Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daBiyografi Kitabı Çıktı 
B İ Y O G R A F İ
K İ T A B I
MAHMUT ÇETİN

“Arslanlar kendi tarihçilerini ortaya çıkarmadıkları sürece, tarih, avcıların kahramanlık hikayelerinden oluşmaya devam edecektir.”
Afrika Atasözü

İÇİNDEKİLER

Önsöz / 11

*
Birinci Bölüm
BİYOGRAFİ NEDİR NE DEĞİLDİR? / 14

*
İkinci Bölüm
BİYOGRAFİ’NİN ÖZELLİKLERİ / 21
1.Tarafsız olmak
2.Gerçekçi olmak
3.Bilgi, belge ve tanıklara dayanmak
4.Kronolojik akışı dikkate almak
5.Kişinin benzerlerinden ayırıcı farkını belirtmek

*
Üçüncü Bölüm
BİYOGRAFİ ÇEŞİTLERİ / 27
A.İÇERİK BAKIMINDAN BİYOGRAFİ ÇEŞİTLERİ
B.NİCELİK AÇISINDAN BİYOGRAFİ ÇEŞİTLERİ
1.GENEL BİYOGRAFİ
2.ÖZEL BİYOGRAFİ/ MONOGRAFİ

C.YAPI BAKIMINDAN BİYOGRAFİ ÇEŞİTLERİ
C.1.BİLİMSEL BİYOGRAFİ
C.1.A.ANSİKLOPEDİK BİYOGRAFİ
Kısa hal tercümeleri
C.1.B.BİYOGRAFİK ARAŞTIRMA

C.2.BİYOGRAFİK ANLATI
C.2.1.PORTRE
C.2.2.BİYOGRAFİK ANLATI
Biyografik Anlatı – Biyografik Araştırma farkı
Biyografik Roman-Biyografik Anlatı farkı
C.2.3.BİYOGRAFİK ROMAN

C.3. BİYOGRAFİK ANMA YAZILARI
C.3.1.ANMA-YIL DÖNÜMÜ YAZILARI
C.3.2. TAZİYE YAZILARI (NEKROLOJİ)

*
Dördüncü Bölüm
BİYOGRAFİ’NİN İŞLEVİ / 43
(Niçin Biyografi Yazılır?)
1.Başarılı İnsanları Tanımak
2.Zamanın Ruhunu Yakalamak
3.İnsanda Beşeri Olanı Yakalamak

*
Beşinci Bölüm
BİYOGRAFİ YAZMA SÜRECİ / 53
(Nasıl Biyografi Yazılır?)
1.Belgeleri Toplamak
2.Belgeleri Yorumlamak
3.Cehd ve İnşa: sıra dışı olanı yakalamak

*
Altıncı Bölüm
BİYOGRAFİ’NİN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ
A.BİYOGRAFİ VE TARİH İLİŞKİSİ / 63
Tarihi Biyografi
B.BİYOGRAFİ VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ
1.Biyografi ve Roman İlişkisi
2.Biyografi ve Şiir İlişkisi
3.Biyografi ve Gezi Yazıları İlişkisi
4.Biyografi ve Günlük İlişkisi
5.Biyografi ve Deneme İlişkisi
6.Biyografi ve Şehir Kitapları İlişkisi
7.Biyografi ve Edebiyat Araştırmaları İlişkisi
8.Biyografi ve Sosyal Bilimler İlişkisi
9.Biyografi ve Sefaretnameler
10.Biyografi ve Hatıratlar

*
Yedinci Bölüm
BİYOGRAFİ, ASABİYE VE KİMLİK MESELESİ / 75

A.SOY KÜTÜKLERİNDEN KRONOLOJİYE
B.RÖNESANS SÜRECİ
C.MİLLET SÜRECİ
D.FEODALİTE SÜRECİ
E.BÜROKRASİ SÜRECİ
Türkiye’ye yön veren 300 aile
Genetik değil, genetik kültür belirleyici
F.YENİ ZAMANLARDA SOY AĞACI
G.SONUÇ: YENİDEN SOYAĞACINA DÖNÜŞ
Soy kütüğüne dönüşün araçları
1.Tapu Defterleri
2.Nüfus Tahrir Defterleri
3.Avarız ve Mufassal Tahrir Defterleri
Ölüm ilanlarının biyografik değeri

*
Sekizinci Bölüm
GEÇMİŞTE BİYOGRAFİ / 95

A. DOĞU’DA BİYOGRAFİ
İnsanlık tarihi, peygamberler tarihiyle başlar

B. İSLAM TOPLUMLARINDA BİYOGRAFİ
Hadis Ravilerinin Biyografileri

C. TÜRKLER’DE BİYOGRAFİ

Ç. OSMANLI’DA BİYOGRAFİ
Klasik devir Osmanlı tarih yazıcılığı ve biyografi
Padişah Biyografileri
Türk Edebiyatı’nda Selimname Geleneği
Şuara Tezkireleri
Devlet bürokrasisi üyeleri hakkında resmi sicil kayıtları: Sicill-i Ahval
19. yüzyıl modern biyografinin ilk örnekleri
Sonuç

D.TASAVVUFİ BİYOGRAFİLER

E. BATI’DA BİYOGRAFİ
Batı’da ilk biyografi çalışmaları
Diyojen: antik çağın magazincisi
İslam dünyası, biyografi yazımında Batı’yı etkiler
14. Yüzyılda Batı’da Biyografi
17. Yüzyılda Batı’da Biyografi
18. Yüzyılda Batı’da Biyografi
19. Yüzyılda Batı’da Biyografi
20. Yüzyılda Batı’da Biyografi

*
Dokuzuncu Bölüm
BİYOGRAFİ’NİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ / 123
Kısaca Biyografi Yazarları
1.Sicill-i Osmani yazarı Mehmet Süreyya Bey
2.İbnülemin’in cehdi ve tercüme-i hal dilenmek
3.Mehmet Zeki Pakalın
4.İbrahim Alaaddin Gövsa
5.‘Bütün Cepheleriyle’ Hilmi Yücebaş
6.Ali Birinci

*
Onuncu Bölüm
SANAT ESERİ BELGE FARKI / 131

*
Onbirinci Bölüm
BİYOGRAFİ’DE ANI VE AYRINTI / 135
Anıların tadı ya da ihtiyarların bastonu
Bir geçmiş edinmenin zamanı ve hatırat
Anılarda itiraf izleri

BİYOGRAFİ PARÇACIKLARI / 139
(insanı ele veren küçük ayrıntılar)

*
Onikinci Bölüm
DEDİKODU YAZARLIĞI’NIN BİYOGRAFİK DEĞERİ / 143

*
Onüçüncü Bölüm
BİYOGRAFİ’NİN BİRİNCİ TEKİL ŞAHSI: OTOBİYOGRAFİ / 147

A.OTOBİYOGRAFİ’YE GİRİŞ
B.OTOBİYOGRAFİ’NİN GEÇMİŞİ
C.OTOBİYOGRAFİNİN ÖZELLİKLERİ
1.Otobiyografi yazarı oturmuş bir kişiliktir
2.Otobiyografi tarafsız değildir
3.Otobiyografide anlatım şekli, Birinci Tekil Şahıs’tır
4.Otobiyografide olayların anlatımında kronolojik sıralama şart değildir
5.Otobiyografi belge niteliği taşır
6.Otobiyografinin kaynağı anılardır
7.Otobiyografi kurmaca değildir
8.Otobiyografi yazma gerekçesi geride bir şeyler bırakma kaygısı

D.OTOBİYOGRAFİNİN EDEBİ BİR TÜR OLARAK BİÇİM ÖZELLİKLERİ
1.Rapor edici sunuş tarzı
2.Betimleyici sunuş tarzı
3.Edebi otobiyografi

E.OTOBİYOGRAFİNİN DİĞER YAZIN TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ
1.BİYOGRAFİ
2.ANI
Otobiyografi ve anı farkı
3.GÜNLÜK
4.OTOBİYOGRAFİK ROMAN

*
Ondördüncü Bölüm
GÖRÜNTÜ VE BİYOGRAFİ / 165
1.BİYOGRAFİ VE RESİM
2.BİYOGRAFİ VE FOTOĞRAF
A.BELGESEL FOTOĞRAF
B.FOTORÖPORTAJ
C.PORTRE
3.BİYOGRAFİK BELGESEL

*
Onbeşinci Bölüm
SÖYLEŞİ’DEN SÖZLÜ TARİH’E SÖZÜ KALICI KILMAK / 179
Sesin Gücü
Sesi yakalamanın yöntemi: Sözlü Tarih
Sözlü Tarih’in donanımı: ses kayıt cihazı ve kamera
Sözlü Tarih Servisi

*
Onaltıncı Bölüm
GUMİLEV’DEN HAREKETLE PASSİONER LİDERLİK KAVRAMI VE TÜRK DÜNYASI’NDA LİDERLİK SORUNU / 185
Passioner liderler olmadan etnosta etnogenez süreci başlamaz
Etnos nedir?
Etnogenez nedir?
A.Etnosta biriken enerjinin passionerlik boyutuna yansıması
B.Passionerlik bulaşıcıdır, uyumluları da harekete geçirir
C. Passionerlik kaybı

*
Onyedinci Bölüm
BİYOGRAFİ DERGİLERİ / 197

*
Onsekizinci Bölüm
BİYOGRAFİ ARŞİV-BELGE İLİŞKİSİ / 201
A.BELGE
B.BELGE HAVUZU: ARŞİV
C.BELGE VE BİLGİ YORUMLAMA: ANALİZ

*
Ondokuzuncu Bölüm
DÜNYA BİYOGRAFİ ARŞİVİ / 217

*
Yirminci Bölüm
TÜRK BİYOGRAFİ ENSTİTÜSÜ / 221

*
Yirmincibirinci Bölüm
CV-ÖZGEÇMİŞ CURRİCULUM VİTAE / 223
A.ÖZGEÇMİŞİN MUHTEVASI
B.ÖZGEÇMİŞİN GÖRSEL DÜZENİ
C.ÖZGEÇMİŞİN MANTIK DÜZENİ
D.ÖZGEÇMİŞ ÇEŞİTLERİ
HAKKINDA YAZILANLAR

Biyografi, kısaca hayat hikayesi olarak biliniyor. Yazar Mahmut Çetin, bu hafta çıkan Biyografi Kitabı'nda biyografinin tanımı, özellikleri, biyografi ve belge ilişkisi, biyografi yazımının süreçleri, tarihte ve günümüzde biyografi, biyografinin diğer alanlarla ilişkisi, biyografi kimlik ilişkisi konularına değiniyor. Çetin'in kitabı Biyografi.net Yayınlarından çıktı. (Sakaryahalk-18 Aralık 2011 Pazar)


BİYOGRAFİ NET
İLETİŞİM VE YAYINCILIK
Ayma-Koop A6 No:121 İkitelli/İstanbul
Telefon 0542 2357249
www.biyografi.net
[email protected]

[email protected] 
  Diğer Makalelerden Başlıklar
 •    İdlib şehitleri
 •    BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
 •    Afrika Kitaplığı
 •    Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
 •    Teröre karşı 1071 akademisyen
 •    Irak’ta Türkmen Partiler
 •    Millî Birlik Komitesi Üyeleri
 •    KKTC Başbakanları
 •    KKTC 100 Sanatçı
 •    2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları
 •    TBMM Azınlık Milletvekilleri
 •    Stalin’in Katlettiği Tatar Aydınları
 •    PKK’yı kuran 120 kişi
 •    ÜÇ BÜYÜKLERİN ŞEHİT FUTBOLCULARI
 •    Biyografik Araştırma Kitapları biyografimarket'te
 •    24 Haziran 2018 Milletvekili Listesi
 •    Dünyayı biçimlendiren 40 hikâye
 •    Tıva Kaynakça
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ DİZİN
 •    İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER
 •    AFRİN ŞEHİTLERİ
 •    KKTC 2018 SEÇİMİ MİLLETVEKİLLERİ
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ DİZİN
 •    BİR NESLİN ÖNCÜLERİ İÇİNDEKİLER
 •    Yüzellilikler Listesi
 •    ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ
 •    OSMANLI PADİŞAHLARI SIRALAMASI
 •    33 yazarın Türk Çocukluğu
 •    MAHMUT ÇETİN HAKKINDA YAZILANLAR
 •    1 KASIM 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    7 HAZİRAN 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
 •    100. Yılında Balkan Harbi
 •    MHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Ak Parti Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    CHP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    HDP Milletvekili Aday Listesi 2015
 •    Yunan Meclisi’ndeki Türk milletvekilleri
 •    İngiliz istihbaratının fişlediği yazarlar
 •    İpek Yolunda Türk Kültür Mirası
 •    İnternet yazım kısaltmaları
 •    Şair Padişahlar ve Şiirlerinde Kullandıkları Mahlaslar
 •    YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIK
 •    İSMİNİZİN ANLAMI KADIN İSİMLERİ
 •    İSMİNİZİN ANLAMI ERKEK İSİMLERİ
 •    Şehit Soma Madencilerinin İsimleri
 •    ‘İSLAM-SANAT-ESTETİK KONGRESİ’
 •    Çanakkale’de Keskin Nişancı Bir Türk Kızı Şehit Oldu
 •    Anayasa'da Türklük Deklarasyonu'na İmza Atanlar
 •    Boğaz'ın Meşhur Yalıları
 •    TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 100 TÜRK'Ü
 •    İSLAMI SEÇENLER
 •    Dersaadet Sözlüğü Yayınlandı
 •    Biyografi Market Yayında
 •    BİYOGRAFİ MARKET ALFABETİK DİZİN
 •    Mahmut Çetin “Biyografi”yi anlatacak
 •    KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI
 •    ANADOLU BEYLİKLERİ
 •    Sanayi sitesinde bir biyografi atölyesi
 •    Mahmut Çetin ve Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Kitabı'na İLESAM Ödülü
 •    Basın'da Biyografi Kitabı
 •    Biyografi Net Kitap Fiyat Listesi
 •    Biyografi Kitabı Çıktı
 •    İl il yeni milletvekilleri
 •    Osmanlı Vezirleri
 •    Bulgaristan'da Gazete ve Dergiler
 •    Kosova Edebiyatçıları ve Sanatçıları
 •    Kadın Besteciler
 •    Cengiz Aytmatov ile Konuşma
 •    Milli Sinema ve Yücel Çakmaklı
 •    Terkip Sahibi bir Aydın: Ömer Lütfi Mete
 •    Türk Tarihine Ait Yeni Sırlar
 •    Biyografi Nedir?
 •    Sağı ve solu ile aydınlarımızı ihanet içinde gören farklı bir yazar portresi: Ergun Göze
 •    196 Uygur Türk'ü kurşuna dizildi
 •    BLOG BİYOGRAFİ
 •    Çin Katlediyor
 •    Çin hükümetinin gözaltında tuttuğu uygurlar
 •    İran, Ahmedinejad ve Radikal Muhafazakarların Doğuş Süreci
 •    II. Meşrutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi
 •    Yerli bir dünya görüşüne muhtacız
 •    Oğuzhan’ı kim öldürdü ?
 •    Kürtçe anadil Türkçe ikinci dil
 •    Buran'ın Dil Atlası Çıktı
 •    yabancılaşmış aydın, batı'nın yeniçerisi
 •    Aydın Yabancılaşması Çıktı
 •    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil Atlası
 •    'Türkiye'li Aydın'ın Dini, Türk'e Olan Kinidir
 •    Beylik Kini’nden Öteki Cephesi'ne
 •    Batıniliğin İçyüzü*
 •    Filistin Soruları
 •    Boğaz'daki Aşiret
 •    Atatürk ve Filistin
 •    Türkiye, ‘Ali Osman’ terkibini bulmuştur
 •    Çifte Standartlar Enstitüsü
 •    Menderes’ten Erdoğan’a Ankara’nın ve İstanbul’un iki caddesi
 •    Dayatan perestroika öncesinde Türk Siyasetinde statükocu rehavet • biyografi.net
      İngilizce Biyografi
     English Biography

      ünlü kadınlar

     Nasreddin Hoca
    ben de biyografi.net'teyim
    fıkralardan seçmeler     Makaleler
     İdlib şehitleri
     BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
     Afrika Kitaplığı
     Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
     Teröre karşı 1071 akademisyen
     Irak’ta Türkmen Partiler
     Millî Birlik Komitesi Üyeleri
     KKTC Başbakanları
     KKTC 100 Sanatçı
     2019 Yerel Seçimleri İl Belediye Başkanları

    Biyografik Takvim
  ocak şubat mart
  nisan mayıs haziran
  temmuz ağustos eylül
  ekim kasım aralık

      Tanıtım

      Tanıtım


     İletişim
  BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
  Tel: 0542 235 72 49  [email protected]

  Etimesgut Vergi Dairesi
  11512253662
  Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

   

  Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
  Powered By Webofisi.com