözümleme çabasıdır. İslam Sanatı’nın Özellikleri; bu yöntemle ortaya çıkmış tartışılabilir bir metindir.


Yazan: Mahmut Çetin
Ön İnceleme: Fahri Atasoy, Levent Bayraktar, Celil Civan, Abdurrahman Çapar, İslam Gemici, Aydın Işık, Cem Sökmen, Hasanali Yıldırım

Ebat: 13,5 X 19,5
Sayfa: 248
Kağıt: Enso
ISBN : 978-975-8204-11-3
Baskı: Korza Yayıncılık Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş.


BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
0542 2357249 e-posta: [email protected] www.biyografi.net

genel dağıtım
Kıta Basın Dağıtım Yayıncılık Ltd. Şti.
Adres : Kızılırmak Cad. 12/A Kızılay/Çankaya/ANKARA
Telefon : 0312 435 59 03 - 0312 434 35 28
Fax : 0312 435 59 04
E-Posta : [email protected]

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ / 9

GİRİŞ / 15

1.Estetik’in ölçeği: Güzellik-Çirkinlik
2.Tematik bir muhtevayı kuramsal bir sistem olarak yorumlama
3.Bakış açısı yoksa veriler anlamsızlaşır
4.İslam Sanatı’nın Özellikleri’ni tespitte yöntem sorunu
5.İslam Sanatı’nın tematik birikimi


Birinci Bölüm
İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ 1:
BİRLİK/TEVHİD / 43

1.Kelime-i tevhid’in hayata yansıması: birlik
2.Bütün; parçalardan önce gelir
3.Doğadaki hiçbir şey Allah’ı temsil etmez
4.İslam Sanatı ‘değişme’yi bildiren bir sanattır
5.Birlik özelliğinin somutlaştığı güzel sanat mimari
6.Eserin tabiatla bütünleşmesi
7.İslam Sanatı’na göre yalnız Bir vardır
8.Sonuç yerine


İkinci Bölüm
İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ 2: YANSITMA / 71

1.Tenzih/namaz/yansıtma
2.Batı Sanatı’nın temeli taklit’tir
3.Yansıtma-Benzetme zıtlığı
4.Batı Sanatı x İslam Sanatı karşılaştırması
5.Batılı şekil ve normlara sapmak, çareyi Batı’da aramaktır
6.Batı Sanatı, insanın Allah’a karşı mücadelesidir
7.Taklit giderek ‘yaratma’ teşebbüsüne dönüşür
8.İslam Sanatı ile Batı Sanatı arasındaki temel fark doğayı algılama
9.Sonuç yerine

Üçüncü Bölüm
İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ 3: İŞLEVSELLİK / 99

1.Sanatın işlevi özgürlük
2.Bir temel arkaplan olarak: Asrı Saadet Sanatı
3.İşlevsellik’in iki kapısı emir ve yasak
4.Bir yeniden teşekkül anlayışı: Ulu Cami merkezli İslam Şehri
5.Sinan Mimarisi’nin fonksiyonel yapısı
6.İşlevsellik, İslam Sanatı’nın diğer özellikleriyle iç içedir
7.İşlevsellik’in pratiği: çoklu kullanım
8.Seyirlik değil yaşanan bir sanat anlayışı
9.Geçmiş birikimlerin işlevselleştirilmesi ya da örfü gözetmek, hayatı gözetmektir
10.Kıssa’dan hisse ve salihlerin hayat hikâyeleri
11.Sonuç yerine

Dördüncü Bölüm
İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ 4: GÜZELLİK / 115

1.Yüce Allah, her güzelin aslıdır
2.İnsanlık, sanatçı kimliğiyle güzellik’i aramaktadır
3.İslam Sanatı’nın öz’den biçime arayışı: Güzellik
4.Görkemli değil, uyumlu bir sanat
5.Güzellik’e giden yol 1: Lirizm
6.Şiir, şiirin şiiri’dir, her sanatın şiirsel yanı vardır
7.Epik karaktere ve kültürel kodlara ulaşmak
8.Güzellik’e giden yol 2: Ritim
9.Karagöz’den minyatür’e: Hayal Sineması
10.Güzellik’e giden yol 3: Tenevvü-Çeşitleme
11.Güzellik’e giden yol 4: Simetri
12.Sonuç yerine: güzellik, sınırlı olarak temsil edilmiş sonsuzluktur


Dördüncü Bölüm Ek 1
İSLAM SANATI’NA ORYANTALİST KUŞATMA:
ARABESK / 147

1.Oryantalizmin icadı ‘mitsel Doğu’
2.Bu tasarıma göre geçmiş başarıların yeniden hayat bulması mümkün değildir iddiası
3.Formun öne çıkışı: Arabesk
4.Formlar Bütünü- Formlar Dili
5.Arabesk ya da çokluk’ta birlik
6.Arabesk sadece form değil, aynı zamanda bir fikirdir
7.Klasik süslemede temel motif rumi
8.Geriye dönük meşrulaştırma
9.Soyut Sanat’a suçlama
10.Sonuç yerine: İslam Medeniyeti, Batı dışındaki tek evrensel tasavvurdur!


Beşinci Bölüm
İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ 5: AŞKINLIK /167

1.Aşk/ aşkınlık/ istiare/ metafor
2.Eşya ve hadiselerin maverasına sıçramak
3.Çift katmanlı üst-dil kodlarını sembollerle inşa eder
4.Aşkın evi gönüllerdir
5.İslam Sanatı’nın ‘aşk’a yöneliş sırrı
6.İslam Sanatı’nda trajedi yokluğu
7.Yalınlık ve tarihsel önem
8.Önce teşbih/istidlal, sonra tevhid
9.Doğu insanı, ‘bilgiye üstün gelen’ bir kişilik
10.Sonuç yerine

Beşinci Bölüm Ek 1
TRAJİK KARAKTER İLE EPİK KARAKTER / 191

1.Kişileştirmede trajik karakter’le epik karakter’in ayrışması
2.Batılı karakter: büyük tek kişiler
3.Batı Hikayesi’nde çatışma zorunluluktur
4.Dramatik yapı’nın değişmezlik zaafı
5.Tragedya; Apollon ile Dionisos karşıtlığı
6.İslam Sanatı’nda karakter: kitle-birey
7.Batı Sanatı’nda karakterin kitleleşmesi ya da trajik’ten kaçış
8.Çağdaş drama’da mutlu son
9.Sonuç yerine: Katharsis, seyircinin ruhsal arınması mı? Yazara suç ortaklığı mı?


Beşinci Bölüm Ek 2
ORTAOYUNU, DRAMATİK VE EPİK TİYATRO’DA OYUN DÜZENLERİ / 215

1.Karakter sistemi
2.Dramatik Tiyatro serim’le başlar
3.Dramatik ve Epik Tiyatro’da düğüm, Ortaoyunu’nda fasıl
4.Ortaoyunu özneyi reşit kılar
5.Çözüm
6.Ortaoyunu’ndan Tiyatro’ya geçiş mümkün mü?
7.Sonuç yerine

SONSÖZ / 229
KAYNAKÇA / 231
DİZİN / 239


[email protected] 
  Diğer Makalelerden Başlıklar
 •    İdlib şehitleri
 •    BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
 •    Afrika Kitaplığı
 •    Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
 •    Teröre karşı 1071 akademisyen
 •    Irak’ta Türkmen Partiler
 •    Millî Birlik Komitesi Üyeleri
 •    KKTC Başbakanları
 •    KKTC 100 Sanatçı
 •    2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları
 •    TBMM Azınlık Milletvekilleri
 •    Stalin’in Katlettiği Tatar Aydınları
 •    PKK’yı kuran 120 kişi
 •    ÜÇ BÜYÜKLERİN ŞEHİT FUTBOLCULARI
 •    Biyografik Araştırma Kitapları biyografimarket'te
 •    24 Haziran 2018 Milletvekili Listesi
 •    Dünyayı biçimlendiren 40 hikâye
 •    Tıva Kaynakça
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ DİZİN
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER
 •    AFRİN ŞEHİTLERİ
 •    KKTC 2018 SEÇİMİ MİLLETVEKİLLERİ
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ DİZİN
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ İÇİNDEKİLER
 •    Yüzellilikler Listesi
 •    ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ
 •    OSMANLI PADİŞAHLARI SIRALAMASI
 •    33 yazarın Türk Çocukluğu
 •    MAHMUT ÇETİN HAKKINDA YAZILANLAR
 •    1 KASIM 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    7 HAZİRAN 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    100. Yılında Balkan Harbi
 •    MHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Ak Parti Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    CHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    HDP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Yunan Meclisi’ndeki Türk milletvekilleri
 •    İngiliz istihbaratının fişlediği yazarlar
 •    İpek Yolunda Türk Kültür Mirası
 •    İnternet yazım kısaltmaları
 •    Şair Padişahlar ve Şiirlerinde Kullandıkları Mahlaslar
 •    YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIK
 •    İSMİNİZİN ANLAMI KADIN İSİMLERİ
 •    İSMİNİZİN ANLAMI ERKEK İSİMLERİ
 •    Şehit Soma Madencilerinin İsimleri
 •    ‘İSLAM-SANAT-ESTETİK KONGRESİ’
 •    Çanakkale’de Keskin Nişancı Bir Türk Kızı Şehit Oldu
 •    Anayasa'da Türklük Deklarasyonu'na İmza Atanlar
 •    Boğaz'ın Meşhur Yalıları
 •    TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 100 TÜRK'Ü
 •    İSLAMI SEÇENLER
 •    Dersaadet Sözlüğü Yayınlandı
 •    Biyografi Market Yayında
 •    BİYOGRAFİ MARKET ALFABETİK DİZİN
 •    Mahmut Çetin “Biyografi”yi anlatacak
 •    KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI
 •    ANADOLU BEYLİKLERİ
 •    Sanayi sitesinde bir biyografi atölyesi
 •    Mahmut Çetin ve Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Kitabı'na İLESAM Ödülü
 •    Basın'da Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Net Kitap Fiyat Listesi
 •    Biyografi Kitabı Çıktı
 •    İl il yeni milletvekilleri
 •    Osmanlı Vezirleri
 •    Bulgaristan'da Gazete ve Dergiler
 •    Kosova Edebiyatçıları ve Sanatçıları
 •    Kadın Besteciler
 •    Cengiz Aytmatov ile Konuşma
 •    Milli Sinema ve Yücel Çakmaklı
 •    Terkip Sahibi bir Aydın: Ömer Lütfi Mete
 •    Türk Tarihine Ait Yeni Sırlar
 •    Biyografi Nedir?
 •    Sağı ve solu ile aydınlarımızı ihanet içinde gören farklı bir yazar portresi: Ergun Göze
 •    196 Uygur Türk'ü kurşuna dizildi
 •    BLOG BİYOGRAFİ
 •    Çin Katlediyor
 •    Çin hükümetinin gözaltında tuttuğu uygurlar
 •    İran, Ahmedinejad ve Radikal Muhafazakarların Doğuş Süreci
 •    II. Meşrutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi
 •    Yerli bir dünya görüşüne muhtacız
 •    Oğuzhan’ı kim öldürdü ?
 •    Kürtçe anadil Türkçe ikinci dil
 •    Buran'ın Dil Atlası Çıktı
 •    yabancılaşmış aydın, batı'nın yeniçerisi
 •    Aydın Yabancılaşması Çıktı
 •    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil Atlası
 •    'Türkiye'li Aydın'ın Dini, Türk'e Olan Kinidir
 •    Beylik Kini’nden Öteki Cephesi'ne
 •    Batıniliğin İçyüzü*
 •    Filistin Soruları
 •    Boğaz'daki Aşiret
 •    Atatürk ve Filistin
 •    Türkiye, ‘Ali Osman’ terkibini bulmuştur
 •    Çifte Standartlar Enstitüsü
 •    Menderes’ten Erdoğan’a Ankara’nın ve İstanbul’un iki caddesi
 •    Dayatan perestroika öncesinde Türk Siyasetinde statükocu rehavet • biyografi.net
      İngilizce Biyografi
     English Biography

      ünlü kadınlar

     Nasreddin Hoca
    ben de biyografi.net'teyim
    fıkralardan seçmeler     Makaleler
     İdlib şehitleri
     BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
     Afrika Kitaplığı
     Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
     Teröre karşı 1071 akademisyen
     Irak’ta Türkmen Partiler
     Millî Birlik Komitesi Üyeleri
     KKTC Başbakanları
     KKTC 100 Sanatçı
     2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları

    Biyografik Takvim
  ocak şubat mart
  nisan mayıs haziran
  temmuz ağustos eylül
  ekim kasım aralık

      Tanıtım

      Tanıtım


     İletişim
  BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
  Tel: 0542 235 72 49  [email protected]

  Etimesgut Vergi Dairesi
  11512253662
  Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

   

  Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
  Powered By Webofisi.com